Isus kao Sudac: Kako će Bog suditi svijetu po Isusu Kristu?

Isus kao Sudac će na kraju vremena podijeliti žito od kukolja te uspostaviti svoje kraljevstvo. Kako će Bog suditi svijetu po Isusu Kristu?

U ovome dobu kršćani se ne mire s nepravdom. Iako nas ona okružuje. Iako u nama samima otkrivamo takve impulse. U Kristu, težimo i djelujemo u smjeru istinske pravde. Ne pretvaramo se da će ljutnja čovjeka djelovati kao Božja pravda, (Jakovljeva 1, 20) niti da pali ljudi mogu iskazati potpunu i konačnu pravdu, no ipak je pravda ono čemu težimo. 

Ipak u Kristu, isto tako znamo da dolazi puna i potpuna pravda. Kao što je kroz njega došla uskrsla milost, tako će se i pravda vratiti Njegovim povratkom. 

Slava Velikog suca

Dragocjeno je znati da je Isus naš zastupnik. (1. Ivanova 2, 1) On je na našoj strani po vjeri. Nekolicina nas razmišlja je li ta slava dostatna. Vrijedna je svakodnevnog razmišljanja i uživanja. To se nalazi u samome srcu kršćanske vjere. 

No naše evanđelje ne samo da prepoznaje Isusa kao našeg branitelja. On je također i naš sudac. Zaista, Sudac, cijelog svijeta kroz povijest. Jednoga dana, Isus Krist sjedit će na prijestolju Božjeg suda i sudit će čovječanstvu; pravedno i cjelovito. 

Jedna od najvećih slava Krista jest ta što će Bog suditi svijet po Njemu.” Prema mom saznanju”, piše apostol Pavao, ”Bog sudi tajne čovjeka po Kristu Isusu. (Rimljanima 2, 16) 

Prva Crkva je to propovijedala

To što će Bog suditi svijetu po Isusu Kristu nije samo zapanjujuća stvarnost koju treba imati na umu, već je to i slava koju treba prigrliti. To nije samo činjenica, to je Radosna vijest. Rana crkva ne samo da je to primila, ona se u tome radovala. Apostoli su proklamirali dolazak Suda kao upozorenje kršćanskim protivnicima, a propovijedali su evanđelje svom narodu. 

VIDI OVO: Isus će nas suditi po našim mislima i djelima

Kada je Petar otvorio usta kako bi proklamirao poruku Krista poganima po prvi puta, ne samo da se prisjetio Kristove smrti, uskrsnuća i rečenice: ”Jeli smo i pili s Njime nakon što je uskrsnuo od mrtvih”. (Djela 10, 39-41) Također je rekao da Isus: „I zapovjedio nam je, da propovijedamo narodu i da svjedočimo, da je on određen od Boga za suca živima i mrtvima“. (Djela 10, 42) 

Kao kršćani, ne samo da bismo trebali slaviti to ”što svatko tko vjeruje u Njega dobiva oprost grijeha”, već trebamo proklamirati i radovati se u slavi Krista, kao ”onoj koja je određena od Boga kako bi sudila žive i mrtve”. Stoga, apostol Pavao, proklamirajući Radosnu vijest na tržnici u Ateni, propovijeda i ovo: „Jer je postavio dan, u koji će suditi čitavome svijetu po pravdi preko čovjeka, koga je odredio i pred svima potvrdio uskrsnuvši ga od mrtvih“. (Djela 17, 31) 

Ipak, koliko se danas često ”primamo” za slavu Isusa kao Suca? Pokušavaju li naša jednostavna srca i umovi smanjiti našeg Gospodina samo na Janje koje je dalo svoj život i koje je ponovno uskrsnulo? Pokušavaju li naša srca zaboraviti da Isus dolazi, u svemogućnosti Boga, kako bi sudio žive i mrtve?

Isus Sudac dolazi kako bi donio pravdu

Slava Krista kao Suca svih nacija ima temelj u prvom savezu između Boga i čovjeka. Udarani i razdijeljeni kakvi jesu, neprestana tvrdnja u njihovom slavljenju bila je da je Bog ”Onaj koji sudi svijetu”. (Psalam 58, 11; 82, 8) Kada Bog dođe kako bi sudio, spasit će ponizne (Psalam 76, 9) i kaznit će ponosne (Psalam 94, 1-2) On je Gospodin cijelog svijeta, ne samo Izraela i sudit će ”narode jednako”. (Psalam 67, 4) 

Psalam 96 posebice, ali nakon toga i Psalam 98, pogotovo ono što tvrdi posljednji stih, slavi Jahvu kao Suca svim narodima (Psalam96, 10) i poput Psalma 9, kulminira s Gospodnjim dolaskom, u punini svoje božanske moći, kao Sudac svih naroda: 

„Pred Gospodinom, kad dolazi; jer dolazi da sudi zemlji; on sudi čitavu svijetu po pravdi i narodima u vjernosti svojoj“. (Psalam 96, 3) 

Stoljećima, velika nada Božjeg vjernog naroda bila je da će On doći suditi; da će spasiti i osvetiti svoj vlastiti, a da će kazniti sve one narode koji su napadali i ugrožavali Božji narod. Kao što je Bog rekao kroz proroka Joela: 

„Poslije ovoga izlit ću Duha svoga na svako tijelo, i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će starci sanjati sne, a vaši mladići gledati viđenja. Čak ću i na sluge i sluškinje izliti Duha svojeg u dane one“. (Joel 3, 1-2) 

VIDI OVO: Isus Krist će jednog dana suditi svaku osobu koja je ikada živjela

Milost je došla, tako će i sud

Nakon toga je Bog došao. No ne kako je Njegov narod očekivao. Došao je kao djetešce, kao rođena milost. (Titu 2, 11) Unatoč nadama Njegovog rođaka Ivana, Isus nije došao (još) kako bi položio sjekire na stabla, već najprije kako bi svoj život dao kao otkupninu za grijehe, započevši s grijesima svog naroda i nakon toga, kako bi ponudio, izvan svakih očekivanja, spas poganima i ljubav neprijateljima Božjeg naroda. Ipak, u tom prvom dolasku, obećao je da će se ponovno vratiti: 

„Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim“. (Matej 16, 27) 

„Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca“. (Matej 25, 31-32) 

Najprije je došao kako bi ponudio spasenje svijetu koji je pod osudom. „Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu“. (Ivan 3, 17) 

No, doći će još jednom, kako bi položio sjekiru na korijen stabla. Najprije je došao kako bi sijao. Nakon toga će doći kako bi požeo. 

Kao što nam kršćansko evanđelje pokazuje slavu Krista, ne samo kao suverenu i požrtvovnu, već kao i posljednji sud, možemo identificirati barem pet različitih aspekata ovog nadolazećeg Suda. 

1. Doći će u slavi.

Prvo i najprije, ovaj drugi dolazak, kao posljednji sud, je u stvari o Kristovoj slavi. 

Kao što smo vidjeli ”Sin Čovječji doći će sa svojim anđelima u slavi svoga Oca”. (Matej 16, 27) Isto tako ”Sin Čovječji dolazi u svojoj slavi i anđeli su s Njime”. (Matej 25, 31) U svojoj slavi. U slavi svoga Oca. Popraćen ”njegovim anđelima”. Svim anđelima. Niti jedno oko neće ovo propustiti. (Otkrivenje 1, 7) Svaki kutak Zemlje bit će toga svjestan. Sve drugo će stati. Svi drugo će se zaustaviti. To će biti kraj svijeta kakvog poznajemo i svako oko vidjet će Ga; u Njegovoj slavi. 

2. Svi će stajati ispred Njega.

Ne samo da će Ga svako oko vidjeti. Svaka osoba će stajati ispred Njega. ”Svaka osoba”, kaže Isus. (Matej 16, 27) ”Svatko”, kaže apostol Pavao. (2. Korinćanima 5, 10) Ne samo oni koji će tada biti živi, već ”živi i mrtvi”. (Djela 10, 42; Rimljanima 14, 9; 2. Timoteju 4, 1; 1. Petrova 4, 5) 

”Stajat ćemo ispred Božjeg prijestolja suda”. (Rimljanima 14, 10) Koga ćemo vidjeti da sjedi na prijestolju? Krista Isusa, koji će suditi ”živima i mrtvima”. (2. Timoteju 4, 1) ”Svi moramo doći ispred Božjeg prijestolja suda”. (2. Korinćanima 5, 10) 

3. Razdvojit će žito od kukolja.

Nakon toga, za one koji su u Njemu po vjeri, nastat će savršena i slavna diskriminacija: 

„I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca“. (Matej 25, 32) 

Ova diskriminacija neće biti popraćena etničkim crtama, politikom, klasama, obrazovanjem i zasigurno ne zemaljskim postignućima. U tom slavnom i zastrašujućem trenutku, svi ostali načini i iluzije identiteta bit će otklonjeni, samo će jedna stvar biti važna: „Jeste li žito ili kukolje“? Kao što je Sudac rekao kada je prvi puta došao: „Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu“. (Matej 13, 30) 

VIDI OVO: Tko su beskorisne sluge koje će Krist osuditi na posljednjem sudu?

4. Ispravit će svaku nepravdu.

Najprije će kukolje, kao što je rekao, biti skupljeno i spaljeno. Taj dan, svaki vapaj za pravdom bit će uslišan, punije i potpunije nego što mi sami možemo danas zadovoljiti našu žudnju za pravdom. Stavit ćemo naše dlanove na usta dok uskrsnulo, svemoćno Janje bude prikazivalo savršenu pravdu u svojoj savršenoj pravednosti, bez isprike i kompromisa. 

Kao što 24 starca na nebesima proklamiraju u slavljenju, On će ”uništiti uništavatelja Zemlje”. (Otkrivenje 11, 18) Kaznit će opake. Pomirit će svaki razdor: „Sudit će narodima i sudit će sukobima između mnogih naroda“. (Izaija 2, 4; Mihej 4, 3) Koliko postoji naizgled nepomirljivih razdora u našem vremenu, koje naši pravosudni sustavi ne mogu riješiti, koji čekaju na dan kada dođe posljednji sud, koji će sve to riješiti na ispravan način? Divit ćemo se pravdi. 

5. Isus kao Sudac nagradit će pravednike.

Nakon toga, konačno, okupit će žito u svojoj žitnici. Nakon obračunavanja sa svakom nepravdom, nagradit će sve one koji su dali samo čašu hladne vode u Njegovo ime. (Matej 10, 42) Kako starješine budu proglasile u slavljenju, doći će vrijeme za ”nagrade slugama, prorocima i svecima, onima koji su se bojali Njegovog imena, malenima i velikima”. (Otkrivenje 11, 18) 

U svojoj ekstravagantnoj milosti, milosrđu i velikodušnosti, ne samo da će uvesti svoj narod u nova nebesa i u novu Zemlju, gdje pravedni borave, već će i nagraditi svoj narod zbog svega dobroga što su učinili ”u tijelu”. (2. Korinćanima 5, 10) Dok se Pavao približavao završetku svoje utrke, vremenu svog odlaska, pisao je: „Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim će mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedan sudac; ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov dolazak“. (2. Timoteju 4, 8) 

”Ne samo meni”, kaže Pavao, ”već svima onima koji su s ljubavlju čekali Njegov povratak”. 

Divljenje nad posljednjim sudom

Na taj veliki dan, vidjet ćemo vlastitim očima i osjetiti potpune učinke kao dobivatelji velikog milosrđa po vjeri: naš branitelj superiorno će stajati kao Posljednji Sudac i Dovršitelj svoje slave kao Bog i čovjek. 

Ne samo da je On bio od početka (Ivan 1, 1), ne samo da su sve stvari stvorene po Njemu, (Ivan 1, 3; Kološanima 1, 16), ne samo da je postojao prije Abrahama (Ivan 8, 58), ne samo da je spasio narod iz Egipta. (Judina 5) i dao im vode u divljini, (1. Korinćanima 10, 4), ne samo da Ga je Izaija vidio (Ivan 12, 41) i ne samo da je došao kao jedan od nas kako bi činio čudesa i čuda (Djela 2, 22; 10, 38) i sve dobre stvari (Marko 7, 37), ne samo da je dao svoj život za nas, kao Janje, za grijehe svog naroda, pobijedio smrt, uzdignuo se na Božju desnu stranu, izlio svoj Duh, vlada Crkvom s nebeskog prijestolja, svom vlašću, na nebesima i na Zemlji, već će doći ponovno kako bi sudio svijet.

VIDI OVO: Što će se dogoditi sa Sotonom nakon Posljednjeg suda?

Na završetku, divimo se slavi Krista, našeg brata, Boga i čovjeka, ”pravednog Suca”, (2. Timoteju 4, 8) zbog mudrosti, čistoći i moći koju ima, kao Bog, u proslavljenom ljudskom tijelu, kako bi sudio svaki narod i svu povijest, svaku pojedinu osobu. Zašto Otac to čini na ovakav način, ”predajući sav sud Sinu”? (Ivan 5, 22) ”Kako bi svi štovali sina, kao što štuju Oca”. (Ivan 5, 23) 

Radosna je vijest, u svijetu zlom kao što je naš, da Pravda, potpuna i konačna, savršena i dovršena, dolazi. Njezino je ime Isus. O, kako je slatko biti skriven u Njemu. 

Izvor: DesiringGod.org; Prijevod: Ivan H.; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Desiringgod.org koje vrijedi za Novizivot.net.

NAJNOVIJE!