kraj vremena

Matej 24,5-8 daje nam neke važne naznake kako bismo mogli prepoznati približavanje posljednjih vremena.

“Jer će mnogi doći pod mojim imenom i reći: “Ja sam Mesija”, i mnoge će zavesti. Čut ćete za ratove i glasine o ratovima. Gledajte da se ne uznemirujete! Jer to se mora dogoditi, ali nije još svršetak. Dići će se narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će gladi i potresa zemlje u raznim mjestima. To je tek početak strašnih bolova.“ Sve veći broj lažnih mesija, sve veći broj ratova, sve više gladi, pošasti i prirodnih katastrofa – ovo su samo „znaci“ posljednjih vremena. Čak i u ovome odlomku nalazi se upozorenje. Ne smijemo dopustiti da nas zavedu (Matej 24,4), jer ti događaji samo su porađajni bolovi (Matej 24,8), kraj tek treba doći (Matej 24,6).

Mnogi tumači ukazuju na svaki potres, svaki politički preokret i svaki napad na Izrael kao na siguran znak da se posljednja vremena ubrzano približavaju. Premda ovi događaji jesu znaci da se posljednja vremena približavaju, ona nisu nužno i pokazatelji da su posljednja vremena već tu. Apostol Pavao upozorio je da će u posljednjim danima biti sve više lažnoga nauka. „Duh izričito veli da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i pristati uz prijevarne duhove i đavolske nauke“ (1. Timoteju 4,1). Posljednji dani opisuju se kao „teška vremena“ zbog čovjekove sve veće zloće i zbog ljudi koji se aktivno „protive istini“ (2. Timotej 3,1-9; vidi također 2. Solunjanima 2,3).

Drugi mogući znaci su ponovna izgradnja židovskog hrama u Jeruzalemu, sve veće neprijateljstvo prema Izraelu i napredak prema jednoj svjetskoj vladi. Ipak, najistaknutiji znak je nacija Izrael. Godine 1948. Izrael je prvi put nakon 70. godine nakon Krista prepoznat kao suverena država. Bog je obećao Abrahamu da će njegovo potomstvo u Kanaanu imati „vjekovni posjed“ (Postanak 17,8), a Ezekiel je prorokovao o fizičkom i duhovnom oživljavanju Izraela (Ezekiel 37). Činjenica da je Izrael kao nacija u svojoj zemlji, zbog Izraelova istaknutog mjesta u eshatologiji važan je pokazatelj u svjetlu proroštva o posljednjim vremenima (Daniel 10,14; 11,41; Otkrivenje 11,8).

Imajući na umu ove znakove, možemo biti mudri i razumni u pogledu iščekivanja posljednjih vremena. Ipak, ne smijemo tumačiti bilo kakve pojedinačne događaje kao jasan pokazatelj približavanja posljednjih vremena. Bog nam je dao dovoljno informacija kako bismo se mogli pripremiti, ali ne dovoljno informacija da postanemo arogantni.

IZVORGotquestions.org