Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko!
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za nedjelju, 4. prosinca 2022. godine: Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko! (Matej 3, 1-12)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: »Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: ‘Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.«

Evanđelje dana – komentar

Život Ivana Krstitelja bio je potaknut jednom gorućom strašću – ukazati drugima na Isusa Krista i na dolazak njegova kraljevstva. Tko je Ivan Krstitelj i kakvo je značenje njegove poruke za naš život? Sveto pismo nam govori da je Ivan bio ispunjen Duhom Svetim još od majčine utrobe (Luka 1,15.41). Kad je Marija posjetila svoju rođakinju Elizabetu, Ivan je zaigrao u njezinoj utrobi jer su bili ispunjeni Duhom Svetim (Luka 1,41). Oganj Duha nastanio se u Ivanu i učinio ga pretečom dolazećeg Mesije. Ivana je Duh vodio u pustinju prije njegove službe, gdje je bio kušan i rastao u Božjoj riječi. Ivanova odjeća podsjećala je na proroka Iliju (vidi Kraljevi 1,8). Ivan je prekinuo proročku šutnju, koja je trajala nekoliko stoljeća, kada je počeo govoriti Božju riječ izraelskom narodu. Njegova je poruka bila slična poruci starozavjetnih proroka koji su grdili narod Božji zbog nevjere. Poticao je ljude na istinsko pokajanje. Među ljudima koji nisu zabrinuti za Božje stvari, njegov je posao bio probuditi njihovo zanimanje, trgnuti ih iz njihove samodopadnosti i probuditi u njima da prepoznaju i prime Krista kada dođe. Jeste li željni čuti Božju riječ i da vas ona promijeni snagom Duha Svetoga?

Ivan Krstitelj bio je više od proroka (Luka 7,26). Dovršio je ciklus proroka koji je započeo Ilija (Matej 11,13-14). Ono što su proroci pomno tražili, a anđeli čeznuli da vide, sada se dovršilo kada je Ivan pripremao put za dolazak Mesije, Božjeg pomazanog Sina, Gospodina Isusa Krista. S Ivanom Krstiteljem, Duh Sveti započinje obnovu ljudskog roda, nagovještavajući ono što će se postići s i u Gospodinu Isusu. Ivanovo krštenje bilo je za pokajanje – okretanje od grijeha i življenje novog života u skladu s Božjom riječi. Naše krštenje u Isusu Kristu vodom i Duhom rezultira novim rođenjem i ulaskom u Božje kraljevstvo (Ivan 3,5). Isus je spreman dati nam vatru svoga Duha kako bismo mogli zračiti radošću i istinom evanđelja svijetu koji očajnički treba Božje svjetlo i istinu. Njegova riječ ima moć promijeniti i transformirati naše živote kako bismo mogli biti svjetla koja druge upućuju na Krista. Poput Ivana Krstitelja, i mi smo pozvani svjedočiti za svjetlo i istinu Isusa Krista. Upućujete li druge na Krista načinom na koji živite, radite i govorite?

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse, neka Tvoje svjetlo žarko gori u mom srcu da mogu upoznati radost i slobodu Tvoga kraljevstva. Ispuni me svojim Svetim Duhom i osnaži me da svjedočim istinu evanđelja i upućujem druge na Tebe, Spasitelja grešnika. Amen!