I Riječ tijelom postala

Evanđelje dana za subotu, 31. prosinca 2022. godine“I Riječ tijelom postala” (Ivan 1, 1-18)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Početak svetog Evanđelja po Ivanu

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.
Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade
ništa Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima
svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.

Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok
da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo,
nego – da posvjedoči za Svjetlo.

Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet;
bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna.
K svojima dođe i njegovi ga ne primiše.
A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja:
onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi,
ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.

I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu
njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.
Ivan svjedoči za njega. Viče: »To je onaj o kojem rekoh: koji za
mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!« Doista,
od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. Uistinu,
Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu.
Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac – Bog -koji je u krilu Očevu,
on ga obznani. (Ivan 1, 1-18)

Evanđelje dana – komentar

Ivan svoje evanđelje počinje govoreći o Riječi – ali isprva ne objašnjava tko ili što je ta Riječ. Ipak, radi se o osobi, a ta osoba je Gospodin Isus Krist. On sam nije imao početka, oduvijek je postojao. Nikada nije stvoren ni nema početka. On sam nije bio stvoreno biće; naprotiv on je bio Stvoritelj svega – svega vidljivog i nevidljivog.

Bez njega nije postalo ništa. Ako je što stvoreno, to je on stvorio. U njemu bijaše život. To ne znači jednostavno da je imao život, nego da je bio i jest izvor života. Ovdje ta riječ znači tjelesni i duhovni život. Kada smo se rodili, dobili smo tjelesni život, a kada se nanovo rodimo, dobivamo duhovni život. Oba dolaze od njega.

I život bijaše svjetlo ljudima. Onaj isti koji nam je dao život jest i svjetlo ljudima. On čovjeku daje neophodno vodstvo i usmjerenje. Kada je u ljudske umove ušao grijeh, donio je tamu. Gospodin Isus – Svjetlo što svijetli na tamnome mjestu – došao je u tamu.

Prije Isusa, Ivan Krstitelj bi poslan od Boga kao preteča Gospodina Isusa. Njegovo je poslanje bilo objaviti Kristov dolazak i reći ljudima neka se pripreme da ga prime. On dođe posvjedočiti činjenicu da je Isus uistinu Svjetlo svijeta, tako da svi ljudi vjeruju u Njega.

Isus je Svjetlo koje obasjava sve ljude. Došavši na svijet u liku savršenog čovjeka, pokazao je koliko su drugi ljudi nesavršeni. Kada je prostorija mračna, na pokućstvu ne vidite prašinu. Ali kada u nju prodre svjetlo, vidite kako soba doista izgleda. Tako isto sjaj istinskog Svjetla otkriva kakav je zapravo čovjek. Isus se nudi svima ljudima i onima koji ga primaju daje moć ili vlast da postanu djeca Božja. To ne postajemo ni dobrim djelima, ni članstvom u crkvi, ni marljivošću – nego tako šta ga primamo, tako što vjerujemo u Njegovo ime. Da bismo postali dijete Božje moramo se nanovo roditi. Nitko ne može drugoga spasiti. To može samo Bog! (William MacDonald; Prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Hvala Ti, Gospodine, što si prije više od 2000 godina nakratko ostavio svoj nebeski položaj i uzeo krv i tijelo poput našega. Hvala Ti što si došao na ovaj svijet nepravde i grijeha da spasiš nas grešnike. Hvala Ti što si obasjao naša srca da mogu vidjeti svu nesavršenost i bijedu i okrenuti se Tebi za spasenje. Priznajemo da bismo bez Tebe bili beznadni i na putu za propast. Ali, Ti si nas oslobodio kazne za naša nedjela i nikada Ti nećemo moći zahvaliti na tome daru. Sva hvala i čast pripadaju Tebi! Amen!