„Ja sam pobijedio svijet!“: Što je Isus mislio kada je to rekao?

”Budite hrabri – ja sam pobijedio svijet” (Ivan 16,33).  Što je Isus mislio kada je to rekao? Kako je Isus pobijedio svijet?

Dok se Isus pripremao napustiti ovaj svijet, On je znao da Njegove učenike čekaju teški dani. Htio je da budu spremni za najizazovnija vremena u svom životu. Isus je objasnio kako mogu izdržati muke ovoga života: „To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!“ (Ivan 16,33).

Usred oluja života u tamnom i posrnulom svijetu, unutarnji je mir jedino moguć kroz odnos s Isusom Kristom. Učenici se nisu mogli oslanjati samo na sebe da prežive iskušenja i progone koji će uslijediti. Umjesto toga će se trebati u potpunosti oslanjati na Isusa i sve što ih je On naučio dok je živio i širio radosnu svijet s njima. 

Bojeći se za svoje živote, učenici su napustili Isusa na križu (Matej 26,56). Oni su se razbježali (Marko 14,50; Djela 8,1), bili su uhićeni (Djela 5,17-21), izbačeni iz sinagoga (Ivan 16,2; Djela 13,14-52) i mućeni zbog svoje vjere u Isusa (Djela 7,54 – 8,3), no nisu posustali jer su zapamtili Gospodinove riječi: „hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!“ 

Grčka riječ prevedena kao „pobijediti“ znači „uzdići se, postići pobjedu nad čime kao u vojsci ili natjecanju.“ „Svijet“ je stvorena fizička dimenzija, domena postojanja ovdje na zemlji koja se gleda kao odvojena od nebeskog ili duhovnog svijeta. Isus je znao da ćemo ovdje na zemlji biti suočeni s nevoljom i tugom. No On je pobijedio svijet i svaku zemaljsku zapreku za nas. 

Ja sam pobijedio svijet

Što je Isus pobijedio za nas u ovome svijetu? 

Tjeskobe i brige: Isusova pobjeda nas svijetom je višestruka. Prvo, On je dao Svojim sljedbenicima mir da pobjedi njihova uznemirena srca: „Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši“ (Ivan 14,27).

Oni koji vjeruju u Isusa Krista ne moraju živjeti s tjeskobom u srcu nego mogu iskusiti dar Njegovog izvanzemaljskog mira (Ivan 14,1). To činimo tako što prinosimo svaku situaciju Njemu u molitvi, ovisimo u potpunosti o Njemu u svim našim potrebama (Filipljanima 4,6). 

Gospodinov mir nadilazi svu zbunjenost, strah i tjeskobu ovoga svijeta kao štit koji je podignut nad našim umom i srcima dok živimo sigurno u Isusu Kristu (Filipljanima 4,7). 

Mržnju i progone: Važno je zapamtiti da Kristova pobjeda nad svijetom ne znači da smo fizički izdvojeni iz bitke.

Iskusit ćemo Istu mržnju kao i Isus: „Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio; no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Sjećajte se riječi koju vam rekoh: ‘Nije sluga veći od svoga gospodara.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti; ako su moju riječ čuvali, da vašu će čuvati“ (Ivan 15,18-20). Mi pobjeđujemo svijet jer pripadamo Bogu. Njegov Duh živi u nama te kaže: „ Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu“ (1 Ivanova 4,4). 

Pavao je pitao Rimljane: „Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?“ (Rimljanima 8,35). On odgovara na svoje pitanje vrlo jasno: „U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi“ (Rimljanima 8,37). 

Grijeh i iskušenje: Iskušenje da griješimo će uvijek biti dio naših života u ovome svijetu, no Krist nam daje pobjedu nad grijehom. Prije spasenja Biblija kaže da smo živjeli kao mrtvi u neposluhu i grijehu te „bijaste mrtvi zbog prijestupâ i grijehâ u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima“ (Efežanima 2,1-2). Slijedili smo samo strasti i inklinacije naše grešne prirode (Efežanima 2,3). „ Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupâ, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! – te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu“ (Efežanima 2,4-6). 

Duhovne sile: Isus nije samo platio kaznu za naš grijeh nego je izvojevao ključnu pobjedu nad Sotonom i svim natprirodnim silama zla koje su se priklonile njemu (Kološanima 2,15; Hebrejima 2,14). Sotona je poražen kroz Isusa Krista. Kao vjernici, mi oživljavamo Kristovu pobjedu kada stavimo cijeli štit Božji (Efežanima 6,10-18). 

Tugu i smrt: Smrt je neizbježna stvarnost za sve ljude, ali za vjernike u Isusa Krista smrt znači pobjedu kad našim konačnim neprijateljem (1 Korinćanima 15,26-27). Kroz Njegovu otkupljujuću žrtvu na križu i uskrsnuće, Isus je pobijedio svijet pobjedom nad smrću. On dijeli tu pobjedu sa svima koji se pokaju i vjeruju u Njega kao Gospodina i Spasitelja: „Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji?“ (1 Ivanova 5,4-5). Kristova smrt daje spasenje i vječni život svima koji vjeruju u Njega.  

Nakon smrti njezinog brata Lazara, Isus je rekao Marti: „Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?“ (Ivan 11,25-26). 

Isus obećava da ćemo pobijediti svijet u Njemu i daje nam pravo sjediti s Njim na Njegovom nebeskom prijestolju s desne Boga Oca (Otkrivenje 3,21; Hebrejima 10,12; Rimljanima 8,34). Tamo, u našem vječnom domu u Božjem kraljevstvu ćemo zauvijek živjeti u prisutnosti Gospodina: „Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu“ (Otkrivenje 21,3-4). 

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ida U.

PROČITAJTE JOŠ: