Ne usta veći od Ivana Krstitelja

Evanđelje dana za ponedjeljak, 19. prosinca 2022. godine: “Ne usta veći od Ivana Krstitelja.” (Mt 11, 11-15)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega! A od dana Ivana Krstitelja do sada kraljevstvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe. Uistinu, svi proroci i Zakon prorokovahu do Ivana. Zapravo ako hoćete: on je Ilija koji ima doći. Tko ima uši, neka čuje.« (Mt 11, 11-15)

Evanđelje dana – komentar

Ivan je bio ispunjenje Malahijina proročanstva (3, 1) – glasnik koji će ići pred Gospodinom i pripraviti ljude za Njegov dolazak. Drugi su prorokovali Kristov dolazak, ali Ivan je odabran da objavio kako je Krist zaista stigao.

Iskaz “i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega” dokazuje da je Isus govorio o Ivanovoj povlaštenosti, a ne o njegovom karakteru. Osoba koja je najmanja u kraljevstvu nebeskom nije nužno boljeg karaktera od Ivana, ali on zato ima veću povlasticu. Biti građaninom Kraljevstva više je negoli objaviti Njegov dolazak. Ivanova povlaštenost u pripravljanju puta Gospodinu bila je velika, ali on nije doživio blaženstva Kraljevstva.

Od početka Ivanova poslanja do njegova sadašnjeg utamničenja kraljevstvo nebesko je trpjelo silu. Farizeji i pismoznanci silovito su mu se protivili. Herodov udio u napadaju na Kraljevstvo sastojao se u tome što se domogao njegova glasnika.

“… I nasilni ga grabe.” Taj se iskaz može dvojako protumačiti. Prvo, protivnici Kraljevstva su učinili sve da preuzmu Kraljevstvo kako bi ga uništili. Njihovo odbacivanje Ivana nagovijestilo je odbacivanje samoga Kralja, i samim time i Kraljevstva. Ali on može značiti i to da su oni koji su bili spremni za Kraljev dolazak silovito odgovorili na to objavljivanje i napregnuli svaki mišić da uđu. To je značenje u Luki 16, 16: “Zakon i Proroci su do Ivana: otada se navješćuje kraljevstvo Božje i svatko u nj silom navaljuje.” Ovdje je Kraljevstvo prikazano kao opsjednut grad na koji svakovrsni ljudi izvana udaraju pokušavajući ući. Dakle, stanovita duhovna silovitost je nužna.

Koje god značenje prihvatili, osnovna je misao da je Ivanovo propovijedanje pokrenulo silovitu reakciju, s golemim i dubokim učincima. (…)

Nisu svi cijenili Ivana Krstitelja niti su razumjeli duboko značenje njegova poslanja. Stoga je Gospodin dometnuo: “Tko ima uši da čuje, neka čuje!” Drugim riječima: “Pazite!” Ne propustite znače nje onoga što slušate.” Ako je Ivan ispunio proročanstvo koje se tiče Ilije, tada je Isus bio obećani Mesija! Poklonivši tako povjerenje Ivanu Krstitelju, Isus je ponovno potvrđivao svoju tvrdnju da je Krist Božji. Prihvaćanje jednoga vodilo bi prihvaćanju Drugoga. (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

VIDI OVO: Tko je bio Ivan Krstitelj? Ove tri nevjerojatne stvari možemo naučiti od njega!

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Sveti Bože, hvala ti za Isusovo povjerenje u Ivanovu ulogu u Tvom velikom otkupljenju svijeta. Hvala Ti što si uvijek vjeran Svojim obećanjima. Daj mi hrabrosti da vjerno slijedim Isusa, a istovremeno bolje razumijevanje Tvog djelovanja u cijelom Starom zavjetu. U Isusovo ime, molim, amen.