Zašto je golub simbol Duha Svetoga?

Golub se često koristi kao simbol Duha Svetoga, ali zašto? Dva glavna događaja u Bibliji uključuju goluba kao znak Božjeg Duha, a koji su doveli do ove povijesne veze.

Golub kao simbol Duha Svetoga u Starom i Novom zavjetu

Prvo, nakon potopa u Noino vrijeme, Noa je poslao golubicu. Prvi put mu se golubica vratila. U drugoj prilici, golubica se vratila sa svježe otkinutim maslinovim listom u ustima: “Prema večeri golubica se vrati k njemu, i gle! u kljunu joj svjež maslinov list; tako je Noa doznao da su opale vode sa zemlje.” (Postanak 8,11).

Treći put kad je Noa poslao golubicu, ona se nije vratila, otkrivajući da je našla novi dom na zemlji. Golubica je postala simbolom Božjeg mira nakon suda.

Drugo, golub je spomenut prilikom Isusova krštenja. Sva četiri Evanđelja uključuju izvještaj o silasku Svetog Duha na Isusa u tjelesnom obliku poput goluba (Matej 3,16; Marko 1,10; Luka 3,22; Ivan 1,32).

Ovaj golub potvrdio je Isusa kao Mesiju. Zajedno s glasom Boga Oca s neba, ovaj izvještaj daje jasnu sliku Trojedinog Boga — Oca, Sina i Duha — koji sudjeluju u događaju u isto vrijeme dok se spominju kao jedinstvene Osobe.

Osim ovih događaja, golubovi su u Novom zavjetu bili poznati kao nevine životinje. Na primjer, Matej 10,16 bilježi Isusove riječi: “Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove, pa budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi.”

Golubovi su se također koristili kao žrtve u svetohraništu i hramu u biblijska vremena. Josip i Marija vjerojatno su donijeli golubicu kao žrtvu nakon Isusova rođenja (Luka 2,22-24).

VIDI OVO: Tko je Duh Sveti i koja je Njegova uloga u životu kršćanina?

Golub je samo jedan od simbola Duha Svetoga

Golub je, međutim, samo jedan od mnogih simbola koji se koriste za Duha Svetoga. Drugi popularni simboli uključuju oganj (kao u Djelima 2), vjetar, svjetiljku, oblak, vodu i ulje. Duh Sveti je treća Osoba Trojstva i vječan je i prisutan na svim mjestima u svako vrijeme.

Iako nijedan simbol ne može u potpunosti predstaviti Duha, golub i druge zemaljske slike često se koriste za predstavljanje aspekata Božjeg Duha koji su poučni za naše živote.

Na primjer, golub može biti simbol mira. I vjetar i vatra mogu biti simboli moći. Svaki od njih predstavlja Duha Svetoga, ali čak ni zajedno ne mogu u potpunosti izraziti tko je On ili Njegovu moć. Božji Duh je bio uključen u stvaranja (Postanak 1,2), održava sve stvari i osnažuje vjernike za kršćansku službu.

Izvor: Compellingtruth.org