Hoće li ljudi naseliti svemir nakon Isusovog povratka?

Zašto je Bog stvorio tako prostran svemir? Postoji li svrha sa trilijunima zvijezda i planeta? Hoće li ljudi naseliti svemir nakon Isusovog povratka?

Nebrojene zvijezde

Danas se zvijezde mogu imenovati prema vama, čak i ako ih ne možete vidjeti golim okom ili teleskopom. Žao mi je što ću ovo reći ali: zakasnili ste. Bog je već imenovao zvijezde. Tako je. Bog ima ime za svaku zvijezdu koju je stvorio, tako da Bog zna ime svake zvijezde.

Prorok Izaija zapisao je: „Podignite oči i gledajte: tko je to stvorio? Onaj koji na broj izvodi vojsku njihovu i koji ih sve zove po imenu“. (Izaija 40, 26) Osobno imam problema s pamćenjem imena, pa kako onda Bog može znati svaku zvijezdu po imenu, svaku od trilijuna zvijezda? Bog je sveznajući. Ustvari „On, koji određuje zvjezdama broj njihov, koji ih sve zove imenom“. Razmislite o ovome: postoji oko deset milijardi galaksija u svemiru kojeg možemo promatrati.

VIDI OVO: Astronaut u svemiru doživio susret s Bogom: Prizor me fascinirao!

Broj zvijezda u galaksiji se u prosjeku kreće oko 100 milijardi po galaksiji.  To znali da postoji više od 1,000,000,000,000,000,000,000 (jedan trilijun trilijuna) zvijezda u svemiru kojeg možemo vidjeti. Bog zna ime svake zvijezde. Nevjerojatno.

Stvorenje u uzdisanju

Ne samo da vjernici žude za dolazećim kraljevstvom, već „Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih: stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti – ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu – ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje“. (Rimljanima 8, 19-21)

Ustvari, ne samo da uzdišemo u željnom iščekivanju spašavanja od okova „Jer znamo: sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada“. (Rimljanima 8, 22)

Apostol Pavao ukazuje: „Ali ne samo ono! I mi koji imamo prvine Duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela“. (Rimljanima 8, 23) Ne žudite li i sami za dolazećim kraljevstvom, jer tada više neće postojati vaša tjelesna ograničenja? Ja zasigurno žudim.

Kraljevstvo bez kraja

Prorok Izaija daje nam naznake nadolazeće budućnosti Djeteta-Kralja kada piše o Isusu: „Jer nam se rodi dijete, sir nam se dade. Vlast počiva na plećima njegovim, ‘čudo od savjetnika’ glasi ime njegovo, ‘Jaki Bog, ‘Otac vječni’, ‘Knez mira“. (Izaija 9, 6) Navodno ova Isusova vladavina se nikada neće prestati širiti. Izaija je zapisao: „Njegova je punina vlasti, mir nema nikada kraja. Vladat će na prijestolju Davidovu i nad kraljevstvom njegovim. Učvrstit će ga i poduprijeti pravicom i pravednošću od sada dovijeka. Revnost Gospoda nad vojskama to će učiniti“. (Izaija 9, 7)

VIDI OVO: Je li Bog koristio ”Veliki prasak” u stvaranju svemira?

Primijetite da vladavina neće prestati. To pretpostavlja činjenicu da će se kraljevstvo širiti, možda cijelo vrijeme, kao što se sada svemir širi. Luka liječnik kaže za Isusa: „i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja“. (Luka 1, 33) Kao što se širi svemir tako će se širiti i Božje kraljevstvo. Isto onako kako mi, koji smo u Kristu imamo vječni životPotomstvo će njegovo ostati dovijeka i prijestolje njegovo kao sunce preda mnom“! (Psalam 89, 36) Zašto bi u protivnom Izaija zapisao: „Njegova je punina vlasti, mir nema nikada kraja“, ako se vlast neće nastavljati proširivati? (Izaija 9, 7)

Nakon Kristovog povratka

Biblija piše jako puno o tome što će se dogoditi nakon Kristovog povratka. Na primjer, znamo da će njegovo upravljanje ili vladavina biti vječna, odnosno bez završetka. Prorok Daniel protumačio je san kralja Nabokodonozora i zapisao je o dolasku mesijanskog kralja kraljeva: „U vrijeme ovih kraljeva Bog Nebeski podići će kraljevstvo koje neće nikada propasti i neće prijeći na neki drugi narod. Ono će razbiti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati dovijeka“. (Daniel 2, 44)

Postojat će samo jedno kraljevstvo. Bit će druge nacije, ali će biti samo jedan kralj, Kralj kraljeva, Isus Krist. Porok Zaharija zapisao je: „I Jahve će biti kralj nad svom zemljom“. (Zaharija 14, 9)  Isus je jedan, jedini Put prema tom kraljevstvu. (Ivan 14, 6; Djela 4, 12)

Neće biti uvjetnog puštanja ili blagosti kada narodi prekrše zakon pod Kristovom vladavinom, već apostol Ivan piše da će Gospodin sam vladati narodima svijeta željeznom palicom (Otkrivenje 19, 15), protiv koje nitko ne može stajati.

Zaključak

Ne mogu zamisliti što budućnost nosi. Izgleda da apostol Pavao citira proroka Izaiju (Izaija 64, 4) kada piše: „Nego, kako je pisano: Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube“. (1. Korinćanima 2, 9) U Bibliji možemo vidjeti djeliće dolazećeg kraljevstva: „Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat“! (1. Korinćanima 13, 12) Vjerujem da nećemo znati ništa manje od onoga što znamo danas.

To znači da ćete prepoznati svoje supružnike, majku i svoje prijatelje u kraljevstvu. Kao što su Petar, Jakov i Ivan znali da su to bili Mojsije i Ilija na Planini preobražaja, tako vjerujem da ćemo ih i mi znati, kao i sve druge koje smo poznavali na Zemlji. Usput, kraljevstvo bi moglo rasti i rasti i rasti i nastaviti rasti u vječnost.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com