Ivanovo evanđelje: Što nas Bogu uči po njemu?

Ivanovo evanđelje, za razliku Evanđelja po Mateju, Marku i Luki, nije sinoptičko evanđelje. To znači da ovo evanđelje ne koristi istu perspektivu kao prva tri.

Umjesto stavljanja fokusa na događaje, Ivan želi specifično od čitatelja da znaju tko je Krist. On opisuje velik broj događaja koji su opisivali prirodu Krista i slaže ih, ne prema kronološkom redu, nego po redu koji podržava njegov način pisanja. Njegovo početno poglavlje otkriva da je Krist, prije nego što je postao čovjekom, bio Riječ, koja je bila s Ocem od početka vremena. Ivan u svome evanđelju uključuje mnoge detalje i fascinantne razgovore.

Krist je Put, Istina i Život, Vrata, Dobri Pastir i više od toga

Evanđelje po Ivanu sadrži jedan od najpoznatijih biblijskih stihova na svijetu.

  • Ivan 3, 16, jer utemeljuje činjenicu koliko su Bog i Krist voljeli čovječanstvo, dok su svi ljudi još bili grješnici
  • Ivan 14, 6, jer je ovo stih u kojemu Krist uči da je On i samo On pravi Put Života, s Bogom Ocem. On je Vrata (Ivan 10, 7), kroz koja Njegovi sljedbenici moraju proći kako bi ušli u raj. On, Dobri Pastir vodi nas, svoje ovce u Božju prisutnost. Krist sam jest taj koji kaže: „Ja sam put, istina i život.“

U drugim stihovima, Krist se otkriva kao Svjetlo svijeta (Ivan 8, 12; 9, 5), Kruh života (Ivan 6, 35; 6, 41; 6, 48; 6, 51), Uskrsnuće i Život. (Ivan 11, 25) Posljednja ”Ja jesam” izjava, koju je Krist izjavio, nalazi se u Ivanu 15, 1. Krist tvrdi da je On istinsko Vino i u 4. stihu objašnjava: „Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.“ (Ivan 15, 4)

On ovo objašnjava od 5. do 9. stiha, gdje čitamo o tome da ”ostajemo u Njemu” ako neprestano držimo Kristove riječi blizu našim srcima, ako razmišljamo o njima, molimo nad njima, držimo zapovjedi i jedemo Kruh Života. Ako se odvojimo od Krista i Njegove Riječi, više nećemo donositi plodove. Samo ako budemo držali Njegove zapovjedi, ostajemo u Njemu i možemo očekivati da će naše molitve, kao što nam je obećano u Ivanu 15, 7, biti učinkovite.

VIDI OVO: Tko je bio apostol Ivan?

Srž Kristove službe

Ivanovo evanđelje čini sve ključne elemente Kristove službe.

  1. Svjedočanstvo Ivana Krstitelja, onoga koji je vidio spuštanje Duha Svetoga na Krista, nakon Kristovog krštenja, donosi nam ključno opažanje: „Gledajte, evo Jaganjca Božjega, onoga koji oduzima grijehe svijeta“, o čemu čitamo u Ivanu 1, 29. Ovo sažima Kristovu cjelokupnu misiju na Zemlji. Sinoptički pisci ne sažimaju Kristovu misiju na ovakav način. Za Ivanovo evanđelje se vjeruje da je napisano nakon Markovog, Matejevog i Lukinog. Možda je Ivan pročitao njihova evanđelja i osjetio da ključni aspekti zaslužuju dodatni naglasak.
  2. Ivan potvrđuje da je Krist Mesija. (Ivan 4, 26)
  3. Iz Ivanovog zapisa privatnog noćnog razgovora koji se odvijao između Krista i židovskog vođe farizeja Nikodema, člana vijeća Sanhedrina, učimo što znači biti nanovo rođen. Iako je Nikodem i sam učitelj, ne razumije da, kako bismo mogli ući u Božje Kraljevstvo, trebamo biti nanovo rođeni. Rođenje po tijelu već se dogodilo, no naš duh treba biti ”rođen odozgor”. Ovo novo rođenje ključna je obnova našeg duha, po Duhu Svetome. Ivan 1, 12 govori nam kako se ovo može postići: „A svima, koji ga primiše, dade vlast, da budu djeca Božja. Onima, koji vjeruju u ime njegovo.“ (Pročitajte i 7, 39) Krist ovu ključnu informaciju dijeli s Nikodemom u poglavlju 3, 16-21.
  4. Osim štovanja Boga u duhu i isitni, trebamo Ga štovati u poslušnosti. (Ivan 4, 23) Kada je Krist rekao stvari u poglavlju 5, 30 ne smijemo pretpostaviti da se to samo odnosi samo na Njega: „Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla.“
  5. Ivan 14, 9: „Tko je vidio mene, vidio je i Oca.“ Kada čitamo Stari zavjet, u nama se puno puta mogu javiti sumnje u vezi Božje osobnosti i Njegovih namjera s nama. Krist potvrđuje da je On istoznačan s Ocem po ljubavi, što se ogleda kroz dobrotu koju utjelovljuje i kroz požrtvovnu ljubav koju nam je pokazao. Božja je volja sljedeće: „Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan.“ (Ivan 6, 40)

Događaji vrijedni pažnje

Mnogi od događa, koji su opisani u Ivanovom evanđelju, također su opisani i u sinoptičkim evanđeljima. No, tri se priče ističu i njih samo možemo pročitati u Ivanovom evanđelju.

  • Događaj s preljubnicom (Ivan 8, 1-11): Krist ovdje pokazuje da mi, zbog vlastitih nedostataka, nismo kvalificirani suditi druga ljudska bića. Iako ni On sam nije osudio ženu, rekao joj je neka prestane griješiti.
  • Iscjeljenje slijepca, koji je poslan na bazen Siloama, kojeg ne treba pomiješati s Bartimejem, koji je sjedio uz cestu, opisan u poglavlju 9, 1-41: Ivan je proveo cijelo poglavlje opisujući čin iscjeljenja i razgovor koji je uslijedio, kojem je Ivan vjerojatno i sam prisustvovao.
  • Uskrsnuće Lazara (Ivan 11, 38- 44): događaji koji su dovodili do ovoga uključuju najkraći stih u Bibliji: 11, 35.

Posljednjih devet poglavlja

Ivan posvećuje cijelih devet poglavlja Kristovom posljednjem tjednu. Krist je očigledno svjestan onog što će se dogoditi i dijeli ključne istine: istinu i Njegovoj nadolazećoj požrtvovnoj smrti (12, 24-25), vjeru koju trebamo imati u Njega i Oca (12, 44), činjenicu da će nam biti suđeno ako Ga odbacimo (12, 48), potrebu za služenjem (13, 14-17) i iskazivanjem ljubavi prema sestri i braći vjernicima (13, 34; 15, 9-12), spuštanje Duha Svetoga. (14, 16; 16, 7) Tijekom Pilatovog ispitivanja Krista, On sažima svoju misiju na sljedeći način: „..Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu.“ (18, 37)

U Ivanu 19, Ivan također piše o tome da su mnogi detalji, vezani uz Kristovo raspeće, bili nagoviješteni u dijelovima Staroga zavjeta, kao što su Psalam 22, 16; Zaharija 12, 10 i Psalam 34, 20. Ivan sam u poglavlju 21, 25 piše kako nije zapisao sve što se dogodilo u godinama kada je slijedio Isusa. To bi bilo previše. Stoga, odabrao je najvažnije priče radi sljedećeg razloga: „A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.“ (Ivan 20, 31)

Autorica: Sandra Kerkum; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net

NAJNOVIJE!