Jesu li generacijska prokletstva biblijska
Foto: Pixabay

Za generacijsko prokletstvo se vjeruje da prelazi s jedne generacije na drugu zbog pobune protiv Boga. Što su generacijska prokletstva i temelje li se na Bibliji?

Ako je vaša obitelj označena razvodom, incestom, siromaštvom, ljutnjom ili drugim bezbožnim obrascima, vrlo vjerojatno s te pod generacijskim prokletstvom. Biblija kaže da su ova prokletstva povezana s izborima. Ponovljeni zakon 30, 19 kaže da možemo odabrati život i blagoslove ili smrt i prokletstvo.

VIDI OVO: 7 znakova prokletstva u vašem životu ili obitelji

Naše obitelji imaju najveći utjecaj na naš razvoj, uključujući i na razvoj obrazaca grijeha. Neki ljudi tvrde da obiteljska ili generacijska prokletstva prelaze s jedne generacijske linije na drugu. Ovo vjerovanje dolazi iz stihova Staroga zavjeta, koji kaže: „…Kažnjava opačinu otaca na djeci – čak na unučadi do trećega i četvrtog koljena“. (Izlazak 34, 7)

Bez obzira na to je li obitelj naslijedila duhovno prokletstvo, očigledno je da se obrasci grijeha prebacuju s jedne generacije obitelji na drugu. Svatko griješi; no isto kao i što kultura, etnička pripadnost i spol usmjeruju naše obrasce grijeha u određenom smjeru, tako to čine i naše obitelji.

Nasljeđujemo mnoga obilježja i postavke od svojih roditelja, koje ne utječu uvijek pozitivno na nas i na druge. Kada dobijemo grešnu naviku ili vjerovanje koje negativno utječe na naše živote ili živote ljudi oko nas, ovo je znano kao generacijsko prokletstvo. To je tamna strana ponašanja koje se prenosi generacijama. No je li moguće slomiti ovaj krug patnje?

generacijska prokletstva
Foto: Pixabay

Generacijska prokletstva u Bibliji

Na temelju tekstova koji su uzeti iz konteksta i korišteni kao izgovori, danas sve više kršćana vjeruje da su žrtve generacijskih prokletstava. U skladu s time, oni vjeruju da su naslijedili demone, koji sežu od ljutnje do alkoholizma, od lijenosti do požude. Pobliže istraživanje pokazuje naime, da je ovakav način razmišljanja vrlo pogrešan.

Pismo jasno govori da se s generacije na generaciju prenose posljedice, a ne prokletstva.

U ovome smislu, Biblija kaže da su djeca kažnjena za grijehe njihovih otaca „do trećeg i četvrtog koljena“. (Izlazak 20, 5) Djeca očeva-alkoholičara često pate od zanemarivanja i zlostavljanja, što je izravna posljedica grešnog ponašanja njihovih očeva. Nadalje, potomci onih koji mrze Boga će vrlo vjerojatno slijediti tragove svojih predaka.

VIDI OVO: GENERACIJSKO PROKLETSTVO: Trpe li djeca posljedice grijeha njihovih roditelja?

Biblija izričito govori kako „sinovi neće dijeliti krivicu sa svojim očevima, kao što niti očevi neće dijeliti krivicu svojih sinova“. (Ezekiel 18, 20)

Zaista, dok je drevni Izrael citirao izreku: „Kiselo grožđe jeli su oci, a djeci utrnuše zubi“ (Ezekiel 18, 2), Bog je odgovorio razuvjeravajući ih: „Tako ja bio živ!”, govori svemogući Gospod, “nitko više od vas neće u Izraelu imati u ustima tu riječ podrugljivu. Gle, sve duše pripadaju meni; duša oca kao duša sina, meni pripadaju one. Duša, koja griješi, ona će poginuti“. (Ezekiel 18, 3-4)

Konačno, iako je spomen generacijskog prokletstva stran u Bibliji, postoji smisao prenošenja prokletstva grijeha s jedne generacije na drugu. Zbog prvog Adama „svi su sagriješili i lišeni Božje slave“. (Rimljanima 3, 23) Kroz drugog Adama, Isusa Krista, svi su dobili ponudu pokajanja.

Pavao kaže: „Dakle, grijeh jednoga – svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga – svim ljudima na opravdanje, na život“! (Rimljanima 5, 18) Nismo osuđeni zbog niti jednog vlastitog djela; slično tomu nismo nisi spašeni zahvaljujući vlastitim djelima. (Rimljanima 5, 12-21)

Slamanje generacijskog prokletstva

Možda ste naslijedili obiteljsko prokletstvo, a možda je ono započelo s vama. U svakom slučaju, Bog ima plan za vašu slobodu, koji će zauvijek slomiti te lance. Ono će prestati u vašem životu i neće se prenijeti na vašu djecu.

VIDI OVO: Kažnjava li Bog djecu zbog grijeha njihovih roditelja?

Tako ja bio živ!”, govori svemogući Gospod, “nitko više od vas neće u Izraelu imati u ustima tu riječ podrugljivu. Gle, sve duše pripadaju meni; duša oca kao duša sina, meni pripadaju one“. (Ezekiel 18, 3-4)

Možete biti slobodni! Ivan 8, 31-36 nas podsjeća na to da ako prebivamo u Isusu Kristu da dobivamo Njegovu slobodu. Ne samo da nas je Isus oslobodio od naših grijeha, već nas je i oslobodio od kazne, moralne odgovornosti i nastavljajućeg prokletstva tog grijeha! Isus Krist je Pomazani! To znači da je On Bog koji iz naših života uklanja bremena i da uništava jarmove.

Doći će vrijeme kada će očevi možda jesti kiselo grožđe, ali kada se prokletstvo ”kiselih usta” neće prenositi na djecu, s generacije na generaciju. Ne mora biti ”kakav otac takav sin”. Zahvaljujući prolivenoj krvi Isusa Krista mi imamo novi i bolji savez s Bogom Ocem. Kroz Isusovu krv, On nam oprašta naše grijehe i spašava nas iz bezakonja.

Bog nas je otkupio od toga da se prokletstva prenose s jedne generacije na drugu. Ovaj otkup dolazi, jer shvaćamo da je korijen naših problema u duhovnoj stvarnosti. Dok primjenjujemo Božju Riječ i moć u našim životima i dok odabiremo hodati u pravednosti i poslušnosti prema Bogu, lanci ropstva će biti slomljeni. Sloboda za kojom čeznemo može postati stvarnost.

Autor: Hank Hanegraaff; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com