Isus nam zabranjuje da se brinemo
Foto: Business photo created by pressfoto - www.freepik.com

Isus nam zabranjuje da se brinemo: ”Ne brinite se tjeskobno”!, te nudi rješenje, odnosno objašnjava kako se briga može savladati.

Štef je uvijek bio natovaren brigama. Svi su ga poznavali kao čovjeka koji se neprestano brine. No njegovi su prijatelji bili iznenađeni kad su ga vidjeli kako bezbrižno hoda i veselo pjevuši s ogromnim smiješkom na licu.

Pitali su ga: ”Štef, što se dogodilo? Nisi više zabrinut?” ”Sad mi je divno”, odgovorio je, ”bezbrižan sam već nekoliko tjedana.” ”Kako to?”, upitaše ga. ”Iznajmljujem čovjeka da preuzima sve moje brige.” ”Koliko mu plaćaš?” Štef će na to: ”Pet milijuna tjedno.” ”Ma nemoj, gdje ćeš smoći te novce?” ”Ne znam, to je njegova briga!”

Zar ne bi bilo divno kad bi to bilo moguće.? Ali Biblija nam obećava nešto slično. Bog nas poziva da bacimo svu svoju brigu na njega, jer se on brine za nas (1. Pt 5,7). I to je besplatno, ništa ne košta! Bog nam je zapovjedio da se ne brinemo tjeskobno, jer je takva briga grijeh.

VIDI OVO: Molitva protiv brige

Posljedica zabrinutosti

Briga nam može prouzročiti čir, glavobolje i mnoge druge bolesti. Ona rasipa našu energiju i može nas poslati prerano u grob. Onesposobljuje nas i odvraća od izvršavanja obaveza i služenja Bogu. Briga pokazuje nedostatak povjerenja u Boga, nedostatak vjere. Takva je tjeskobna briga grijeh. Mnogi su kršćani njome zahvaćeni. Uzmimo, na primjer, Filipa. On je, kao inženjer, dobio zadatak da sagradi veliku poslovnu zgradu. To mu je bio najveći zadatak do sada. Bio je i pun problema i dozvolio je da mu ti problemi oduzmu mir. Zbog njih je stalno bio napet. Izvođači radova su se međusobno svađali. Električari se nisu slagali sa stolarima. Poslovi se nisu završavali po ugovorenim rokovima. I Filip se iz dana u dan sve više brinuo, dok ga ta briga nije paralizirala. Postao je sve nesposobniji za rješavanje svakodnevnih problema. Napokon mu je ”puknuo film”. Napustio je svoj ured usred dana i došao k nama na savjetovanje. Kao kršćanin, tražio je i našao odgovor u učenju Isusa Krista.

Tjeskobna briga

Isus nam zabranjuje ”tjeskobnu brigu”. Što je to zapravo? Grčka riječ koja iza toga stoji dolazi od korijena riječi koja znači rastrgati. Ova riječ opisuje posljedicu brige. Ljude psihički trga briga za nepoznatu budućnost, stvari izvan njihovog dometa, okolnosti posve izvan njihove kontrole. Takva briga razara, jer je čovjek posve nemoćan da nešto konkretno poduzima i njegova se energija rasipa u brizi koja ga uništava. Što Biblija kaže o takvoj brizi?

VIDI OVO: 7 obećanja koja Isus daje kako bi nas oslobodio od zabrinutosti i tjeskobe

”Ne brinite se tjeskobno”, kaže Isus, ali ne ostaje samo na tome. On nam objašnjava kako se briga može savladati, i završava svoja uputstva ovim riječima: ”Ne brinite se tjeskobno za sutrašnji dan, jer će se sutrašnji dan brinuti za se! Svakom je danu dosta njegove muke.”

Isus ovdje pokazuje oprečnost između dva dana, današnjeg i sutrašnjeg. U tome leži biblijsko rješenje. Pošto svaki dan ima dovoljno problema, ne smijemo usredotočiti svoju pažnju na sutrašnji dan. Sutra pripada Bogu. U Njegovim je rukama. Ako pokušavamo posjedovati budućnost, krademo to što jedino Njemu pripada. Tada, opsjednuti brigama sutrašnjice, zanemarujemo današnje obaveze.

Planiranje budućnosti nije grijeh

Prije nego idemo dalje, valja napomenuti da Krist nije protiv planiranja budućnosti. On zabranjuje tjeskobnu brigu, a ne razboritu skrbnost. Jakov (4,13) također ne zabranjuje planiranje budućnosti, već arogantno samopouzdanje koje pri planiranju ne uzima u obzir Božju volju. Pravi je kršćanin uvijek spreman podrediti svoje planove Božjoj volji, ali zna da razborito planiranje može ukloniti mnoge probleme sutrašnjice i pozitivno utjecati na tok budućnosti. On usmjerava svoju energiju na zadatke koje može danas izvršiti da bi mu sutra bilo bolje. Može u miru predati svu budućnost u Božje ruke zato što je danas iskoristio do maksimuma, i taj Božji mir ga oslobađa od straha. Što je izvan njegovog dometa, izvan njegovih mogućnosti određivanja, on prepušta Bogu. Nema razloga za tjeskobu kada je sve u Božjim rukama.

Briga kao takva nije pogrešna ako je njezina energija usmjerena na te situacije u kojima možemo svojim trudom pozitivno utjecati na tok događaja. Ona postaje tjeskobna kada se snaga troši uzaludno na nedostupne probleme sutrašnjice, koji su često i izmišljeni i na koje ne možemo utjecati. To razara mir i zdravlje.

