Većini od nas poznat je početak Ivanovog evanđelja: U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog…“ Ovo je nadahnjujuće, jer ukazuje na činjenicu da je Isus, Riječ, Sin Božji u potpunosti Bog. Postoji oduvijek, sve je stvorio i na nevjerojatan način došao i nastanio se među nama. Za kršćanina, ovaj je prolog jedan od najdubljih i najznačajnijih stihova u Bibliji.

No, postoji i nešto čudno u tome. Nema jaslica, nema zvijezde, nema mudraca i nema anđela. Ustvari, nema nikakvih prepoznatljivih božićnih tema. Ivan uspijeva prikazati Isusa bez ikakvih pozivanja na nevjerojatne događaje u vezi Kristovog rođenja. Zašto?

Prvo što treba primijetiti jest da Ivan nije jedini autor evanđelja koji propušta Kristovo rođenje. Markovo evanđelje odmah na početku počinje s Isusovom javnom službom i uopće ne spominje njegovo rođenje ni djetinjstvo. Međutim, to je lako razumjeti. Markovo evanđelje bilo je prvo napisano i ne ide toliko u detalje. Izgleda da je Marko nastojao zapisati ono što je ključno, možda znajući da će kasnije uslijediti drugi koji će popuniti detalje. S druge strane, Ivanovo evanđelje bilo je posljednje napisano i više toga odražava nego preostala tri, fokusirajući se na značaj događaja na način na koji drugi to ne rade.

Neki smatraju da Ivan nije uključio priču o Kristovom rođenju zato što nije znao ništa o tome. Pretpostavlja se da su rani kršćani uljepšali detalje Isusovog rođenja kako bi podržali svoju tvrdnju da je Mesija. Ivan, koji je živio daleko od Jeruzalema, nije bio svjestan tih uljepšavanja, stoga priča nije pronašla svoje mjesto u njegovom evanđelju.

Međutim, postoji još jedno objašnjenje. Prvo što treba zapaziti jest da Ivan priznaje kako nije dao sve detalje o Isusovom životu. Bilo je još mnogo toga što se moglo zapisati da je bilo mjesta (Ivan 21,25). Stoga nam Ivan ne govori ništa o Isusovom rođenju i djetinjstvu, ali unatoč tome daje nekoliko nagovještaja.

Pred kraj prvog poglavlja Evanđelja po Ivanu, Filip govori svom prijatelju Natanaelu o Isusu, kojeg zove „Isus iz Nazareta“. Na to Natanael odgovara: Iz Nazareta može li što dobro biti?“ Ivan samo ubacuje Isusovo rodno mjesto bez riječi objašnjenja. Najbolje je objašnjenje da je Ivan očekivao kako njegovi čitatelji već znaju odakle je Isus došao.

Ako se prebacimo na 7. poglavlje, nalazimo zanimljiv slučaj u kojem ljudi raspravljaju o tome je li Isus Mesija. U Ivanu 7,42, ljudi kažu kako Isus ne može biti Mesija jer dolazi iz Galileje, a ne iz Betlehema, grada Davidova. Razmislite o tome na trenutak. Da Ivan i njegovi čitatelji nisu poznavali priču o Isusovom rođenju u Betlehemu – taj bi slučaj dokazao da Isus nije Mesija. Da je Isus bio rođen u Nazaretu ili Kafarnaumu, bio bi varalica. No, kao što znamo i kao što su zacijelo znali Ivan i izvorni čitatelji, Isus se rodio u Betlehemu.

Ivan nije prepričao Isusovo rođenje niti dao bilo kakav detalj o Isusovom djetinjstvu, ali je očekivao da će njegovi čitatelji znati dovoljno da popune detalje koji nedostaju. U Ivanovom evanđelju nema priče o Kristovom rođenju zato što su Matej i Luka već rekli ono što je trebalo reći; ostavljajući Ivana da slobodno napiše svoj predivan poetski uvod o Mesiji.

Autor: Eddie Arthur; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Christian Today