Tko god s požudom pogleda ženu, već je učinio preljub

Evanđelje dana za petak, 10. lipnja 2022. godine: Tko god s požudom pogleda ženu, već je učinio preljub. (Matej 5, 27-32)

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ćuli ste da je rečeno:
Ne čini preljuba!
A ja vam kažem:
Tko god s požudom pogleda ženu,
već je s njome učinio preljub u srcu.
Ako te desno oko sablažnjava,
iskopaj ga i baci od sebe.
Ta bolje je da ti propadne jedan od udova,
nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.
Ako te desnica tvoja sablažnjava,
odsijeci je i baci od sebe.
Ta bolje je da ti propadne jedan od udova,
nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.
Rečeno je također:
Tko otpusti svoju ženu,
neka joj dade otpusnicu.
A ja vam kažem:
Tko god otpusti svoju ženu
— osim zbog bludništva —
navodi je na preljub
i tko se god otpuštenom oženi,
čini preljub.« (Matej 5, 27-32)

Evanđelje dana – komentar

Mojsijev je zakon, jasno, zabranjivao preljub (Izlazak 20,14; Ponovljeni zakon 5, 18). Netko se može ponositi time što nikada nije prekršio tu zapovijed, a da su mu ipak “oči pune preljubnice” (2. Petrova 2, 14). I dok izvana izgleda pristojan, njegove misli stalno blude labirintima razvrata.

Zakon je zabranio čin preljuba; Isus zabranjuje želju: Svaki koji s požudom pogleda ženu, već je učinio preljub u srcu.

Održavanje neokaljana misaonog življenja zahtijeva strogu samodisciplinu. Zato je Isus naučavao da ako nas ma koji dio tijela nagoni na grijeh, tada je bolje izgubiti taj ud za života negoli izgubiti dušu za vječnost. Trebamo li Isusove riječi shvatiti doslovno? Je li on zapravo zagovarao samosakaćanje? Te su riječi doslovne tek ovoliko: ako je nužno izgubiti neki ud umjesto duše, tada bismo se trebali s radošću rastati s tim udom. To na sreću nikada nije nužno jer Sveti Duh osposobljuje vjernika da živi svetim životom.

Isus osuđuje i rastavu. Prema starozavjetnom zakonu, rastava je bila dopuštena (Ponovljeni zakon 24, 1-4). Taj ulomak ne razmatra slučaj preljubnice (kazna za preljub bila je smrt – prema Ponovljenom zakonu 22, 22). On prije govori o rastavi zbog omrznutosti ili “nesnošljivosti”. Međutim, u Kristovu kraljevstvu, tko god otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – navodi je na preljub. To ne znači da ona automatski postaje preljubnicom; pretpostavlja se da će, bez sredstava za život, biti prisiljena živjeti s drugim muškarcem. Ne samo da prva žena živi u preljubu, nego tko god se otpuštenom ženi, čini preljub. (William MacDonald; prema “Komentaru Novoga zavjeta”)

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine, ispuni me svojim Duhom i pomozi da budem izvršitelj Tvojih riječi. Ne dopusti da se u meni stvori bilo kakvo sjeme požude. Pomozi mi u borbama protiv neprijatelja moje duše. Iz dana u dan me preobražavaj u Tvoj lik. Amen!