Imate loš dan? Ovi biblijski stihovi vam mogu popraviti raspoloženje

Imate loš dan? Trebate li nešto što će vam razbistriti um te učiniti da se osjećate bolje? Nije potrebno odgovore tražiti na drugim mjestima ako u blizini imate Bibliju.

Biblijski stihovi su izvrsno sredstvo koje možete podijeliti s onima koji imaju loš dan.

Ovih sedam biblijskih tekstova vam mogu popraviti raspoloženje:

Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme. Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas. – 1. Petrova 5,6-7

A sam Gospodin mira dao vam mir zauvijek i na svaki način! Gospodin sa svima vama! – 2. Solunjanima 3,16

Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. – Filipljanima 4,6-7

I zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti. – Psalam 50,15

”Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!” – Matej 7,7

Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. – 1. Solunjanima 5,16-18

”To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!” – Ivan 16,33

NAJNOVIJE!