Ilija i udovica
Foto: Wikipedia

Priča o Iliji i ženi i Sarfate prekrasna je priča, s prelijepom istinom koju možemo naučiti. Tu priču možemo pronaći u 1. Kraljevima 17.

Priča govori o tome da je Bog bio ljut na izraelskog kralja Ahaba, jer je on oženio Izabelu, poganku iz Sidona.

Zbog tog braka kreiran je savez s izraelskim susjedima i uključivao je štovanje kananskih bogova, što je bila Ahabova velika pogrješka. Hajdemo vidjeti što se dogodilo sljedeće, a što je opisano u 1. Kraljevima 17. poglavlju.

1. Plaća za grijeh su patnja i smrt.

Neposlušnost kralja Ahaba prema Bogu donijela je do gladi i kazne za Izrael. Kroz Bibliju, možemo vidjeti da će postojati napredak i rast svaki puta kada dobri kralj vlada, no da će sa svakim zlim kraljem doći uništenje i smrt.

Izraelski narod je bio kažnjen zbog grijeha koje je počinio kralj, a znamo da Bog ne može tolerirati grijeh, jer je On pravedan i besprijekoran.

2. Bog nikada ne napušta one koji Ga vole.

U jednom trenutku u Ilijinom životu Izabela ga je pokušala ubiti, jer je radio na temelju Božjih naputaka, a ne za kralja. Iako nije bilo hrane za njega, Bog je na natprirodan način donio Iliji hranu, poslavši gavrana. Židovi gavrane smatraju nečistim životinjama, pa samo zamislite kako je to izgledalo kada je Izraelac jeo kruh kojeg bi mu donio gavran.

Bog je upotrijebio ženu, koja je bila bez hrane, kako bi nahranio Iliju. Ona je živjela u gradu pod nazivom Sarfata, koji se nalazio između Tira i Sidona, blizu Libanona. Žena se pripremala spremiti posljednje od hrane što je imala u svome domu za sebe i svoga sina, no Ilija joj je rekao neka tu hranu pripremi njemu.

VIDI OVO: 21 biblijski stih koji potvrđuje da će se Bog pobrinuti za vas

3. Poslušnost donosi obilje.

Nakon što je žena poslušala Iliju, vidjela je da su njezine posude s maslinovim uljem i brašnom bile pune do vrha. Njezina se priča nastavlja: nakon što se njezin sin razbolio i bio na samrti, požalila se Iliji, Bog je čuo Ilijine molitve i iscijelio je sina udovice.

4. Izrael se odupirao prorocima.

Kroz Stari zavjet čitamo mnoge priče o tome kako su Izraelci bili neposlušni Bogu i kako su se odupirali prorocima, koje im je Bog slao. U Lukinom evanđelju, 4, 24-26, čitamo o tome kako je Krist posjetio Tir i Sidon i kako je rekao: „Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj.“ Ahabova neposlušnost prema Božjoj Riječi uzrokovala je da ga Bog pošalje negdje drugdje. Narod Nazareta je pokušao ubiti Krista nakon što je čuo kako On izgovara ove riječi, jer su im zvučale uvredljivo.

5. Nada dolazi kroz Božju Riječ.

U ovome odlomku Bog je rekao Iliji neka ode iz svog skrovišta iz Jordana i neka ide u Sarfatu, rekavši: „Ustani, idi u Sarfatu Sidonsku i ondje ostani. Evo, ondje sam zapovjedio jednoj udovici da te hrani.“ (1. Kraljevima 17, 9)

Bog je dva puta to zapovjedio Iliji i jednom je rekao ženi. Ono što je izgledalo kao bezizlazna situacija u potpunosti se preokrenula, što je rezultiralo time da su i Ilija i žena dobili ono što im je bilo potrebno. Bog nas voli i brine za nas. Ne spašeni će biti spašeni, Kananci kao i Izraelci.

Autor: Kenneth Dennis; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Faithpot.com