Isus nam zabranjuje da se brinemo 1
Foto: People photo created by freepik – www.freepik.com

Ako usredotočiš svoju pažnju na danas i njegove obveze, onda tvoja energija nije izgubljena. Dapače, ona se koristi u službi Bogu i ljudima. Trošit će se u konstruktivnom rješavanju stvarnih problema današnjice, a ne u mučnom proživljavanju izmišljenih problema sutrašnjice. Briga usmjerena na današnje dužnosti ne rastrga čovjeka. Ona je konstruktivna.

VIDI OVO: Ne brinite se tjeskobno: 8 streljiva protiv tjeskobe iz Božje Riječi

Kada je Filip došao k nama, sjeli smo i razgovarali. Najprije smo napravili pregled svih njegovih problema i skicirali provizorni program rješenja. Zatim smo taj plan u molitvi predali u Božje ruke. Potom smo odredili što treba učiniti prvi tjedan, i na kraju smo svu pažnju posvetili tom danu i pitali: ”Što se može danas učiniti?” Filip je imao pred sobom čitavu šumu. Došao je do zaključka da je premračna, pregusta i prevelika da bi je mogao posjeći. No, sada je morao naučiti reći: ”Božjom ću pomoću danas posjeći tri stabla”, zaboravljajući pri tome sve ostalo. Tako je radio iz dana u dan dok nije ugledao svjetlo na drugoj strani šume. On se riješio brige time što se posvetio današnjici.

Ako vrijedno radiš za Krista, rješavajući probleme koji se iz dana u dan pojavljuju, koristeći do maksimuma svoju energiju, možeš navečer lijegati s osjećajem zadovoljstva. Kada si posljednji put otišao spavati umoran, ali sretan jer si znao da si svoje vrijeme i energiju iskoristio po Božjoj volji?

Briga i lijenost

Znate li da su mnogi koji se tjeskobno brinu lijeni? To je sam Isus rekao o jednom čovjeku koji nije iskoristio svoj talent: ”Kraljevstvo je nebesko kao čovjek koji, polazeći u tuđinu, dozva sluge te im predade svoju imovinu. Jednom dade pet talenata, drugome dva, trećemu jedan: svakomu prema njegovoj sposobnosti. I zatim otputova. Odmah onaj koji je primio pet talenata ode i poče raditi s njima te zaradi i drugih pet. isto tako, onaj koji primi dva talenta zaradi druga dva. Ali onaj koji primi jedan talent ode, iskopa zemlju i tu sakri novac gospodarev. Poslije dugo vremena dođe gospodar tih sluga i zatraži od njih račun. Onaj koji je primio pet talenata pristupi i donese drugih pet talenata te reče: ‘Gospodaru, predao si mi pet talenata, a ja sam, evo, zaradio i drugih pet.’ Tada mu reče gospodar: ‘Dobro, valjani i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim, zato ću te nad velikim postaviti: uđi u veselje gospodara svoga!’ Kad pristupi onaj koji je primio dva talenta, reče: ‘Gospodaru, predao si mi dva talenta, a ja sam, evo, zaradio i druga dva.’ Tada mu reče gospodar: ‘Dobro, valjani i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim, zato ću te nad velikim postaviti: uđi u veselje gospodara svoga!’ Kad pristupi onaj koji je primio jedan talent, reče: ‘Gospodaru, znajući da si čovjek tvrd, da žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao, pobojah se, odoh i sakrih tvoj talent u zemlju. Evo ti što je tvoje.’ Tada mu reče gospodar: ‘Nevaljali i lijeni slugo, znao si da žanjem gdje nisam sijao i da kupim gdje nisam vijao, prema tome si morao moj novac uložiti kod mjenjača, kako bih ja nakon povratka uzeo svoje kamate.’ Dakle, oduzmite mu taj talent i podajte onome koji ima deset talenata! Jer svakome tko ima dat će se još pa će obilovati, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. Nekorisnog slugu bacite van, u tamu, gdje će biti plač i škrgut zuba.” (Mt 25,14-30).

Sluga je bio u brizi: ”Što će se dogoditi ako novac uložim? Možda ću ga izgubiti.” Zbog brige za sutra nije radio danas. Postao je lijenim.

VIDI OVO: Briga nije od Boga: On ne voli kada smo zabrinuti

Onaj koji se tjeskobno brine za budućnost, paraliziran je brigom tako da ne rješava probleme sadašnjosti. Zato što se bavi problemima sutrašnjice, zanemaruje svoje obaveze danas. Takva je briga kao ljuljanje u fotelji. Energija se koristi, ali bez učinka. Moramo shvatiti da uvijek postoji nešto što možemo danas učiniti za konkretno rješavanje problema.

Tri pitanja

Evo jednostavnog postupka koji se može koristiti u slučaju tjeskobne brige. Pusti brigu na stranu, sjedni i napiši sljedeća tri pitanja, ostavljajući između njih mjesta za odgovore.

  1. Što je moj problem?
  2. Što mogu konkretno učiniti da ga riješim?
  3. Kada, gdje i kako mogu početi?

Nekada sam ovaj čin vodi do rješavanja problema. Pitanje nas prisiljava na definiranje problema i rješenje katkada postaje time očiglednim. Ako rješenje nije očigledno, treba ga tražiti u molitvi i Pismu. Zatim treba prijeći na konkretne akcije. Na posao! Napravi si plan rada i stavi najteže poslove na početak! Nemoj zaboraviti Abrahama koji je rano ustao kad je trebao žrtvovati Izaka.

Autor: Jay Adams

IZVORIzvori 5/'82