Tko je bila Ruta u Bibliji?

0
Tko je u Bibliji bila Ruta?

Ruta je prema Bibliji bila Moapkinja, ali je genetski bila povezana s Božjim narodom Izraelom preko Lota, Abrahamova nećaka. Živjela je u vrijeme sudaca.

Ruta se udala za sina izraelske obitelji dok su živjeli u Moabu, ali u jednom trenutku umro je njezin svekar, suprug i jedini brat njenog supruga. Stoga je Ruta trebala donijeti odluku hoće li ostati u Moabu, svom domu ili otići sa svekrvom Noemi u zemlju koju nikad nije poznavala – Judeju.

Ruta je imala suosjećanja prema svekrvi

Ruta je voljela svekrvu i imala je veliko suosjećanje prema njoj, jer je izgubila muža i oba sina. Orpa, druga snaha, odlučila je ostati sa svojim ljudima u Moabu, ali Ruta nije mogla podnijeti odlazak od Noemi ili od Boga Izraela kojega je upoznala.

Ruta i Noemi zajedno odlaze u Judeju u grad Betlehem i tu ostaju živjeti. Rutino se svjedočanstvo proširilo i Boaz, imućni vlasnik obližnjeg polja i Noemin rođak, čuo je za njezinu vjernost, što je zabilježeno u Ruti 2, 11–12:

Boaz joj odgovori: “Čuo sam što si sve učinila za svoju svekrvu poslije smrti svoga muža; kako si ostavila oca svoga, majku svoju i zavičaj svoj te došla u narod kojega do jučer ili prekjučer nisi poznavala. Neka ti Jahve plati sve što si učinila i neka ti udijeli pravu nagradu Jahve, Bog Izraelov, kad si došla da se pod krila njegova skloniš!”

VIDI OVO: 5 velikih žena iz Biblije

Boaz iskazuje naklonost Ruti

Kod Izraelaca je bio običaj da čovjek uzme ženu svog pokojnog brata kako bi nastavio obiteljsku lozu. Ruta je svaki dan izlazila kako bi pabirčila na polju i osigurala obrok za sebe i Noemi. Našla je posao u Boazovom polju, ne znajući da je on Noemin rođak.

Kad se Boaz vratio kući, primijetio je Rutu i pitao čovjeka zaduženog za žeteoce o njoj. Sluga je Boazu rekao o Rutinoj vjernosti Noemi i njenom napornom radu u poljima. Boaz je osobno rekao Ruti da ostane na poljima i blizu drugih radnika, rekavši joj da je upozorio mladiće da je ne diraju i neka slobodno pije vodu kad god je žedna (Ruta 2, 8–9).

Ruta je odgovorila ponizno i ​​sa zahvalnošću, pitajući ga zašto joj je iskazao takvu naklonost. Tada joj je Boaz rekao da je čuo za njezinu žrtvu za svekrvu (Ruta 2, 10–13). Boaz je nastavio pokazivati ​​svaku ljubaznost, pružajući joj obrok i rekavši svojim žeteocima da namjerno ostave nešto zrna za sobom da Ruta može pokupiti (Ruta 2, 14–16).

VIDI OVO: Kakva je pobožna žena prema Bibliji?

Boaz se ženi Rutom

Kada je Ruta rekla Noemi gdje radi, Noemi je bila sretna i rekla joj da je Boaz bliski rođak njezinog pokojnog supruga Elimeleka. Stoga je Boaz bio kvalificiran da postane Rutin rodbinski skrbnik.

Javnim procesom Boaz upozorava na prvoga skrbnika koji ima prvi pravo otkupa dobara koja su pripadala pokojnicima. Otkupljivanje uključuje i dužnost prihvatiti mladu ženu koja ostane bez muža i potomstva. Kad prvi skrbnik odustaje, Boaz preuzima stvar na sebe: otkupljuje svekolika imanja iz ruke majke-udovice Noemi, a Rutu uzima za ženu. Sretan kraj knjige obilježava rođenje sina Obeda (Ruta 4, 13-17).

Bog nagrađuje Rutinu vjernost

Ruta se pouzdala u živoga Boga, a On je nagradio njezinu vjernost tako što joj je dao ne samo muža i sina, već i unuka Jišaja i praunuka po imenu David, kralja Izraela (Ruta 4, 17). Osim ovih blagoslova, Bog je iskazao blagoslov da bude u Isusovom rodoslovlju (Matej 1, 5).

Ruta je primjer kako Bog može promijeniti život i odvesti ga u nekom neočekivanom i predivnom smjeru. Vidimo Ga kako ostvaruje svoj savršeni plan u Rutinu životu, baš kao što to čini i u životima Svoje djece (Rimljanima 8, 28).

Iako je Ruta potjecala iz poganskog naroda, kad je jednom upoznala izraelskog Boga, odmah je uzvjerovala u Njega. Iako je živjela u skromnim okolnostima prije nego što se udala za Boaza, vjerovala je da je Bog vjeran i da se brine za Njegov narod. Također, Ruta je bila nagrađena za naporan rad i vjernost.

VIDI OVO: Bog nagrađuje one koji ga traže

Znamo da Bog nagrađuje vjernost: “A bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu, jer svatko tko mu dođe mora vjerovati da on postoji i da nagrađuje one koji ga iskreno traže” (Hebrejima 11, 6).