mir koji nadilazi razum
Foto: Ben Raynal/Flickr

Kako kršćanin može imati vrstu mira koji nadilazi ljudski razum?

Biti u miru s Bogom

Jeste li znali da nespašeni koji griješe gomilaju ili pohranjuju gnjev za dan Božjeg suda? Pavao piše: „tvrdokornošću svojom i neraskajanošću srca zgrćeš na se gnjev za dan gnjeva i objavljenja pravedna suda Božjega“ (Rim 2,5). No važno je zapaziti da je to unutar odlomka koji je usmjeren prema onima koji se nisu pokajali, odnosno koji su izgubljeni i odbijaju priznati Boga (Rim 1). Pavao se ne obraća Crkvi, jer „Bog nas nije odredio za gnjev, nego za dobivanje spasenja po Gospodinu našemu Isusu Kristu“ (1 Sol 5,9). U miru smo s Bogom zbog prolivene Isusove krvi i „opravdani dakle po vjeri, imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu“ (Rim 5,1). Nemate pristup miru koji nadilazi svaki razum dok niste u miru s Bogom. Ne možete imati mir Božji dok prvo niste pomireni s Bogom.

Mir Božji

Pavao je jednom napisao da „mir Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvat će srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu“ (Fil 4,7), a riječ „čuvati“ ima značenje kao da se radi o sucu ili presuditelju i dolazi od grčke riječi phroureō, koja također može značiti „zaštititi vojnom stražom ili spriječiti neprijateljski napad“. Ovaj mir nije naš mir, već „mir Božji“, a rezultat je Isusove smrti na križu, budući da je od „Isusa, koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi“ (1 Sol 1,10b). To je jedini način da se bude u miru s Bogom i primi mir Božji. Apsolutno ne postoji drugi način da se ima mir Božji osim po Isusu Kristu (Djela 4,12).

U ratu s Bogom

Bog se protivi svakome tko je ispunjen ponosom. To je upravo ono što su Jakov i Petar pisali: „Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost“ (1 Pt 5,5; Jak 4,6). Riječ „protiviti“ znači „krenuti u borbu“ ili „biti u ratu s“, stoga ako ste toliko ponosni da se ne želite pokajati za svoje grijehe i pouzdati u Krista i pokloniti mu se, onda je Bog s vama u ratu, a znate tko u tome pobjeđuje. Ideja o miru Božjem jest nemoguća za one koji nisu u miru s Bogom; s onima koji nikada nisu bili spašeni, Bog je u ratu i sprema svoj gnjev protiv njih koji će se objaviti na Sudnji dan (Otk 20,12-15).

Isusov mir

Neposredno prije nego što je Isus otišao na križ da umre, a kasnije se vratio Ocu, znao je da su učenici uznemireni u srcu, pa je rekao: „Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Ja vam ga ne dajem kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne straši“ (Ivan 14,27). Razlika između mira kojeg svijet daje i mira kojeg vam Isus daje leži jedino u tome tko ga daje! Kad vam Isus nešto daje, to ne možete izgubiti. Kad vam svijet nešto daje, mogao bi vam to uzeti natrag. Mir kojeg Isus ostavlja jest Njegov mir, a ne samo „mir uma“. Trajni mir kojeg daje Bog može umiriti nemirno i strašljivo srce. To ne može svjetovni tip mira. Ako imate nekakav mir kojeg svijet daje, onda je to samo privremeno i vrlo kratkotrajno.

Kako ga možete imati?

Taj mir koji nadmašuje ili nadilazi svaki razum možete imati samo ako ste se pokajali i pouzdali u Krista. Do tog trenutka, imate na sebi Božji gnjev (Ivan 3,36b) i osudu (Ivan 3,18), ali nakon pokajanja i vjere, što je i Isusova poruka (Marko 1,15), možete imati upravo isti mir kojeg je Isus ostavio učenicima. Ne pokušavajte to shvatiti; Pavao kaže da ne možete (Fil 4,7), već samo vjerujte. Ne mogu objasniti kako radi moj auto sa svim sagorijevanjem, pokretnim dijelovima i računalnim komponentama, ali niti ne moram to objasniti; imam ključeve! Morate vjerovati i javno ispovjediti vjeru svojim ustima i onda možete biti spašeni (Rim 10,9-13). Bilo da možete potpuno razumjeti ili ne, morate se odlučiti da ćete vjerovati. Vjerujem u Trojstvo, ali teško mi ga je objasniti na ljudski način. Znam da je Bog vječan, ali moj ograničeni um ne može otići natrag u „beskonačnost i vječnost“. Ono što je ograničeno ne može objasniti niti potpuno razumjeti ono što je neograničeno, ali Onaj koji je neograničen zna apsolutno sve o ograničenom. Ne moram sve savršeno razumjeti; moram samo vjerovati.

Zaključak

Ako ste se u nekom trenutku svog života obratili i napustili svoje grijehe (pokajali se), a zatim stavili svoje pouzdanje u Isusa Krista kao svog Spasitelja, onda imate mir Božji putem pomirenja s Bogom. To znači da ste to postigli jedino po Isusu Kristu (Djela 16,30-31). Nije potrebno razumjeti mir Božji da biste ga imali. Nadam se da ga imate.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.