Koliko je Abraham imao sinova?

Koliko je Abraham imao sinova? Sveukupno, Abraham je imao osam sinova. Abrahamov prvi sin je bio Jišmael od Hagare, egipatske sluškinje njegove žene. (Postanak 16, 1-4)

Abrahamov drugi sin je bio Izak od Sare, njegove žene (Postanak 21, 1-3). Izak je bio sin kojeg je Bog obećao Abrahamu. (Postanak 15, 4-5)

Nakon što je Sara umrla Abraham je s Keturom, konkubinom imao još šest sinova: Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha. (Postanak 25, 1; 6). Keturini sinovi su postali očevi arapskih plemena koji žive istočno od Izraela.

Koji je točan broj Abrahamovih sinova prema Bibliji?

Neki ljudi tvrde da Biblija netočno govori o broju Abrahamovih sinova. U Postanku 22, 2 Bog se obraća Abrahamu nakon Jišmaelova rođenja i govori o Izaku kao o „tvome sinu, tvome jedinome sinu kojeg voliš“. Nakon toga Hebrejima 11, 17 identificira Izaka kao Abrahamovog „jednog, jedinog sina“. Galaćanima 4, 22 spominje Izaka i Jišmaela: „Pisano je da je Abraham imao dva sina“. Kako je moguće da je bilo rečeno da je Abraham imao „jedinoga sina“ i „dva sina“ kada je u stvari imao osam sinova?

U stihovima gore zapravo ne postoji suprotnosti. Izak je bio jedini sin koji je bio obećan Abrahamu i preko kojega bi Abraham postao očem mnoštva naroda (Postanak 12, 1-3; 17, 1-8; 21, 12). Također, Izak je bio jedini sin Abrahama i Sare – Sara je bila specifično spomenuta u proštvima Postanka 17, 16-21 i 18, 10).

Izak je jedini Abrahamov sin iz službenog braka

Nadalje, Izak je jedini sin rođen iz službenog braka. Hagara i Ketura su bile konkubine. Premda je Bog blagoslovio sinove konkubina zbog Abrahama, ti sinovi nisu imali udjela u nasljedstvu. Izak je jedini i legalni nasljednik obećanja. (Postanak 15, 4-5; 25, 5)

Postanak 22, 2 i Hebrejima 11, 17 navode Izaka kao Abrahamova jedinog sina iz razloga što se ti stihovi odnose na Božje obećanje i savez. S obzirom na to da Abrahamovih sedam sinova nisu dio saveza, oni su nevažni u ovome pogledu i stoga nisu spominjani kao sinovi. Abraham je imao druge sinove, ali samo jednoga sina obećanja.

Glavna tema Galaćana je opravdanje po vjeri, što je suprotno od Zakona. Galaćanima 4, 22 spominje dvojicu sinova – Izaka i Jišmaela u alegoriji kako bi se naglasila suprotnost između starog saveza po Zakonu i novog saveza po milosti. Prijašnji vodi do uzništva dok kasniji vodi do slobode i života.

Pavao to ovako objašnjava: Jišmael je bio sin Hagare, ropkinje, čime ona simbolizira uzništvo i ropstvo Zakonu. Jišmael je bio proizvod ljudskog nastojanja da se dođe do Božjeg blagoslova; Jišmael izjednačava djela Zakona.

Izak kao simbol slobode

Izak je rođen od slobodne žene, Sare, čime on simbolizira slobodu i život. Izak je bio rođen u Božje vrijeme, prema božjem obećanju, bez ljudskog miješanja i planiranja. Izak označava dar milosti. Stih u Galaćanima označava duhovnu lekciju (stih 24), a ne detaljan prikaz Abrahamovog života i koliko je zapravo sinova on imao. Spominjanje ostalih šest sinova ne bi doprinijelo svrsi objašnjavanja Pavlove usporedbe.

Duhovno govoreći, Abraham je imao veliko mnoštvo sinova. Biblija navodi vjeru Abrahama (Postanak 15, 6) i nalaže da „svi oni koji imaju vjeru su Abrahamova djeca“ (Galaćanima 3, 7; 9.stih).

Oni koji prikazuju istu vjeru koju je Abraham imao pokazuju da su duhovno kao on i zbog toga ih se s pravom može nazivati „njegovom djecom“. Svi oni koji vjeruju u Krista, poput Zakeja, postaju prava Abrahamova djeca. (Luka 19, 9)

Zato – zbog vjere da bude po milosti to obećanje zajamčeno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po Zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas“. (Rimljanima 4, 16)

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivan H.