Je li Bog stvorio Krista?

Kratak je odgovor, ne. Bog nije stvorio Krista, Krist jest Bog. Krist je druga osoba Trojstva. U stvari, ništa nije stvoreno bez Krista.

Pogledajmo u ono što biblijski tekst ima za reći od tome da je Krist Bog i da je On Stvoritelj svih stvari.

Dobro mjesto za započeti, kako bismo dobili potpuniju sliku o tome tko je Mesija u odnosu na stvaranje jest Ivanovo evanđelje, 1. poglavlje. Ivanovo evanđelje započinje s dramatičnom izjavom: „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo;“ (Ivan 1, 1-4)

Ovo otvaranje treba se promatrati u kontekstu 14. stiha, ako želimo bolje razumjeti ”tko Riječ jest”. „I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.“ (Ivan 1, 14) Riječ je Krist. S ovime na umu, pogledajmo na ključne točke iz Ivana 1, 1-4.

Krist je bio “u početku”

Prvo, Krist je bio ”u početku”, što znači da je već bio prisutan tijekom stvaranja. Hebrejska riječ koja se koristila u Postanku 1, 1 za početak predstavlja prvi dio u slijedu stvaranja. Grčka riječ koja se koristi u Ivanu 1, 1 nosi slično značenje, ali s naglaskom na porijeklo. Drugim riječima, ”u početku” ili kada se početak počeo odvijati, na početku stvaranja, Krist ili Riječ već je postojao. Već je bio prisutan i već je postojao.

Drugo, On je bio s Bogom. Ovo je važna razlika kod razlikovanja Trojstva. Za nastavak članka, važno je za primijetiti da je Krist već bio prisutan i da je već bio s Bogom.

Treće, ”i Riječ bijaše Bog”. Slično drugoj točki, ovo je isto važno u odnosu na Trojstvo, no za nastavak onoga o čemu govorimo ovdje, važno je za razumjeti da Krist nije bio stvoren. Bog nije stvorio Boga. Bog je oduvijek postojao. (Psalam 90, 2) Ovaj dio pruža najveći izazov za one koji poriču božansku prirodu Krista. Grčka riječ θεός ili ”theos” ista je riječ koja se koristi u 1. i 2. stihu. Ta se riječ koristi tri puta: „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo;“ Jasno možemo vidjeti iz ovog teksta da je Krist ili Riječ bio od početka s Bogom i da je On Bog.

VIDI OVO: Je li Isus Bog?

Četvrto: „Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti – sve je po njemu i za njega stvoreno.“ (Kološanima 1, 16) Još jednostavnije objašnjeno: Krist je stvorio sve. S obzirom na to da je Krist Stvoritelj, On nije mogao biti stvoren.

Peto, ”u Njemu bijaše život”. Život je došao od Boga, ne od čovjeka i ne od stvorenja. Mi nismo ti koji stvaraju život; to čini Bog. Da je Krist stvoren, život ne bi došao od Njega, nego bi Mu umjesto toga život bio darovan. No Bogu ne treba nitko dati život, jer Bog jest život i život dolazi od Njega.

”Prvorođenac” ne znači da je stvoren

Većinu ljudi ne zbunjuju stihovi koje smo naveli iznad, nego stihovi poput ovog iz poslanice Kološanima 1, 15: „On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja.“ No riječ ”Prvorođenac” ne znači da je stvoren. Riječ πρωτότοκος, prototokos, koja je izvedena od korijena riječi πρῶτος ili protos, znali čast, utjecaj ili položaj. Ovaj se izraz može koristiti kako bi se protumačio prvi po redu u kronologiji, no ovdje je upotrijebljen kako bi naglasio čast. Razlog zbog kojeg se koristi izraz ”Prvorođeni” povezan je s kulturnim razumijevanjem isticanja u prvom stoljeću, u dijelu kojim je vladao Rim.

Prvorođeni sin bio je nasljednik svega onoga što je njegov otac posjedovao nakon svoje smrti; zbog toga je imao mjesto posebne časti. Kulturološki kontekst ključ je razumijevanja ovog teksta, jer mi danas u moderno vrijeme ne gledamo kao na naše prvorođene sinove kao što se na njih gledalo u ono vrijeme. Ako je Krist rođen u kronološkom smislu, što znači da bi tako bio stvoren, onda bi ono što je napisano u Kološanima 1, 15 bilo oprečno idućem stihu, u kojem piše da je sve stvoreno ”od njega”. Biblija nikada ne proturječi sama sebi. Svaki stih, kada ih se tumači, treba se protumačiti u kontekstu preostalih više od 30 tisuća stihova; ne smije ih se vaditi iz konteksta. Ako bismo pokušali protumačiti Kološanima 1, 15 u smislu da je Krist stvoren, onda bismo morali i drugačije protumačiti ono što je napisano u Ivanu 1, Kološanima 1, 16; Ivanu 8, 58, 1. Korinćanima 8, 6, Hebrejima 1, 3-4, Otkrivenju 22, 13 i tako dalje.

Krist nije stvoren, On jest Stvoritelj

Krist nije bio stvoren. Krist jest Stvoritelj. On je dio vječnog Trojedinog božanstva. Kada je bio rođen, bio je rođen u tijelu čovjeka. (Filipljanima 2, 5-11) Morao se roditi kao čovjek radi našeg spasenja. (Galaćanima 4, 4-5; 2. Korinćanima 5, 21; Hebrejima 2, 16-18; 9, 22) No to ne znači da je Krist bio stvoren. On je oduvijek postojao i postojat će zauvijek.

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ivan H.