Isus odabire dvanaestoricu učenika

Evanđelje dana za četvrtak, 21. siječanj 2022. godine: Isus odabire dvanaestoricu učenika. (Marko 3, 13-19).

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Uziđe Isus na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu. I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati s vlašću da izgone đavle. Ustanovi dakle dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar, i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma, i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Šimuna Kananajca i Judu Iškariotskoga, koji ga izda. (Marko 3, 13-19)

Evanđelje dana – komentar

Suočen sa zadaćom evangeliziranja svijeta, Isus je odabrao dvanaestoricu učenika. U samim tim ljudima nije bilo ničeg vrijednog udivljenja; veliki su bili zbog svoje povezanosti s Isusom.

Poziv Dvanaestorici imao je trostruku svrhu: 1) da budu s Njime, 2) da ih šalje propovijedati; i 3) da imaju vlast ozdravljati bolesti i izgoniti zloduhe.

Najprije je trebalo proći razdoblje pouke – neslužbene priprave prije javnog propovijedanja. To je osnovno načelo služenja. Prije nego što pođemo kao Božji predstavnici, moramo boraviti s Njime.,

Drugo: poslani su propovijedati. Objavljivanje Božje riječi, njihova osnovna evangelizacijska metoda, mora uvijek biti u središtu. Ne smije se dopustiti da je išta nadvlada. Na posljetku, dana im je nadnaravna snaga. Istjerivanje zloduha bit će dokaz ljudima da Bog govori po apostolima. Biblija još nije bila dovršena. Čudesa su bila vjerodajnice Božjih glasnika. Danas ljudi imaju čitavu Božju Riječ i odgovorni su vjerovati joj bez čudesnih dokaza.

Među apostolima se ističe ime Jude Iškariotskog. Ima jedna zagonetka povezana s tim čovjekom koji je izabran za apostola i koji će se pokazati kao izdajnik našega Gospodina. Nešto najtužnije u kršćanskoj službi jest vidjeti čovjeka koji je bio pametan, revan i naizgled predan kako poslije okreće leđa Spasitelju i vraća se svijetu koji Ga je razapeo.

Jedanaestorica su se pokazali vjernima Gospodinu i po njima je On okrenuo svijet naglavce. Umnažaju se u krugovima koji se neprestance šire pa smo i mi danas u određenom smislu produljeni plod njihove službe. Nema riječi kojima bi se moglo iskazati kako dalekosežno možemo utjecati na Krista. (prema “Komentaru Novoga zavjeta”, autora Williama McDonalda)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Isuse, hvala Ti za ovaj zabilježeni primjer u kojem vidimo na koji si način odabrao svoje prve sljedbenike. Hvala Ti na milosti i strpljenu koje si im iskazao i na vjeru koju si rasplamsao u njima. Daj da se učimo na njihovom primjeru te da do kraja života budemo podložni u službi na slavu Tvog imena. Upotrijebi nas za Tvoje kraljevstvo, amen.

NAJNOVIJE!