Isus i žene
Foto: churchofjesuschrist.org

Isus nam je ostavio primjer kako se treba odnositi prema ženama s poštovanjem, jednakošću i poštivanjem. Isus je poštovao žene.

Proučavanje Kristovih riječi i ponašanja u Bibliji stoljećima je fasciniralo učenjake. Napisane su knjige, propovjedi su propovijedane, o tome je naučavano, čak su i razvijani modeli vođenja, koji su bili utemeljeni na Isusovom primjeru.

Očigledno je prema onome kako se Krist odnosio prema ženama, da je Njegova percepcija na feminizam bila radikalno drugačija u odnosu na percepciju religijskih i kulturalnih vođa danas. To je čak istinito i danas u 2022. godini. Sigurno je da je Krist izražavao smjele tvrdnje.

Namjena ovog članka jest pregledati kako se Isus odnosio prema ženama u Bibliji; njegov odnos bio je izvanredan!

Kristovo rodoslovlje

Započnimo s Kristovim rodoslovljem. Jahve je mogao odabrati bilo kakvo obiteljsko stablo za svoga Sina. Žene koje su odabrane kako bi bile u Kristovom rodoslovlju odabrane su s razlogom. Krist je svoju DNK dijelio sa ženama koje su bile hrabre, smjele i koje su pomicale kulturalne granice.

Bile su žene buntovnice njihovog vremena; spremne učiniti ono za što su vjerovale da je ispravno, bez obzira na osobnu cijenu.

Rahaba: prostitutka u Jerihonu, riskirala je svoj život kako bi spasila izraelske špijune.

Tamara: prerušila se u prostitutku kako bi zavela oca svog preminulog supruga. Također ga je zavarala tako što je zadržala dokaz da je s njime spavala. Rodila je njihovog sina.

Ruta: bila je moapska udovica, koja je bila u ljubavnoj vezi sa svojim rođakom, Židovom, Boazom. Preuzela je inicijativu tako što mu se ponudila za brak. Hrabro je istupala protiv kulturoloških i rasnih očekivanja.

Marija: bila je mlada djevojka, koja nije bila udana, ali je bila trudna. Nitko je nije uzimao u obzir i prijetilo joj je isključivanje iz društva, no postala je majka Božjeg Sina!

Isus je pokazao milost ženi preljubnici
Foto: ldsdaily.com

VIDI OVO: 5 stvari koje Isus želi da žene znaju

Kristova služba

„Potom je putovao od grada do grada, od sela do sela, propovijedao je i navješćivao radosnu vijest o kraljevstvu Božjemu. S njim su dvanaestorica I neke žene, koje je On bio iscijelio od zlih duhova i od bolesti: “Marija po imenu Magdalena, iz koje je bilo izašlo sedam zlih duhova. I Ivana, žena Huze, upravitelja Herodova, i Suzana i još mnoge druge, koje su služile njima imanjem svojim.“ (Luka 8 1-3)

U drevnim vremenima bilo je neobično da žena posjeduje svoje imanje i bogatstvo. Krist je iscijelio te žene, koje su se već isticale u društvu, a one su, zauzvrat, pokazale zahvalnost tako što su financijski podržavale Njegovu službu. Žene su odabrale koristiti jedinstveni faktor, koji ih je odvojio od njihovih sugrađana, kako bi napravile iskorak i pazite ovo: Krist im je dopustio da Ga financiraju.

Da, Kristovu službu su financijski podržavale žene. Samo znamo imena Marije Magdalene, Ivane i Suzane, no ovaj nam odlomak govori toliko toga više.

„Tada književnici i farizeji dovedoše ženu zatečenu u preljubi, postaviše je na sredinu. I rekoše mu: “Učitelju, ova je žena sada zatečena u preljubi. Mojsije nam je zapovjedio u zakonu, da takve kamenujemo. A ti što veliš?” Ovim pitanjem htjedoše ga, kušati, da bi ga mogli optužiti. Isus se nagnu dolje i uze pisati prstom po zemlji. Kad su ga jednako pitali, uspravi se i reče im: “Tko je među vama bez grijeha, neka prvi baci kamen na nju!” I opet se sagnu i pisao je po zemlji. Kad su čuli odgovor, stadoše izlaziti jedan za drugim počevši d starješina. I ostade Isus sam sa ženom, koja je stajala na sredini. Isus se uspravi i upita: “Ženo, gdje su oni koji su te tužili? Nitko te ne osudi?” Ona odgovori: “Nitko, Gospodine!” Tada reče Isus: “Ni ja te neću osuditi. Idi, i od sada više ne griješi!“ (Ivan 8, 3-11)

Žena uhvaćena u činu preljuba, iako na licu mjesta nije bio muškarac, dovedena je u hram i prisiljena stajati ispred skupine muškaraca, kako bi je posramili i iskušali Krista.

