Ove Isusove riječi će vas nositi kroz svaki dan

Isusove riječi obećavaju vječnost s Njim. Kada znamo da nas ništa ne može ugrabiti iz Njegovih ruku, to nas nosi kroz svaki dan.

Bog nam obećava blagoslove u ovozemljaskom životu, ali, nakon svega prolaznog, čeka nas vječnost s Njim.

Postoji istinska, trajna sigurnost za cijeli život. I upravo vam ta sigurnost pomaže da se nosite sa svim ostalim stvarima u životu.

“Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Očeve. Ja i Otac jedno smo.” (Ivan 10, 28-30)

Kakva zaštita! Kakva sigurnost! Očito je da više nikada ništa neće biti dovoljno moćno da vas ugrabi iz ruku Oca. Ni sotona, ni bolest, ni osoba, ni katastrofe, ni bilo kakav problem.

Kolike su Božje ruke?

Nebeski Otac ima zaista velike ruke. Ima cijeli svijet u svojim rukama!

Božje ruke su dovoljno velike da vas blagoslove. Isus je često doticao ljude kako bi ih blagoslovio. Položio bi ruke na ljude i blagoslovio ih. On čini isto za vas. Izaija 62, 3 kaže: “U Gospodovoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog.”

Božje ruke su toliko ranjene da te nikad ne zaborave. Sjetite se kakve su bile Gospodinove ruke dok je za nas visio na križu. Mislite li da vas Bog može zaboraviti? Ima stalne podsjetnike na rukama. Biblija kaže: “Može li žena zaboravit’ svoje dojenče, ne imat’ sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću. Gle, u dlanove sam te svoje urezao …” (Izaija 49, 15-16a)

PROČITAJTE: Bog nikada ne zaboravlja

Božje su ruke dovoljno jake da vas vječno osiguraju. Jednom kada se predate Bogu, nitko vas ne može ugrabiti iz Njegovih ruku. Možda se pitate: “Zar ne mogu jednostavno iskočiti?” Ne, nikada nećete doći do ruba tih ruku. Svaki je aspekt vašeg života u Njegovim rukama.

Želite li trajnu zaštitu i sigurnost? Stavite svoj život u Božje ruke. Jedna izreka kaže: “Tko stavlja sve u Božje ruke, može vidjeti Božju ruku u svemu!” On obećava blagoslove u ovozemljaskom životu. Ali, nakon svega prolaznog, čeka vas najveći blagoslov, vječnost s Njim.