Koliko godina je imao Isus kada je umro na križu?

Nitko ne zna točno koliko godina je imao Isus kada je umro na križu, ali je vjerojatno imao 33 godine. Ovo znamo iz dvije stvari.

Prvo, Isus je bio kršten da bi ušao svećenički red Melkisedeka. U Mateju 3,13-15 kaže, “Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: Ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš? Ali mu Isus odgovori: Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!”

Isus je bio kršten kako bi se ispunila sva pravednost. Ovo ispunjenje se odnosilo na starozavjetne odredbe za svećenike, koji su to mogli postati kada bi navršili 30 godina.

VIDI OVO: 7 Isusovih izjava s križa i njihovo zadivljujuće značenje

“Od trideset godina naviše, sve do pedeset godina – sve koji mogu ući u red da vrše službe u Šatoru sastanka” (Brojevi 4,3). Ovo je ispunjeno u Pismu u Luki 3,21-23: “Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina! Kad je Isus nasutpio, bilo mu je oko trideset godina.”

Drugo, većina kršćanskih učitelja se slaže da je Isusova služba trajala 3 1/2 godine. Dakle 30 + 3 1/2 je 33 godine.

IZVORCARM.org