NaslovnicaEvanđelje danaProda sve što ima i kupi onu njivu

Proda sve što ima i kupi onu njivu

Evanđelje dana za srijedu, 2. kolovoza 2023. godine: Proda sve što ima i kupi onu njivu. (Matej 13, 44-46)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.«
»Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.« (Matej 13, 44-46)

Evanđelje dana – komentar

U prispodobi o blagu Isus uspoređuje Kraljevstvo s blagom skrivenim na njivi koje čovjek pronašavši sakrije, a potom radosno proda sve što ima i kupi tu njivu. Rekli bismo da je taj čovjek sam Gospodin Isus. Blago predstavlja onaj pobožan Ostatak vjerujućih Židova koji su živjeli tijekom Isusove zemaljske službe i koji će postojati nakon uznesenja Crkve (vidi Psalam 135,4 gdje se Izrael naziva osobitim Božjim blagom). Skriveni su u njivi u tom smislu da su raštrkani diljem svijeta i da ih nitko osim Boga uistinu ne poznaje.

Kraljevstvo se uspoređuje i s trgovcem što traga za lijepim biserjem. Kad nađe neobično dragocjeni biser, sve što ima žrtvuje da bi ga kupio. Taj trgovac je Gospodin. Dragocjeni biser je Crkva. Na Golgoti je rasprodao sve što ima da kupi taj biser. Baš kao što biser nastaje u školjci zbog patnji što ih nadraživanjem izaziva strano tijelo, tako je i Crkva nastala propadanjem i ranjavanjem Spasiteljeva tijela. (William MacDonald; prema Komentaru Novoga zavjeta)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Nebeski Oče, priznajemo Tvoga Sina kao svoga Spasitelja i Gospodina. On je Put, Istina i Život i želimo Ga slijediti. Daj da, poput Njega, iskreno služimo i da nam ništa ne bude teško za Tvoje Kraljevstvo. Koristi nas kao svoju produženu ruku. Neka se izgubljeni u tami ovoga svijeta iz dana u dan spašavaju. Amen!