12 najvećih životnih lekcija koje je Isus izgovorio

Koje su najveće životne lekcije koje je Isus izgovorio?

Ne radi se o religiji. Ovdje se radi o stvarnim životnim lekcijama koje se mogu primijeniti na vaš život trenutno, a toplo vam preporučujem da ih i primijenite na svoj život odmah, i primijetit ćete rezultate.

Ovdje su 12 snažnih Isusovih pouka:

Služiti znači biti velik

“Tko želi biti velik mora postati sluga.”

Ovo je tajna velikog vodstva. Vodstvo nije vladanje. Riječ je o služenju drugima. Kada dajete drugima nikada vam ni jedno dobro neće nedostajati u vašem životu.

Postoji lijek za zabrinutost

“Ne bojte ih se dakle. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima.” “Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.” “Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle! Vredniji ste nego mnogo vrabaca.”

VIDI OVO: 25 Isusovih izjava koje vam mogu promijeniti život

Živjeti život bezbrižno je radost. Anksioznost je ubojica. Dakle, da bi se mogli suočiti sa svakim danom, znajmo da ako svijet može postojati sa takvom ljepotom i raskoši, ne postoji ništa zbog čega trebate biti zabrinuti. Pogledajte opet prirodu i shvatit ćete ovo.

Ljubav sve pobjeđuje

Isus je rekao: “Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.”

Kao i …

“… Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš.” “Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima.”

Ljubite bližnjega svoga. Ljubite svoje neprijatelje.

Slijedite zlatno pravilo

“Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.”

Ovo je predivan princip. Jednostavno, činite onako kako bi željeli da vam se čini. Često, dobro djelo se neće vratiti od onoga za kojeg je učinjeno, ali to će se vratiti odnekud u ovom čudesnom svemiru u kojem živimo.

Tražite ono što je potrebno

“I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se.”

Hajde ako smijete. Pitajte. Radeći u preprodaji saznao sam vrlo brzo da ako nikad ne ponudim posao, nikad ga neću ni zaključiti. Postoji snaga u traženju. Pitajte, ali i očekujte da ćete primiti. Kad me moja djeca pitaju za nešto, kao njihov otac ne mogu odoljeti očinskom nagonu da im dam najbolje što imam za ponuditi.

VIDI OVO: 10 najljepših izjava Isusa iz Nazareta

Ne sudite

“Ne sudite da ne budete suđeni! Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni. I mjerom
kojom mjerite mjerit će vam se. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? Ili kako možeš reći bratu svomu: ‘De da ti izvadim trun iz
oka’, a eto brvna u oku tvom? Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!”

Kada usmjerite jedan prst u osudi, vaša druga tri prsta pokazuju ravno natrag na
vas. To nije dobro. Suditi drugima je klizav teren.

12 najvećih životnih lekcija koje je Isus izgovorio 1

Držite svoju riječ

“Vaša riječ neka bude: ‘Da, da, – ne, ne!’ Što je više od toga, od Zloga je.”

Ako možete recite da. Ako ne možete recite ne. Ne zaobilazite i lažite kada znate da ne možete učiniti ono što ste obećali. Riječ “ne” može biti vaš najveći prijatelj ako se koristi mudro. Vi ne možete učiniti sve, pa je počnite vježbati koristiti. A ako kažete “da” osigurajte da možete učiniti to što ste rekli – čak i ako je to nezgodno. To gradi dubinu karaktera u vašem biću i povjerenje onih oko vas.

Dajte u tajnosti

“Ti naprotiv, kada daješ milostinju – neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!”

Ne postoji ništa gore nego netko puše u vlastitu trubu. Prakticirajte umijeće davanja u tajnosti. Plaća će vam biti velika.

Praštajte drugima

“Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka.”

Oprostiti drugima će vas osloboditi od lanaca neopraštanja. ’Žao mi je’ je ponekad najteža fraza za reći, ali nakon što je izgovorena ona oslobađa. Nemojte čekati na druge da se ispričaju. Vi to inicirajte i budite prvi koji će pružiti ruku oprosta. Ne radi se o tome ko je u pravu, već o življenju života slobode.

Govorite dobre riječi

“Dobar čovjek iz riznice dobre vadi dobro, a zao čovjek iz riznice zle vadi zlo. A kažem vam: za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu dat će račun na Dan sudnji.”

Smrt i život su u vlasti jezika, pa riječi treba koristiti mudro. Obratite pozornost na svoj jezik i analizirajte riječi koje ih napuštaju. Jesu li pozitivne? Ili su prožete negativnošću i presudama?

VIDI OVO: 10 najpoznatijih Isusovih izjava

Ništa nije nemoguće ako imate vjere

Vjera je mala riječ, ali je moćna. Vjera je povjerenje onog koji je veći od vas, povjerenje u sposobnosti koje su vam dane. Vjerujete u to svakim korakom i pronaći ćete pronaći svoj put prema ostvarenju svojih snova i ciljeva. Uz malo upornosti kao dodatku svemu ovom možete učiniti samo jedno – pobijediti!

Koristite to što imate ili ćete ga izgubiti

“Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov.” “Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!'” “Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.'” “A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.'” “‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima
još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.'”

Svatko od nas je obdaren s određenim darom ili prirodnim talentom koji zahtijeva uporabu. Ako ga ne rabite, izgubit ćete ga. Što god učinili, nemojte se uspoređivati s drugim momcima ili djevojkama koji izgledaju kao da imaju hrpu talenata. Koristite one koje imate i razvijajte ih. Oni predstavljaju osobnu snagu, a kao i svaki mišić, najbolji način da se snažno razviju je da ih koristite. Dakle, u svakoj prilici ih upotrebite – i na taj način nikada ih nećete izgubiti. Vi ćete ih zapravo poboljšati i postaviti sebe kao lidera u svom izabranom polju.

Izvor: Higher Perspective; Prijevod: Aleksandar J.

NAJNOVIJE!