IHS: Koje je značenje ovih slova?

IHS je Kristov monogram, skraćenica od imena Isusa Krista. Na grčkom, I H S ili ΙΗΣ, iot eta sigma, prva su tri slova u imenu “Isus”, odnosno prva tri slova od ΙΗΣΟΥΣ, što znači da je ovo simbol za Isusovo ime.

Drugi monogram, simbol X P, koristi prva dva slova riječi “Krist” na grčkom. Ti se Kristovi monogrami nalaze na oltarima, haljama, prozorima i nadgrobnim spomenicima u mnogim katoličkim, anglikanskim, luteranskim i metodističkim crkvama.

U ranom kršćanstvu, IHS je bio tajni simbol koji se koristio za identifikaciju drugih kršćana. U 1400-ima ljudi su počeli stavljati ovaj simbol na svoja vrata, kako bi identificirali svoj dom kao kršćanski dom. Sada, ovaj simbol prožima kršćansku umjetnost i bogoslužje. 

IHS – različita značenja kroz povijest

Tijekom stoljeća, kako se kršćanstvo širilo na ljude koji nisu govorili grčki, s IHS monogramom su se povezivala različita značenja. Na latinskom, mnogi su naučili da to znači ”Iesus Hominum Salvator”, “Isus Spasitelj čovječanstva”. Ovaj prijevod je razuman kada se uzme u obzir da Isusovo ime na hebrejskom znači “Jahve, odnosno Bog spašava”. (Matej 1, 21)

Također na latinskom, neki ovdje misle na ”In Hoc Signo”, skraćeno od dužeg citata ”In hoc signo vinces”, što znači “U ovom znaku ćeš pobijediti” i navodno je to vizija koju je imao car Konstantin i koja je dovela do njegovog obraćenja na kršćanstvo.

Govornici drugih jezika često su učili da to znači “patio sam” ili “u Njegovoj službi”. Dakle, skraćenica se može koristiti na mnogo načina, kako bi podsjetila ljude na Isusa, Njegovo spasiteljsko djelo i Njegovu tvrdnju o tome da je On gospodar nad našim životima.

“Isus Krist jest Gospodin!”

U konačnici: „Zato Bog njega uzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo pogne svako koljeno onih koji su na nebu, na zemlji i pod zemljom. I svaki će jezik priznati: “Isus Krist jest Gospodin!”, na slavu Boga Oca“. (Filipljanima 2, 9–11) Isusa će na kraju svi obožavati, ali samo će onaj “koji zazove ime Gospodnje biti spašen”. (Rimljanima 10,13)

Ne radi se o imenu koje će se uzdizati niti se radi o imenu koje spašava ljude, nego o Osobi koja nosi to ime. Trebamo se pouzdati u samoga Isusa i obožavati Ga, a ne idolizirati slova Njegova imena ili vjerovati u simbole koje smo stvorili. Međutim, kada koristimo ove simbole, kako bismo svoju pozornost usmjerili natrag na Krista i spasenje koje On nudi, to može biti prekrasan način štovanja Boga. 

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ivan H.

PROČITAJTE JOŠ: