Ode, umije se pa se vrati gledajući
Foto: freebibleimages.org

Evanđelje dana za nedjelju, 19. ožujka 2023. godine: Ode, umije se pa se vrati gledajući. (Ivan 9, 1-41)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Isus prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici: »Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?« Odgovori Isus: »Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla.
Dolazi noć, kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta.« To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči. I reče mu: »Idi, operi se u kupalištu Siloamu!« – što znači »Poslanik.« Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka govorili su: »Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?« Jedni su govorili: »On je.« Drugi opet: »Nije, nego mu je sličan.« On je sam tvrdio: »Da, ja sam!« Nato ga upitaše: »Kako su ti se otvorile oči?« On odgovori: »Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i reče mi: ‘Idi u Siloam i operi se.’ Odoh dakle, oprah se i progledah.« Rekoše mu: »Gdje je on?« Odgovori: »Ne znam.« Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima. A toga dana kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: »Stavio mi kal na oči i ja se oprah – i evo vidim.« Nato neki između farizeja rekoše: »Nije taj čovjek od Boga: ne pazi na subotu.» Drugi su pak govorili: »A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja?« I nastade među njima podvojenost. Zatim ponovno upitaju slijepca: »A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči!« On odgovori: »Prorok je!« Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao i upitaše ih: »Je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi?« Njegovi roditelji odvrate: »Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio. A kako sada vidi, to mi ne znamo; i tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte! Punoljetan je: neka sam o sebi govori!« Rekoše tako njegovi roditelji jer su se bojali Židova. Židovi se doista već bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopćiti svaki koji njega prizna Kristom. Zbog toga rekoše njegovi roditelji: »Punoljetan je, njega pitajte!« Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: »Podaj slavu Bogu! Mi znamo da je taj čovjek grešnik!« Nato im on odgovori: »Je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim.« Rekoše mu opet: »Što ti učini? Kako ti otvori oči?« Odgovori im: »Već vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima?« Nato ga oni izgrdiše i rekoše: »Ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je.« Odgovori im čovjek: »Pa to i jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. Znamo da Bog grešnike ne uslišava; nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava. Odvijeka se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja. Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao činiti ništa«. Odgovore mu: »Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da učiš?« i izbaciše ga. Dočuo Isus da su onoga izbacili pa ga nađe i reče mu: »Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?« On odgovori: »A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?« Reče mu Isus: »Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!« A on reče: »Vjerujem, Gospodine!« I baci se ničice preda nj. Tada Isus reče: »Radi suda dođoh na ovaj svijet: da progledaju koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!« Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: »Zar smo i mi slijepi?« Isus im odgovori: »Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: ‘Vidimo’ pa grijeh vaš ostaje.«

Evanđelje dana – komentar

Ivan 9, 1-41 moćan je odlomak u Bibliji koji opisuje priču o Isusovom iscjeljenju čovjeka koji je rođen slijep. Ovaj je odlomak bogat simbolikom i značenjem, a iz njega se može izvući nekoliko ključnih tema i pouka.

Priča počinje tako što Isus i njegovi učenici susreću čovjeka koji je rođen slijep. Učenici pitaju Isusa je li čovjekova sljepoća rezultat njegovog vlastitog grijeha ili grijeha njegovih roditelja, ali Isus objašnjava da čovjekova sljepoća nije posljedica grijeha, već prilika da se pokaže Božja sila.

Isus tada pljuje na tlo, od pljuvačke pravi glinu i njome namaže čovjekove oči. Uputio je čovjeka da ode i opere se u ribnjaku Siloam, a kada je čovjek to učinio, mogao je gledati po prvi put u životu.

Iscjeljenje slijepca izaziva kontroverze među vjerskim vođama tog vremena, koji optužuju Isusa da je prekršio subotu – iscjeljujući na taj dan. Ali bivši slijepac brani Isusa, a farizeji ga na kraju izopćuju iz sinagoge.

Postoji nekoliko ključnih lekcija koje se mogu izvući iz ovog odlomka:

  • Snaga vjere: slijepčeva vjera u Isusa središnji je dio njegova iscjeljenja. Čak i kada ne razumije u potpunosti što se događa, slijedi Isusove upute i biva nagrađen vidom. To pokazuje snagu vjere i važnost povjerenja u Božji plan.
  • Uloga patnje: Čovjekova sljepoća nije posljedica grijeha, nego prije prilika da se pokaže Božja sila. Ovo nas podsjeća da patnja može poslužiti većoj svrsi u našim životima i da Bog može koristiti čak i naša najteža iskustva za dobro.
  • Važnost suosjećanja: Isusovo ozdravljenje slijepog čovjeka čin je suosjećanja i dobrote. Ovo nas podsjeća na važnost pokazivanja suosjećanja prema drugima, posebno onima koji su marginalizirani ili u potrebi.
  • Opasnost vjerskog legalizma: farizeji zbog usredotočenosti na legalizam i pridržavanje pravila propuštaju istinsku snagu i značenje Isusova ozdravljenja. Ovo je podsjetnik na opasnost vjerskog legalizma i važnost usredotočenja na Božja učenja, a ne na slovo zakona.

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Nebeski Oče, hvala Ti za Isusov primjer: činio je divna djela i koristio svaki dragocjeni trenutak da kroz svoj život ispuni Tvoju volju. Molim Te da mi pomogneš slijediti Njegov primjer i živjeti u potpunoj podložnosti Tvome Duhu. Daj mi priliku da drugima prenosim evanđelje nade – da možeš pomoći njihovim dušama i tijelima. Molim Te da dobro djelo koje si započeo u meni prilikom spasenja bude dovršeno na Tvoju hvalu i slavu dolaskom Kristovim, amen!