‘Evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta’

”On nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog.” (2. Korinćanima 1,4)

Biblija nepogrešivo uči da možemo imati pobjedu nad tugom. Psalmist kaže: “Plač može trajati za noć, ali radost dolazi ujutro!” Samosažaljenje ne donosi trajnu utjehu.

Činjenica je da će samo doprinijeti tvome jadnom stanju i ustrajna tuga donosi vrlo malo utjehe u sebi, jer tuga rađa tugu.

Tuga i žalost, kada su rođeni na kršćanski način imaju u sebi ugrađenu utjehu. “Blaženi su koji tuguju jer će se utješiti.”

Postoji utjeha u tuzi, zato što znamo da je Krist s nama. On je rekao, “Evo ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta!”

Patnja je podnošljiva ako je ne moramo nositi sami, a što je veće suosjećajno Prisustvo, bezbolnija je bol.

Autor: Billy Graham