Što znači da je Isus posrednik između Boga i ljudi?

Isus Krist je učinio ono što nije mogla učiniti nijedna druga osoba na svijetu. Zbog svoje smrti na križu, Isus je posrednik između Boga i ljudi.

Posrednik je osoba koja pomaže u rješavanju spora ili stvaranju sporazuma kada postoji sukob između dviju sukobljenih strana. Biblija opisuje Isusa Krista kao jedinog posrednika između Boga i ljudi.

“Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve.” (1. Timoteju 2, 5-6)

Zašto je Isus posrednik između Boga i ljudi?

Ne postoji nijedna druga osoba, živa ili mrtva, koja može postati naš posrednik, osim Isusa Krista. Ne postoji nijedna druga osoba u koju bismo mogli imati potpuno povjerenje osim Isusa Krista. Samo nam može pružiti potpuni pristup Bogu Ocu.

“Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.” (Ivan 14, 6)

Isus Krist je učinio ono što nije mogla učiniti nijedna druga osoba. Živio je bezgrješno i umro na križu za grijehe cijeloga svijeta. Zatim je uskrsnuo iz mrtvih da dokaže da je zaista Bog u tijelu i da je sve što je činio i poučavao istina.

Čovjekova pobuna protiv Boga

Biblija nam govori da Bog ima spor s nama zbog grijeha. Po rođenju smo naslijedili grešnu narav od Adama koji je sagriješio u edenskom vrtu (Postanak 3, 1-24).

Zbog toga, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt … (Rimljanima 5, 12)

Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja. (Rimljanima 3, 23)

Stoga pred pravednim i svetim Bogom čovječanstvo nije uspjelo ispuniti Božji savršeni standard pravednosti zbog grijeha u nama i zbog naše sklonosti grijehu. Grijeh izaziva neprijateljstvo između Boga i čovjeka. Grijeh je znak da se čovjek pobunio protiv Boga, jer Bog na praksu griješenja gleda kao na čin bezakonja (1. Ivanova 3, 4). Snaga grijeha je u tome što je grijeh sposoban odvojiti čovjeka od Boga.

Nego su opačine vaše jaz otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša. (Izaija 59, 2)

Od trenutka kada su Adam i Eva pokazali neposluh prema Bogu, njihov je grijeh donio i fizičku i duhovnu smrt čovječanstvu. Rimljanima 6, 23 govori nam da je plaća ili kazna za grijeh smrt. Zato je opravdano da Bog kazni svakoga tko je zgriješio, jer nismo uspjeli ispuniti Njegov savršeni standard pravednosti.

Isus posrednik između Boga i ljudi
Snimka zaslona: YouTube

Isus je savršeni posrednik između Boga i ljudi

Budući da smo grešnici, ništa što možemo sami učiniti ne bi bilo dovoljno za posredovanje između nas samih i Boga. Nikakva dobra djela ili držanje zakona ne čine nas dovoljno pravednima da ostanemo nevini pred svetim Bogom (Izaija 64, 6).

Iako imamo spor s Bogom zbog svog grijeha, Bog nas i dalje voli i želi nas spasiti od vječne kazne (2. Petrova 3, 9). Dakle, Bog mrzi naše grijehe, ali još uvijek voli svoje stvorenje; voli čovječanstvo. Iako imamo spor s Bogom, On je i dalje milostiv i oprašta i želi se pomiriti s nama.

Božji lijek za rješavanje našeg spora s Njim nalazi se kroz Njegova Sina Isusa Krista, koji se kvalificira kao naš savršeni i jedini posrednik. Isus Krist kvalificiran je za našeg posrednika jer je u potpunosti Bog i u potpunosti čovjek. On je jedina osoba koja nikada nije sagriješila (Matej 5, 17; Hebrejima 4, 15).

Nadalje, Njegova misija na zemlji bila je postati naša zamjena i preuzeti na sebe kaznu koju zaslužujemo. Zato je Krist u potpunosti platio dug za grijeh koji ne možemo platiti Bogu vlastitim trudom ili djelima. Spasenje i otkupljenje nudi se milošću po Isusu Kristu kao besplatan poklon zbog ljubavi i milosti Božje.

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. (Ivan 3, 16)

Isus Krist jedini koji nas može pomiriti s Bogom. Samo je po vjeri u Njega spasenje moguće. Samo nam se preko Njega opraštaju grijesi.

Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. (2. Korinćanima 5, 21)

A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime. (Ivan 1, 12)

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!