Kako možemo hoditi Božjim putovima (Psalam 128, 1)?

Biblija obećava blagoslove za sve ljude koji hodaju Božjim putovima: „Blagoslovljen je svaki, koji se boji Gospodina, koji hodi putovima njegovim!“ (Psalam 128, 1)

U osnovi, poruka ovog stiha središnja je tema cijele knjige Psalama. Bog je naklonjen onima koji Ga štuju i žive u strahopoštovanju prema Njemu, koji žive u poslušnosti prema Njegovoj Riječi, volji i putevima. (Psalam 1, 1; 94, 12; 112, 1; 119- 1-2)

Što znači hoditi Božjim putovima?

Praktično govoreći, kako to možemo postići? Na originalnom hebrejskom, riječ koja je prevedena na ”hodati” u Psalmu 128, 1 znači ”živjeti ili ponašati se na određen način”. Štovanje Boga izražava se kroz djela i ponašanja. (Propovjednik 12, 13; 2. Korinćanima 7, 1) Oni koji iskreno štuju i služe svemoćnoga Boga posvetit će svoje živote Njemu, ne samo riječima nego također i kroz poslušnost Njegovim zapovijedima. 

Izraelci ovo nazivaju ”hodom u poslušnosti”, ”obraćanje pozornost na način življenja” i ”hodom u vjeri” ispred Gospodina, u istini i integritetu. (Ponovljeni zakon 5, 33; 1. Kraljevima 2, 3-4; 2. Ljetopisa 7, 17) Mojsije je koncept hodanja Božjim putevima objasnio narodu u divljini: „Dakle, Izraele, što od tebe traži Jahve, Bog tvoj? Samo to da se bojiš Jahve, Boga svoga; da po svim putovima njegovim hodiš; da ga ljubiš i služiš Jahvi, Bogu svome, svim srcem svojim i svom dušom svojom; da držiš Jahvine zapovijedi i njegove zakone što ti ih danas za tvoje dobro dajem.“ (Ponovljeni zakon 10, 12-13) 

Biblija je definitivna karta i pokazatelj kako hodati Božjim putevima. (Psalam 119, 105) Biblija osvjetljava put kojim trebamo hodati i vodi nas. (Izreke 6, 23) Hodati Božjim putevima opisuje stil života, koji uključuje svakodnevno traženje Boga i život poslušnosti prema Njegovoj volji. To znači zadovoljstvo osobe u Bogu, meditiranje nad Njegovom Riječi i otkrivanje Njegove volje. (Psalam 1, 1-2; 40, 8)

Oni ”hodaju po vjeri, a ne po onome što vide”

Oni koji hodaju Božjim putevima, odabiru ponašanja koja udovoljavaju Bogu. Oni ”hodaju po vjeri, a ne po onome što vide”. (2. Korinćanima 5, 7) Oni čine sljedeće: „Da živite dostojno Gospodina, te mu u svemu omilite, da budete plodni u svakom dobrom djelu i rastete u spoznaji Božjoj.“ (Kološanima 1, 10) Oni žele znati Božje srce i žele iskreno i neprestano produbljivati svoj odnos s Bogom. 

Krist, koji je hodao Božjim putevima savršen je primjer za nas. (Matej 26, 39; Ivan 14, 31; Filipljanima 2, 8) On nam je pokazao da poslušnost i ljubavi idu rukom pod ruku: „Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.“ (1. Ivanova 5, 3; Ivan 14, 15) Apostol Ivan navodi poslušnost kao dokaz naše ljubavi prema Bogu, koja je izražena kroz naše življenje za Boga: „A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja. Po tom znamo da smo u njemu.“ (1. Ivanova 2, 5)

VIDI OVO: Kako mogu znati što je Božja volja za moj život? 

Hodanje Božjim putevima metafora je koja označava slijeđenje Boga i življenje za Njega. Krist je rekao svojim učenicima: „Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom.“ (Luka 9, 23) Postoji cijena hodanja Božjim putevima; ta cijena odnosi se na umiranje samom sebi. U vrijeme kada je Krist hodao Zemljom, križ je predstavljao smrt. Kada je rekao da učenici trebaju uzeti svoj križ, ono su znali što to znači; trebali su biti spremni umrijeti i slijediti Ga. To znači odricanje od svoje vlastite volje i sebičnih ambicija. Krist je to objasnio: „Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.“ (Luka 9, 24) 

Hoditi Božjim putovima znači da činimo ono što On želi

Kada hodimo Božjim putevima, to znači da činimo ono što On želi da činimo. Predajemo naše živote Gospodinu zbog svega onoga što je učinio za nas. Nudimo naša tijela kao žive žrtve, svete i ugodne Bogu, jer to je naše istinito i pravilno štovanje. (Rimljanima 12, 1) Apostol Pavao potiče vjernike na sljedeće: „I živite u ljubavi kao što je i Krist ljubio nas i predao sebe za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodni miris!“ (Efežanima 5, 2) Vjernici mogu hoditi Božjim putevima, jer oni ”hode u svjetlu” Gospodina Krista, koji jest Svjetlo. (1. Ivanova 1, 7) Božji Duh osnažuje ih da ”hode po Duhu”, budu poslušni Božjoj Riječi i žive onako kako Bog to voli. (Galaćanima 5, 16; Ezekiel 36, 27; Rimljanima 8, 4-5) U budućem Kraljevstvu nebeskom, svi vjernici će hoditi po svjetlosti Božje slave i u svjetlosti Janjeta. (Otkrivenje 21, 23-24) 

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivan H.