Tko god vrši volju Božju, taj mi je brat i sestra i majka

Evanđelje dana za utorak, 23. siječnja 2024. godine: Tko god vrši volju Božju, taj mi je brat i sestra i majka (Marko 3, 31-35).

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dođu Isusova majka i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu. Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: »Eno vani majke tvoje i braće tvoje, traže te!« On im odgovori: »Tko je majka moja i braća moja?«

I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: »Evo majke moje, evo braće moje! Tko god vrši volju Božju, taj mi je brat i sestra i majka.« (Marko 3, 31-35)

Evanđelje dana – komentar

Isusova obitelj nalazi se tamo gdje se njeguju i poštuju Isusove riječi i Božja volja. Ovim se ne omalovažava one s kojima imamo biološke obiteljske i rodbinske veze. Međutim, to je podsjetnik da je naš obiteljski odnos po Duhu Svetom jači čak i od naših veza s našim fizičkim obiteljima. Isusova obitelj je ona skupina ljudi koja Ga voli, sluša Ga i dopušta njegovom Svetom Duhu da ju vodi, vodi i osnažuje.

Isus je Božju korist postavio ponad prirodnih veza. Svojim sljedbenicima i danas govori: “Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre – pa i sam svoj život – ne može biti moj učenik” (Luka 14, 26). Ovi stihovi također ističu važnost koju Isus pridaje vršenju Božje volje. Udovoljavamo li mi tom uzoru?

VIDI OVO: Što je Isus mislio kada je rekao: “Tko je moja majka i tko su moja braća?”

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Predragi Bože i Oče pravedni, oprosti mi za moju neposlušnost u prošlosti. Osnaži me i ohrabri da budem strastveniji u vezi s Tvojom voljom u budućnosti. Oče, želim pokazati svoju ljubav Tebi i Tvome Sinu čineći ono što tražiš od mene i slušajući ono što mi zapovijedaš po Tvojoj Riječi. U Isusovo ime molim, amen.

NAJNOVIJE!