ISUS NIJE MRTAV: Sedam pobjeda na uskrsnu nedjelju

Isus nije mrtav, grob Ga nije mogao zadržati. Ovih sedam pobjeda kršćani mogu slaviti na uskrsnu nedjelju.

Što tražite Živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu“! (Luka 24, 5-6)

Vjernici koji su vidjeli uskrslog Krista svojim vlastitim očima i koji su Ga dotaknuli svojim rukama ostatak svojih života su govorili o Njegovom uskrsnuću. Zasigurno oni su propovijedali o raspeću i milosti, središnjoj točki Radosne vijesti, no poruka križa nije bila najkontroverznija stvar o kojoj su oni govorilo u svoje dane.

Tvrdnje koje su apostoli govorili o Isusovoj smrti su bile vrlo kontroverzne. Apostoli su bili progonjeni i mučeni ne zbog onoga što su govorili o Isusovoj smrti, već zbog onoga što su rekli da se nakon toga dogodilo. Službe u Djelima govore o Isusovom uskrsnuću i iznova pokazuju što to znači za one koji slijede Krista. Gotovo nitko se nije protivio tomu da je Isus umro, no Židovi su tvrdoglavo odbijali vjerovati da je On uskrsnuo tri dana kasnije. Židovi nisu bili toliko uvrijeđeni dvama komadima drveta koliko su bili praznom grobnicom. Najveći kamen spoticanja bila je ustvari stijena, otkotrljana i korištena za propovijedanje o Kristovom uskrsnuću.

Isus nije mrtav. Kada je uskrsnuo iz groba, protiv svih Sotoninih laži i prijevara Isus je nama zajamčio najveću od svih stvarnosti koje postoje. Dvije tisuće godina kasnije uskrsnuće još uvijek govori o Božjoj neumornoj posvećenosti da svaku pobjedu za nas pobijedi uključujući i ovih sedam na uskrsnu nedjelju.

1. Bog je za nas pobijedio smrt.

Sotona je skovao urotu s Judom, Pilatom i židovskim vođama da ubiju Stvoritelja života, ali Bog Ga je uskrsnuo iz mrtvih. (Djela 3, 15) „Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada“. (Djela 2, 24) Ako vjerujemo u Njega smrt ne može imati ni vlast nad nama: „Isus je rekao: Ja sam uskrsnuće i život. Tko god vjeruje u mene, iako umre on će živjeti“. (Ivan 11, 25)

PROČITAJTE: ISUS JE ŽIV: Ovih 8 činjenica potvrđuju da je Isus uskrsnuo

Isus je uskrsnuo kako bi dokazao da je pobijedio smrt. Prije uskrsnuća izgledalo je kao da smrt guta svaki gram života i nade iz generacije u generaciju. „Jer plaća za grijeh je smrt“ (Rimljanima 6, 23) i „Nitko nije pravedan, niti jedan“. (Rimljanima 3, 10) Kako je griješnik mogao imati bilo kakve nade da će pobjeći smrti?

Bog je stoljećima ranije obećao vječni život, ali uskrsnuće je otkrilo da je to sigurno za Njegove odabrane, pokajane i posvojene sinove i kćeri. Iako su mnogi živjeli, vjerovali i umrli prije Njega Isus je bio ”prvorođeni” od mrtvih (Kološanima 1, 18). Ako postoji prvi Bog smatra da ga drugi trebaju slijediti.

2. Bog je za nas kupio sva obećanja.

Isus je uskrsnuo kako bi dokazao da su upozorenja i obećanja Starog zavjeta uistinu bila od Boga. Božja obećanja su oduvijek bila jedini izvor nade za one od nas koji su živjeli pod vrhovnom smrtnom kaznom. No uskrsnuće je potpunije i na uzvišeniji način definiralo ta obećanja.

I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. “On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! “Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha“. (Djela 10, 39-43)

Obećanja jednostavno izgledaju predobro da bi bila istinita dok ne vidimo da je Bog uskrsnuo Isusa od mrtvih. Odjednom, ono što se za čovjeka činilo nemogućim s Bogom je postalo na prekrasan način moguće i zajamčeno.

3. Bog će suditi svaki grijeh kojeg počinimo mi ili koji se počini protiv nas.

Dok je apostol Pavao čekao u Ateni on je propovijedao: „I ne obazirući se na vremena neznanja, nutka sada Bog ljude da se svi i posvuda obrate jer ustanovi Dan u koji će suditi svijetu po pravdi, po Čovjeku kojega odredi, pred svima ovjerovi uskrisivši ga od mrtvih“. (Djela 17, 30-31)

Isus je uskrsnuo kako bi dokazao da će jednoga dana suditi sve grijehe. Svaki grijeh koji smo počinili, svaki grijeh koji je počinjen protiv nas sudit će Bog. Hoće li prevladati pravda? Hoćemo li svi biti obrisani i bačeni u pakao? Kada je Bog uskrsnuo Isusa od mrtvih On je jasno pokazao da će svaki grijeh biti kažnjen; na križu za one koji su se pokajali i na sudu za one koji to odbiju.

Ako ste živi s Kristom onda za vas nema osude (Rimljanima 8, 1) i niti jedan grijeh počinjen protiv vas Bog neće ispričati niti će Mu promaknuti.

