Hoće li u raju biti Sunca, Mjeseca i mora?

Hoće li Sunce, Mjesec i mora nestati u raju kao što piše u Otkrivenju ili Knjizi proroka Izaije?

Riječ

Postoji samo jedna stvar koja postoji oduvijek a to je Bog. Odnosno oduvijek su postojale tri osobe: Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti. Ništa nije postojalo prije Boga i sve što postoji sada postoji zahvaljujući Bogu.

Apostol Ivan je zapisao: „U početku bijaše Riječ i Riječ je bila s Bogom i Riječ je bila Bog“. (Ivan 1, 1) -15 Bog je postojao prije svega i sviju no Bog je isto tako i Stvoritelj svega i svakoga. To znači da je Isus „u početku bio s Bogom“. (Ivan 1, 2) To isto tako znači da je „sve stvoreno po Njemu i bez Njega ništa ne bi bilo stvoreno“. (Ivan 1, 3) Kada Bog stvori nešto, to je uvijek dobro. (Postanak 1, 12) No ne samo da Bog postoji zauvijek već i Njegova Riječ zauvijek ostaje.

Biblija kaže kako „Riječ ostaje zauvijek“ (1. Petrova 1, 25) te kako se „trava suši, cvijeće vene, ali Riječ našega Boga će ostati zauvijek“. (Izaija 40, 8) Riječ nam isto tako govori: „Generacija dođe i prođe, no zemlja ostaje zauvijek“. (Propovjednik 1, 4) S obzirom na to da je Isus Bog Njegova Riječ ostaje zauvijek: „Nebo i zemlja će proći, ali moja Riječ ostaje zauvijek“. (Matej 24, 25)

Moramo se složiti s psalmistom: „Zauvijek o Bože Tvoja Riječ je čvrsto ugravirana u nebesa“. (Psalam 119, 89) No što je sa stihovima koji kažu: „Prva zemlja i prvo nebo je prošlo i nema više mora“. (Otkrivenje 21, 1b) Ako ovo prođe hoće li nastati Novi Jeruzalem ili će Božje Kraljevstvo biti ustanovljeno?

Zemlja

Apostol Ivan „ugledao je novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja nestade i nije više bilo mora“. (Otkrivenje 21, 1) Što se dogodilo sa starom zemljom? Apostol Petar kaže da je ova zemlja za vatru. On piše da će u onaj dan „Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti“. (2. Petrova 3, 10) On kaže kako će se „sve raspasti“ (2. Petrova 3, 11) što znači da će nebeska tijela i sama zemlja biti pročišćena vatrom.

To ne znači da će zemlja prestati postojati jer Ivan piše da nakon što su prva zemlja i nebo prošli (bili pročišćeni vatrom) on vidi „sveti grad, novi Jeruzalem koji se spušta s nebesa, pripremljen kao mladenka za svoga mladoženju“. (Otkrivenje 21, 2) Morat će biti nešto na što će se novi Jeruzalem moći spustiti i jest. Nova zemlja i novi Jeruzalem koji ne sliče starima. Prorok Izaija je zapisao: „Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti“. (Izaija 65, 17)

Zemlja neće nestati. Ona će samo proći kroz detaljno preuređenje. Isus je rekao: „Gledajte, činim sve novo“. (Otkrivenje 21, 5) No Isus nije rekao da će uništiti zemlju. Zemlja će proći pročišćenje vatrom.

More

Iako kroz svoju povijest Izraelci nisu bili moreplovci oni su imali respektabilnu flotu brodova. Ona je dosegnula svoj vrhunac za vrijeme vladavine kralja Salomona, a grčki i egipatski arheolozi uočili su posebne pomorske sposobnosti plemena Dan i izraelskog naroda, iako izraelska pomorska sila se nikada nije mogla nositi s moćnim rimskim i feničanskim flotama onoga vremena. Te moćne sile dominirale su Mediteranom stotinama godina.

Iako nema biblijskih ni povijesnih dokaza da su Izraelci plovili morima, oni su u povijesti ulazili u mora, pogotovo u Crveno more. Nedugo nakon što je faraon oslobodio Izraelce on se predomislio i krenuo za njima. Izraelci su bilo okruženi Crvenim morem s jedne strane i egipatskom vojskom s druge. Obje stvari za Izrael su predstavljale smrt, ali Bog je bio s njima te je zaustavio fizičke zakone prirode i dopustio Izraelcima neka prođu u sigurnost.

More koje je Izraelcima donijelo sigurnost donijelo je smrt Egipćanima. Bog je Bog i On čini kako On želi. Pismo kaže: „Mora više nije bilo“ (Otkrivenje 21, 1) što ne znači nužno kako u Božjem Kraljevstvu više neće biti oceana ili mora. Oceani ili mora će ispariti zbog vatre kojom će zemlja biti pročišćena kao što apostol Petar spominje (2. Petrova 3, 10-11) no možda će postojati oceani, jezera i rijeke na novoj zemlji, stoga tvrdnja da mora više neće biti se možda odnosi više na odsutnost smrti, a ne na nepostojanje oceana. (Otkrivenje 21, 4)

Sunce i Mjesec

Konačno Ivan piše o novom Jeruzalemu „Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov – i Jaganjac! I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta Slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac“! (Otkrivenje 21, 22-23) To što imamo Sunce za sunčevu svjetlost znači da nismo trebali tumarati u tami. Mogli smo raditi, igrati se i činiti sve što smo trebali jer nam je svjetlost koja daje život obasjavala dane. No kada Janje Božje u svojoj sjajnoj slavi obasja hram, Sunce će u usporedbi s njime biti ništa. Ne samo da On obasjava naše puteve, On i jest Put. (Ivan 14, 6)

Sunce i dalje može sjati, ali u usporedbi sa Šekinah slavom Boga u Isusu Kristu, sunčevo svjetlo će biti nadvladano. Njegova slava će biti tako sjajna da će Sunce za vrijeme dana izgledati kao Mjesec. Mjesec možda neće ni biti vidljiv u novom Jeruzalemu. Možda neće ni sunce. Kada Krist dođe kako bi uspostavio svoju vladavinu ni milijarda Sunca neće biti veća od Njegove slave. Njima u novom Jeruzalemu neće trebati Sunce jer „Narodi će hoditi u svjetlosti njegovoj, a kraljevi zemaljski u nj donositi slavu svoju. Vrata mu se ne zatvaraju obdan, a noći ondje i nema“. Isus je rekao „Ja sam svjetlost svijeta. Tko god slijedi mene neće hodati u tami nego će imati svjetlost života“. (Ivan 8, 12) Tada će nestati i mrak noći, zauvijek.

Zaključak

Ne možemo sa sigurnošću reći kako u Kraljevstvu Božjem neće biti više mora ili da Sunce, zemlja i Mjesec više neće postojati. No ono što možemo reći sa 100%-tnom sigurnošću jest: „I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu“. (Otkrivenje 21, 4) Ne samo to: „On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima“. (Otkrivenje 21, 3) Sa ili bez mora, sa ili bez Sunca želim biti u Njegovoj prisutnosti. To je sve što je važno! Danas bi Isus mogao reći „Da, dolazim ubrzo!” Amen! Dođi, Gospodine Isuse“!

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com