Smireno, Krist se sagnuo i dva je puta pisao po pijesku. Svatko od nas želi znati što je pisao, no što god to bilo, zbog toga su muškarci otišli, jedan po jedan. Krist se usprotivio muškarcima koji su bili licemjeri i dao im je do znanja da su i oni krivi za istu stvar za koju optužuju nju. Krist i žena su ostali sami. On joj se nakon toga obratio izravno, govoreći kako su njezini optužitelji otišli i da i ona slobodno može otići i da je slobodna od svoje osude. Krist se ovdje usprotivio religijskim vođama u hramu i obranio je ženu, na vrlo javan i hrabar način.

Kristova smrt

„Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: “Ženo! Evo ti sina!” Zatim reče učeniku: “Evo ti majke! I od toga časa uze je učenik k sebi.“ (Ivan 19, 26-27)

S križa, Krist je pozvao Ivana, kako bi se brinuo o Kristovoj majci kao o svojoj. Čak i za vrijeme svoje patnje na križu, Krist je odabrao pobrinuti se za potrebe svoje majke Marije. Time što je njezine potrebe stavio na prvo mjesto, pokazao je svoju ljubav i odanost, koju je osjećao prema svojoj majci.

Uključujuća Kristova priroda

„Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu!“ (Galaćanima 3, 28)

Kroz povijest Crkve jako se puno govorilo o temama muške dominacije i patrijarhata. Denominacije su podijeljene u pogledu toga, kakve položaje žene trebaju imati u pogledu crkvenog vodstva. Unutar ovog pitanja može se razgovarati i o položajima žena u poslovnom svijetu, izvan doma i unutar brakova.

Zapanjujuće je da su najveći teolozi koji su se u prošlosti, a čak i veći broj u sadašnjosti, posvetili proučavanju Kristove osobnosti, također podučavaju o podjarmljivanju žena. U stvari, fundamentalistički pokret započeo je nakon Prvog svjetskog rata, kao oblik zastupanja mišljenja da žene trebaju raditi izvan svoga doma i onoga što je smatrano moderna teorija.

1919. godine ženama je dopušteno pravo glasovanja u SAD-u. 1948. godine udatim ženama dopušteno je posjedovanje privatnog vlasništva, a tek su se 1970. godine žene mogle prijaviti za dobivanje kredita u banci, bez potpisa svojih muževa.

Religije, teologije, društva, čak i države bile su osnovane na drevnim temeljima koji govore da su žene manje vrijedne, manje inteligentne, manje sposobne od muškaraca i da bi stoga trebale imati ograničena ili nikakva prava u vezi svojih vlastitih tijela, a da pogotovo ne bi smjele imati nikakve važne položaje u poslovnom svijetu ili pogledu iskazivanja vjere.

„Valjda grijeh neće vama gospodovati! Ta niste pod Zakonom nego pod milošću!“ (Rimljanima 6, 14)

Toliko toga što učimo u kršćanskoj tradiciji o ženama i ulogama supruga zasnovano je na Starome zavjetu; kultura drevnog vremena i običaji starih Hebreja trebaju biti uzeti u obzir prilikom donošenja zaključaka o tome kako se Stari zavjet primjenjuje na naše današnje poglede na svijet.

Smrt i uskrsnuće Krista ispunili su Stari zavjet. Bilo kakvu potrebu krvne žrtve, koju je zahtijevala drevna tradicija, ispunio je Krist. Njegovo djelo je dovršeno. Grijeh je otkupljen. Nismo više pod Zakonom, nego smo pod milosti.

„Niti je s krvlju jaraca, ni junaca, nego sa svojom krvlju ušao jednoć zauvijek u Svetinju nad svetinjama i stekao vječni otkup.“ (Hebrejima 9, 12)

U Njegovo vrijeme, Krist je mogao biti etiketiran kao progresivan, zbog onoga kako se odnosio prema inkluzivnosti u vezi žena. Pokazao je ostalima da On žene smatra jednakima muškarcima, vrijednima časti, poštovanja i slobode. Verzija kršćanstva koja ne uključuje djela i glasove žena, nije u skladu s primjerom kojeg je postavio Krist.

Autorica: Rebekah Drumsta; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com