Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!
Foto: Pexels

Evanđelje dana za petak, 25. veljače 2022. godine: Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja! (Marko 10, 1-12)

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Isus dođe u judejski kraj i na onu stranu Jordana. I opet mnoštvo nagrnu k njemu, a on ih po svojem običaju ponovno poučavaše.
A pristupe farizeji pa da ga iskušaju upitaše:
»Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?« On im odgovori: Što vam zapovjedi Mojsije?« Oni rekoše: »Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i — otpustiti.« A Isus će im: »Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih.
Stoga će čovjek ostaviti oca i majku
a prione uza svoju ženu;
i dvoje njih bit će jedno tijelo.
Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo.
Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!«
U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali. I reče im: »Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub.« (Marko 10, 1-12)

Evanđelje dana – komentar

Iz Galileje je naš Gospodin putovao jugoistočno do Pereje, kraja na istočnoj strani Jordana. Uskoro ga nađoše farizeji. Dolazili su po plijen poput čopora vukova. Nastojeći ga uhvatiti u stupicu, upitali su ga je li rastava dopuštena. Odvratio im je upućujući ih na Petoknjižje: “Što vam zapovjedi Mojsije?” Izbjegli su njegovo pitanje iznoseći što je Mojsije dopustio. Dopustio je mužu da se rastavi od žene uz uvjet da joj napiše otpusni spis. Ali za Boga to nije bilo uzorno: bilo je dopušteno samo zbog okorjelosti ljudski srca. Božanski je plan združio muškarca i ženu do kraja njihova života. Muškarac će ostaviti roditelje i biti u braku tako sjedinjen da će sa svojom ženom biti jedno tijelo. Kad ih Bog tako združi, ljudska volja ih ne smije razdvojiti.

Očigledno, i učenicima je to bilo teško prihvatiti. U to doba žene nisu imale poštovanje i sigurnost. Prema njima se često odnosilo gotovo s prezirom. Muškarac se mogao rastaviti od svoje žene ako njome nije bio zadovoljan.

Kad su učenici nastavili ispitivati Gospodina, dotaknuvši samu srž problema, rekao je da je ponovna ženidba nakon rastave preljub, bilo da se rastavi muškarac ili žena. Ipak, postoji jedna iznimka koju Isus uvodi u Mateju 19, 9. Kad je jedan supružnik kriv za nemoral, drugom je dopušteno rastaviti se i može ponovno sklopiti brak. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Svemogući Bože, instituciju braka sa svih strana napadaju sile zloga. I kršćanski su brakovi u kušnjama. Mnogi su pred razvodom. Daj nam svoje milosti i snage da prevladamo sve izazove i neka naši brakovi opstanu. Ljubeći Tebe, pomozi da ljubimo i svoje supružnike, da svaki problem donesemo pred Tebe i s Tvojom pomoći ga prevladamo. Amen!