Današnje novosti pune su lažnih religija, ratova i prirodnih katastrofa.

S Otkrivenjem 4,1 započinje dio Svetoga pisma koji navodi detalje o onome „što se ima dogoditi poslije ovoga“. Ono što slijedi su proroštva o „posljednjim vremenima.“ Još uvijek nismo došli do Velikih nevolja, Antikristove objave ili drugih događaja iz „posljednjih vremena“. Međutim, vidimo „pripremu“ za te događaje.

Isus je rekao da će posljednje dane prethoditi nekoliko događaja: doći će mnogi lažni mesije, koji će zavesti mnoge ljude; čut ćemo „za ratove i glasine o ratovima“; doći će do sve većih „gladi i potresa zemlje na raznim mjestima. To je tek početak strašnih bolova“ (Matej 24,5-8). Današnje novosti pune su lažnih religija, ratova i prirodnih katastrofa. Znamo da će događaji Velikih nevolja uključivati sve ono što je Isus predvidio (Otkrivenje 6,1-8). Čini se da sadašnji događaji pripremaju put za veće nevolje koje će uslijediti.

Pavao je upozorio da će u posljednjim vremenima biti sve više lažnih učenja. „Duh izričito veli da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i pristati uz prijevarne duhove i đavolske nauke“ (1. Timoteju 4,1). Posljednja vremena se opisuju kao „opasna vremena“ zbog čovjekova sve goreg karaktera i zbog ljudi koji se otvoreno „protiviti istini“ (2. Timoteju 3,1-9; također vidi 2. Solunjanima 2,3). Po svemu sudeći, opis ljudi u posljednja vremena – samoživi, lakomi, umišljeni, oholi, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici, bez ljubavi, nepomirljivi, klevetnici, razuzdani, neotesani, neprijatelji dobra, izdajnici, naprasiti, bahati, ljubitelji požude mjesto ljubitelji Boga, sačuvali su vanjski oblik pobožnosti iako su se odrekli njezine sile – (2. Timoteju 3,1-2) točno se poklapa s karakterom ljudi našeg suvremenog doba.

Možemo li i posumnjati da se proroštva vezana uz otpad ispunjavaju? Naš svijet 21. stoljeća prihvatio je moralni relativizam, filozofiju koja prlja čak i crkvu. Primjerice, mnogim je denominacijama teško definirati da je brak između jednoga muškarca i jedne žene, a mnogi današnji vjerski vođe otvoreno podupiru homoseksualnost. Biblija je postala podređena potrazi suvremene crkve za privlačnijom „istinom“. Ovo su zbilja duhovno „opasna vremena“.

Stvaranje Europske unije – i činjenica da ponovno imamo ujedinjenu Njemačku – jako je zanimljiva u svjetlu biblijskog proroštva. „Deset prstiju“ Daniela 2:42 i zvijer s deset rogova iz Daniela 7,20 i Otkrivenja 13,1 odnose se na „obnovljeno“ Rimsko carstvo koje će vladati prije Kristova povratka. Premda se točno ta politička struktura još uvijek nije formirala, možemo vidjeti kako se njezini dijelovi slažu na njihovo mjesto.

Godine 1948. Izrael je bio priznat kao suverena država, što onima koji proučavaju Sveto pismo svakako ima svoje implikacije. Bog je Abramu obećao da će njegovo potomstvo posjedovati Kanaan kao „vječnu baštinu“ (Postanak 17:8), a Ezekiel je prorokovao fizičko i duhovno oživljenje Izraela (Ezekiel 37). Povratak Izraela u svoju zemlju je važno u svjetlu proroštva o posljednjim vremenima zbog prominentnosti Izraela u eshatologiji (Daniel 10:14; 11:41; Otkrivenje 11:8).

Premda ne postoji biblijski dokazi da su gore spomenuti događaji ispunjenje nekih specifičnih proroštava o posljednjim vremenima, možemo vidjeti koliko su ti događaji slični s onim što Biblija opisuje. U svakom slučaju, trebamo biti svjesni tih znakova jer Isus nam je rekao da će dan Gospodnji – njegov povratak po svoj narod – doći kao lopov u noći (2. Petrova 3,10), neočekivano i nenajavljeno. „Bdijte i molite svaki čas, da biste mogli umaći svemu onomu što se ima dogoditi i održati se pred Sinom Čovječjim“ (Luka 21,36).

IZVORGotquestons.org