Je li Bog umro kada je Isus umro na križu
Foto: Pixabay

Je li Bog umro kad je Isus umro na križu? Odgovor ovisi o tome kako razumijemo značenje riječi umrijeti. Umrijeti ne znači prestati postojati.

Smrt je odvajanje. Fizička smrt je kad se duša-duh odvaja od fizičkog tijela. Dakle, u tom smislu, da, Bog je umro, jer je Isus Bog u ljudskom obliku, a Isusova duša-duh odvojena od Njegovog tijela (Ivan 19,30). Međutim, ako pod „smrti“ mislimo na „prestanak postojanja“, onda, ne, Bog nije umro.

Da bi Bog „umro“ u tom smislu značilo bi da je prestao postojati, a ni Otac, ni Sin, ni Duh Sveti nikada neće prestati postojati. Sin, druga osoba Trojstva, napustio je tijelo koje je privremeno nastanio na Zemlji, ali Njegova božanska priroda nije umrla niti je mogla.

Isus je doista Bog i doista čovjek. Njegovo je fizičko tijelo umrlo; Njegovo je srce prestalo kucati, te je „ispustio duh“ (Matej 27,50). Kao što će i naša fizička tijela jednog dana umrijeti, tako je i Njegovo. Ali iako je Isus fizički umro, ostao je duhovno živ. Isus je ispunio svoje obećanje lopovu koji je povjerovao na križu – obojica su otišli u raj, ne fizički, već u duhu (Luka 23,43).

VIDI OVO: Koliko godina je imao Isus kada je umro na križu?

Dakle, Isus je fizički umro na križu, i to su svi jasno vidjeli (Ivan 19,34). Ali tu je i pitanje duhovne smrti. Kad je Isus visio na križu, iskusio je smrt za nas. Iako je Bog, ipak je morao pretrpjeti agoniju privremenog odvajanja od Oca zbog grijeha koji je nosio.

Nakon tri sata nadnaravne tame, Isus je povikao: „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“ (Marko 15,34). Dakle, može li se reći da je Isus „umro“ i duhovno? Ponavljamo, samo je Njegova ljudska priroda bila odvojena od Boga, a ne božanska priroda. Bog nije „umro“.

Pitanje za sve ljude glasi: „Što će se dogoditi s mojom dušom/duhom kad napusti moje fizičko tijelo?“ Ovo je najvažnije pitanje u životu. Kao što smo vidjeli s Isusom, naši duhovi će napustiti naše tijelo i otputovati negdje drugdje. Ili ćemo slijediti Njega na nebo i provesti vječnost s Njime, ili ćemo otići u pakao i provesti vječnost u „krajnjoj tami“ gdje će biti „plač i škrgut zubi“ (Matej 8,12). Nema druge mogućnosti.

Isusova smrt na križu platila je put svima koji će ikada povjerovati u Njega, kako bismo mogli sa sigurnošću znati gdje će naši duhovi boraviti u vječnosti. Njegova smrt nam je pružila duhovni život, ovdje i na nebu. „Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji Krista uskrisi od mrtvih oživit će i vaša smrtna tijela po Duhu svojemu koji prebiva u vama“ (Rimljanima 8,11).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Vesna L.