Što znači natpis INRI koji je stajao na Isusovom križu?

Natpis INRI je stajao na Isusovom križu tijekom Njegova raspeća. Što on uistinu znači? Podrijetlo značenja latinskog ”INRI” možemo pratiti sve do vremena kada je Poncije Pilat zapovjedio da se znak s tim riječima pribije na križ, na kojemu je bio razapet Isus.

”INRI” znači ”Isus Nazrećanin, kralj židovski”. Mnogi od Židova su pročitali ovaj natpis, zbog toga što je Isus bio razapet blizu grada, a koji je napisan na aramejskom, latinskom i grčkom jeziku.

Je li kratica INRI bila zapisana na ploči iznad Isusove glave?

Na latinskom izraz ”Isus Nazarećanin, kralj židovski,” bio bi preveden na ”Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum.” Prvo slovo svake riječi tvori kraticu INRI.

Tijekom povijesti, puno se puta, tijekom prikaza Isusa na križu, prikazivao i ovaj natpis. U srednjovjekovnoj Europi, ova četiri slova bila su dovoljna za objašnjavanje da su slova INRI ukazivala na evanđelja. 

Je li kratica INRI zapisana na ploči koja je bila postavljena iznad Isusa, dok je On bio na križu? Ivanovo evanđelje ukazuje na to da su ta slova bila napisana kako bi ih drugi mogli pročitati.

Ivan 19, 21-22 govori: „Nato glavari svećenički rekoše Pilatu: “Nemoj pisati: Kralj židovski, nego da je on rekao: Kralj sam židovski. Pilat odgovori: “Što napisah, napisah!“ S obzirom na to da su Židovi prosvjedovali, jasno je da je napisan cijeli tekst koji opisuje izraz. 

INRI je bio ”znak optužbe”

Matejevo i Markovo evanđelje također govore o ovome znaku, što daje dodatnu podršku za ovakvo stajalište. U Mateju 27, 37 piše: „Iznad glave njegove pričvrstiše natpis koji je ukazivao na ono za što je bio optužen: “Ovo je Isus, kralj židovski.”“ Marko 15, 26 dodaje: „Natpis s oznakom njegove optužbe glasio je: “Kralj židovski.”“

U oba slučaja znak je imenovan kao ”znak optužbe.” Izgleda da je taj znak dodan kako bi se pokazali navodni zločini koje je Isus počinio, a koji su doveli do Njegove smrti na križu. 

Te riječi prikazivale su optužbu za Njegove navodne zločine i označavale su činjenicu i vezi Njegovog identiteta. Isus je bio čovjek rođen u Nazaretu, koji je tvrdio da je Kralj židovski. No Isusovo kraljevstvo nije od ovog svijeta. Isus Krist je Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. Na kraju, svako koljeno će se pokloniti i svaki će jezik priznati da je Isus Krist Gospodin. (Filipljanima 2, 10) 

U Otkrivenju, Isus se pojavljuje kao Kralj. Otkrivenje 1, 5 bilježi: „I od Isusa Krista, koji je svjedok vjerni, prvorođenac od mrtvih, i vladalac nad kraljevima zemaljskim. Njemu, koji nas je ljubio i otkupio nas od grijeha naših krvlju svojom.“ Isus je, tijekom svog prvog dolaska na Zemlju, bio sluga. Nakon drugog dolaska, pokazat će se Isusova cjelovita uloga; Kralja Židova, ali i Kralja cijele Zemlje.

Prema članku objavljenom na portalu Thecompellingtruth.org

PROČITAJTE JOŠ: