Posljednji sud
Foto: Unsplash

Posljednji sud, ili kako ga još nazivaju i Sudnji dan, u Bibliji ili Svetom pismu se opisuje kao događaj koji će se sigurno dogoditi. Oni koji proučavaju Bibliju vjeruju da će se to dogoditi, jer je to Božja objava ljudima.

Tko će se sve pojaviti na tom sudu, tko će biti sudac, koja je moguća kazna, ima li onih koji se neće pojaviti na tom sudu? To su sve pitanja koja nas zanimaju, a odgovore možemo naći u Bibliji, i to u Starom i Novom zavjetu.

Posljednji sud – tko će se pojaviti na njemu?

Jedan od najvećih proroka, prorok Izaija, piše: “Jer gle, izaći će Jahve iz svog prebivališta da stanovnike zemljine kazni što se o njega ogriješiše. Izbacit će zemlja svu krv što je na njoj prolivena i neće više biti onih koji su na njoj poklani.” (Izaija 26,21)

Gospodin Isus govori da će se na posljednjem sudu pojaviti i oni koji su davno pomrli. Tako spominje stanovnike Sodome i Gomore za koje znamo da su uništeni ognjem i sumporom radi grijeha koji su činili. Spominju se i stanovnici Tira i Sidona. Prorok Izaija u 24. poglavlju 22. retku piše: “Bit će sakupljeni i zasužnjeni u jami, zatvoreni u tamnicu i nakon mnogih dana kažnjeni.”

Spomenuti gradovi su nestali prije nekoliko tisuća godina, ne postoje više, ali ti ljudi će se pojaviti na posljednjem sudu. Evanđelist Matej je zapisao Isusove riječi u 7. poglavlju 21. retku: “Ja vam kažem da će ljudi za svaku nekorisnu riječ što je izreknu odgovarati na Sudnji dan.”

VIDI OVO: Što je Kristovo sudište koje Biblija spominje?

Posljednji sud – kada će se dogoditi? 

Posljednji sud će se dogoditi na svršetku svijeta, a sudac će biti naš Gospodin Isus Krist. To nalazimo zapisano u Evanđelju po Mateju u 16. poglavlju 27. retku: “Sin čovječji ima doći u slavi Oca svoga u pratnji anđela, te će tada platiti svakome prema djelima njegovim.” Dakle, Gospodin Isus je postavljen od Oca sucem posljednjeg suda.

U Djelima apostolskim, 17. poglavlje 31. redak, piše da je Bog odredio dan kada će suditi svijetu po Isusu Kristu. Posljednji sud će biti objava onoga što se sada događa u tajnama naših srdaca.

Otkrivenje opisuje posljednji sud

U posljednjoj knjizi Biblije, Otkrivenju, u 20. poglavlju 12. do 15. retka čitamo o posljednjem sudu sljedeće: “I opazih mrtvace, male i velike, gdje stoje pred prijestoljem. ‘I otvoriše se knjige.’ I druga ‘knjiga’, knjiga ‘života’, bi otvorena. Tada su mrtvaci suđeni prema onom što je napisano u knjigama, ‘po svojim djelima’. More predade mrtvace koji su se nalazili u njemu; Smrt i Podzemlje predadoše mrtvace koje su držali. I bili su suđeni, svaki ‘po svojim djelima’. Tada su Smrt i Podzemni svijet bili bačeni u ognjeno jezero — ognjeno jezero, to je druga smrt. I tko se god ne ‘nađe upisan u knjizi života’ bi bačen u ognjeno jezero.” Apostol Ivan je zapisao ozbiljnu poruku koju je izrekao sam Gospod Isus, a ona glasi: “Zaista, zaista, kažem vam, dolazi čas, i već je tu, kada će mrtvaci slušati glas Sina Božjega, i kada ga budu poslušali, živjet će. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako je i Sinu dao da ima život u sebi. Dao mu je i vlast da sudi, jer je Sin Čovječji. Ne čudite se tomu! Dolazi, naime, čas kada će svi koji počivaju u grobovima čuti njegov glas, te izići iz njih: koji su činili dobro, na uskrsnuće — na život; koji su činili zlo, na uskrsnuće — na propast.”

VIDI OVO: Dolazi Božji sud: Ovo su upozorenja svim ljudima

Posljednji sud u knjizi proroka Daniela

Posljednji sud spominje i prorok Daniel u izgnanstvu u Babilonu, oko 600 godina prije Krista. On također piše o uskrsnuću mrtvih i o sudu: “U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti — svi koji se nađu zapisani u Knjizi. Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu; jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost. Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti kao zvijezde navijeke, u svu vječnost. A ti (Daniele) idi i otpočini; ustat ćeš da primiš svoju baštinu na kraju dana.” (Daniel 12,1-3.13)

Iz dosad iznijetog vidimo da, po Bibliji, Sudnji dan dolazi i da je poznat i sudac koji će suditi. Kada će to biti, nitko ne zna, jedino Bog to zna. Ali ono što se zna jest da će se na tom sudu morati pojaviti svi ljudi, da svatko dâ račun što je za života činio. Zavirimo u Bibliju da vidimo ima li mogućnosti da na tom sudu ne budemo osuđeni na vječnu propast, ili još bolje, da uopće ne dođemo na taj sud. Ima nade.

Bog je ljubav i on ne želi da itko propadne, nego da svi dođu u pokajanje i budu spašeni. “Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u njeg vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,16) “Tko vjeruje u Sina, ima život vječni, a tko ne vjeruje Sina neće vidjeti života, već gnjev Božji ostaje na njemu.” (Ivan 3,36) “Jer kao što Otac uskrsuje mrtvace i vraća im život, tako i Sin vraća život kome hoće, jer Otac ne sudi nikome, već je sav sud predao Sinu.” (Ivan 5,21.22)

Spasenje od suda

Ključni stihovi Svetog pisma koji nam govore o spasenju od suda i vječne propasti nalaze se u Ivanovom Evanđelju 5,24 i glase: “Zaista, zaista, kažem vam tko sluša moju riječ i vjeruje onom koji me posla ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život.”

Svi znamo da moramo jednog dana umrijeti i kroz smrt napustiti ovaj svijet. Gospodin Isus obećava da oni koji ga vjeruju, kroz smrt — koju još nazivamo prva smrt — odlaze bez suda u vječni život kod njega. Oni koji njega ne vjeruju, prolaze i kroz drugu smrt, a to je vječno odvojenje od Boga, vječna propast.

VIDI OVO: Kako Bog ljubavi može podržati postojanje vječnog pakla?

Zato, prema Bibliji, postoji prvo uskrsnuće, kada uskrsavaju vjernici na život vječni, i drugo uskrsnuće, kada uskrsavaju nevjernici na vječnu propast. Zato u Bibliji i stoji da je blažen onaj koji bude dionik prvog uskrsnuća.

Mi smo ljudi grešnici, robovi grijeha i zato nam Gospodin Isus govori da ako ustrajemo u Njegovoj nauci, bit ćemo njegovi učenici, upoznat ćemo istinu i istina će nas osloboditi, jer On je rekao da je On put, istina i život.

Vječni život

“Ja sam uskrsnuće i život, reče joj Isus. Tko vjeruje u mene ako i umre živjet će. Tko god živi i vjeruje u mene, sigurno neće nikada umrijeti.” (Ivan 11,25) Da bismo imali vječni život kod Isusa, moramo ga upoznati kao svog Gospoda i Spasitelja. “A ovo je vječni život: spoznati tebe jedinog pravog Boga i onoga koga si poslao Isusa Krista.” (Ivan 17,3)

Bog je sa svoje strane učinio sve za spasenje čovjeka. Poslao je svog Sina, koji je došao u tijelu da bi nama ljudima objavio Oca i plan spasenja. Trpio je na križu za moj i tvoj grijeh da svojom žrtvom plati cijenu naših grijeha.

Uskrsnuo je, uzašao na nebo gdje sjedi zdesna Ocu, odakle će doći suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. U Evanđeljima nalazimo obećanje Gospoda Isusa da je otišao pripremiti mjesto za svoju crkvu, i kad pripremi mjesto, doći će po nju. Kršćani se raduju dolasku Gospoda Isusa.

Još postoji prilika za spasenje

Cijenjeni čitatelji, i vi se možete radovati Njegovom dolasku — ako ste ga primili u svoje srce kao Gospoda i Spasitelja. Oni koji to još nisu učinili, bilo bi dobro da to učine što prije — danas — jer danas je dan spasenja. Gospodin Isus zove sve koji su umorni i opterećeni da kod njega nađu odmor.

VIDI OVO: Kako možemo primiti spasenje od Boga?

U posljednjoj knjizi Svetog pisma, skoro na kraju te knjige, Isus poručuje: “Ja, Isus, poslah svog anđela da vam ovo posvjedoči u crkvama. Ja sam ‘izdanak’ i potomak Davidov, sjajna zvijezda Danica! Duh i zaručnica vele: ‘Dođi!’ Tko čuje, neka rekne: ‘Dođi.’ ‘Tko je žedan, neka dođe’; tko želi, neka ‘badava’ uzme ‘vode života’.” (Otkrivenje 22,16-17) Milost Božja još traje i svakome pruža priliku za spasenje. Tko je propusti, za njega će drugi Kristov dolazak značiti sud.