Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!

Evanđelje dana za utorak, 29. kolovoza 2023. godine: Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja! (Marko 6, 17-29)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme Herod doista bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: »Ne smiješ imati žene brata svojega!«, Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana; znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao.
I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: »Zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti!« I zakle joj se: »Što god zaišteš od mene, dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.« Ona iziđe pa će svojoj materi: »Što da zaištem?« A ona će: »Glavu Ivana Krstitelja!« I odmah žurno uđe kralju te zaište: »Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!«
Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad za to dočuše Ivanovi učenici, dođu, uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob. (Marko 6, 17-29)

Evanđelje dana – komentar

Kada su do kralja Heroda doprle vijesti da čudotvorac putuje zemljom, odmah je zaključio da je to Ivan Krstitelj uskrsnuo od mrtvih. Drugi su rekli da je to Ilija ili jedan od proroka, no Herod je bio uvjeren da je uskrsnuo čovjek kojemu je odrubio glavu. Mučila ga je strašna grižnja savjesti, jer znao je da je Ivan Krstitelj bio glas od Boga.

Ivan je ukorio Heroda zbog ulaska u nezakonit brak sa ženom svoga brata Filipa. Herodijada se razbjesnila i zaklela da će se osvetiti. Na Herodov rođendan, gozbi na kojoj su bili mjesni velikaši, Herodijada je uredila da njezina kći zapleše. To se toliko svidjelo Herodu da je djevojci obećao dati sve … Zaiskala je na pladnju glavu Ivana Krstitelja. Kralj je upao u klopku i udovoljio je zamolbi. Nakon smrti, Ivanovi su učenici zaiskali njegovo tijelo i pokopali ga. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Bože, znamo da su Ivan Krstitelj, apostoli i brojni učenici okončali život teškom smrću. Oprosti nam što, budući da donekle živimo bezbrižnim životom, nismo revniji u službi za Tvoje Kraljevstvo. Blagoslovi i zaštiti sve koji su u raznim dijelovima svijeta progonjeni i pate zato što su Tvoja djeca. Amen!

NAJNOVIJE!