Kad Isus vidje mnoštvo, sažali se nad njim

Evanđelje dana za subotu, 3. prosinca 2022. godine: “Kad Isus vidje mnoštvo, sažali se nad njim.” (Matej 9, 35-38)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus je obilazio sve gradove i sela učeći po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć.

Vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima; »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«

Evanđelje dana – komentar

Naučavajući i propovijedajući, Krist je liječio svakovrsne bolesti. Baš kao što su čudesa obilježavala prvi Mesijin dolazak, u poniznoj milosti, tako će obilježiti i Njegov drugi dolazak, u snazi i velikoj slavi.

Bacivši pogled izmučeno i bespomoćno mnoštvo, vidio je da su kako ovce bez pastira. Sažalio se nad njim. Oh, kad bismo znali više o toj žudnji za duhovnom dobrobiti izgubljenih i umirućih.

Valjalo je obaviti veliko djelo duhovne žetve, ali radnika bijaše malo. Izgleda da je to sve do danas ostalo problem; potreba je uvijek veća od radne snage.

Gospodin Isus je rekao učenicima neka mole Gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Obratite pozornost na to da sama potreba još nije i poziv. Radnici ne trebaju ići prije negoli su poslani.

Isus nije imenovao Gospodara žetve. Neki misle da je to Duh Sveti. U 10,5 sam Isus šalje svoje učenike pa iz toga jasno slijedi da je on Onaj kojemu se trebamo moliti glede evangeliziranja svijeta. (William MacDonald; prema ”Komentaru Novog zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

O Bože, Spasitelju moj, koji ne želiš da se itko od ljudske djece izgubi, daj mi srce za brigu i ruke da služim izgubljenima i onima koji Te nisu upoznali. U isto vrijeme, Oče, molim da izliješ svog Svetog Duha na svoju Crkvu diljem svijeta i u moju vlastitu zajednicu da nas potakne da radimo na dosezanju izgubljenih. Blizu i daleko, Oče, želimo vratiti Tvoje izgubljene i one koje Te još nisu upoznali za tvoj stol milosti, ljubavi i radosti. U Isusovo ime, molim. Amen.