4. Bog će obnoviti sve ono što je slomljeno ili pogrešno ispred nas

 Apostol Petar poziva svoje sugrađane Židove prema Isusu govoreći: „Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši pa od Gospodina dođu vremena rashlade te on pošalje vama unaprijed namijenjenog Pomazanika, Isusa. Njega treba da nebo pridrži do vremena uspostave svega što obeća Bog na usta svetih proroka svojih odvijeka“. (Djela 3, 19-21)

PROČITAJTE: 10 najfascinantnijih dokaza uskrsnuća Isusa iz Nazareta

Isus je uskrsnuo kako bi dokazao da će se jednom vratiti i ispraviti stvari. Ova posljednja godina pokazuje još dvanaest mjeseci dokaza kako je ovaj svijet slomljen i kako se slama. Ovaj Uskrs je još jedna izjava da je naša nada živa kao što je Isus živ. Svijet će biti očišćen od grijeha, uključujući sve njegove uzroke i posljedice. U Božjem mudrom i planu punom ljubavi danas nije taj dan. No danas je veliki dan za zastati pokraj prazne grobnice kako bismo se prisjetili da će taj dan doći.

5. Naša veza s grijehom je velika, no Bog nas zaista može osloboditi

Petar je iscijelio čovjeka koji je cijeli život bio hrom pozivajući ga da napokon prohoda nakon svih tih godina u Isusovo ozdravljujuće ime. Svećenici su došli kako bi uhitili Petra i Ivana „ozlovoljeni što uče narod i navješćuju – u Isusu – uskrsnuće od mrtvih“. (Djela 4, 2) U zatočeništvu i pred sudom Petar smjelo izjavljuje:

Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav! On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni. I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti“. (Djela 4, 10-12)

Isus je uskrsnuo kako bi dokazao da mi zaista možemo biti spašeni od naših grijeha. Mi ne zaslužujemo spasenje i nikada ga ne možemo zaraditi svojom vlastitom snagom i trudom. Da Krist nije uskrsnuo od mrtvih nada bi ležala pored Njega u grobu. Ali On nije mrtav i stoga mi imamo nadu.

Grijeh nas osuđuje na vječnu patnju i beskrajnu muku (Matej 13, 41-42; Otkrivenje 14, 11). Grijeh nas nemilosrdno zarobljava u smrti. (Rimljanima 6, 16-20; Efežanima 2, 1) No tu je Bog. Krist je uskrsnuo kako bi poništio naš dug pribivši ga na križ (Kološanima 2, 14) i kako bi nas oslobodio od grijeha za Boga. Pavao propovijeda o usksrnuću „David doista, pošto u svom naraštaju posluži volji Božjoj, preminu, pridruži se ocima svojim i vidje trulež, Onaj koga Bog uskrisi ne vidje truleži. Neka vam dakle, braćo, znano bude: po Ovome vam se navješćuje oproštenje grijeha! Po Ovome se tko god vjeruje, opravdava od svega od čega se po Mojsijevu zakonu niste mogli opravdati“! (Djela 13, 36-39) Za naše oproštenje i slobodu Krist je umro, uskrsnuo i oslobodio nas. (Galaćanima 5, 1)

6. Bog ne samo da će spasiti nas već ljude diljem cijelog svijeta

Isus je obećani Mesija Izraela, ali On nije umro i uskrsnuo samo za etnički Izrael. Ponovno Pavao propovijeda:

Ali s pomoću Božjom sve do dana današnjega svjedočim, evo, malu i veliku, ne govoreći ništa osim onoga što Proroci govorahu i Mojsije da se ima zbiti: da će Krist trpjeti i da će on, prvouskrsli od mrtvih, svjetlost navješćivati narodu i poganima“. (Djela 26, 22-23)

PROČITAJTE: Je li Krist zaista uskrsnuo? 4 dokaza da služimo uskrslom Gospodinu

Isus je uskrsnuo kako bi dokazao da je Bog odabrao ljude iz cijelog svijeta: ne samo iz Izraela, nego i iz Azije, Afrike i Europe. Njegova krv je bila dovoljna za otkup ljudi iz svakog plemena, jezika i naroda. (Otkrivenje 5, 9) Njegova smrt ne samo da nas pomiruje s Bogom, već nas i pomiruje jedne s drugima i poništava svaku prepreku i barijeru. Njegovo uskrsnuće je dovoljno moćno da bude nada ljudima diljem svijeta.

7. Nikakvo zlo ne može omesti Božje planove za nas.

Isusova smrt izgledala je kao najveći poraz kojeg je Božji narod dotad iskusio. Umjesto dolaska na prijestolje i pobjede nad neprijateljima obećani Kralj je bio ponižen i razapet. No u tom trenutku kada je izgledalo kao da je zlo pobijedilo Bog je iskoristio svaki djelić opakosti kako bi postigao svoju najveću pobjedu. Kao što Petar propovijeda židovskim službenicima:

Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama – njega, predana po odlučenu naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada“. (Djela 2, 22-24)

Isus je uskrsnuo kako bi dokazao da je Bog suveren čak i nad najgorim zlom u svijetu. (Djela 2, 23) U konačnom činu pobune i nepravde Bog je okrenuo tijek povijesti svojom ljubavlju kako bi spasio i zadovoljio svoj narod. Uskrsnućem svoga Sina od mrtvih na Uskrs Bog je obećao da će sve stvari, čak i one najteže i najbolnije u našim životima izvesti za svoje kćeri i sinove na dobro.

Autor: Marshall Segal; Prijevod: Ivan H.; Izvor: DesiringGod.org