Je li grijeh ako bolesni vjernik odlazi liječniku?

Je li grijeh ako bolesni vjernik odlazi liječniku?
Foto: Pixabay

Odlazak liječniku u nekim kršćanskim krugovima je zapravo nedostatak vjere. Isus je rekao da ćemo dobiti sve što s vjerom zamolimo.

Postoji nekoliko modernih crkava koje zabranjuju članovima da vide liječnike. Rani zagovornici pokreta Christian Science (osnovala ga je Mary Baker Eddy) učili su da je bolest mentalna iluzija koju je moguće izliječiti molitvom i ispravnim razmišljanjem. Također, Jehovini svjedoci naglašavaju ograničenja, jer odbijaju transfuziju krvi.

Ako je vaš automobil oštećen, odvezite li ga mehaničaru ili čekate da Bog učini čudo i popravi vaš automobil? Ako se vodovodna cijev u vašoj kući rasprsne, čekate li da Bog intervenira ili zovete vodoinstalatera?

Naše tijelo je Božji dar i imamo obvezu učiniti sve što je moguće da taj dar štitimo, čuvamo i brinemo se za njega. To uključuje odlazak liječniku kada je to potrebno. To je jasno od početka. Na primjer, evanđelist Luka je bio liječnik (Kološanima 4, 14), a prve bolnice osnovala je Crkva.

Spominje li Biblija odlazak liječniku?

U Bibliji se liječnici spominju desetak puta. Jedini stih koji bi se mogao izvući iz konteksta da ne treba ići liječniku bio bi iz 2. Ljetopisa 16, 12: “Razbolio se trideset i devete godine kraljevanja, od nogu, te mu se bolest veoma pogoršala, ali ni u bolesti nije tražio Jahvu nego liječnike.” Problem nije u tome što je Asa konzultirao liječnike, nego u tome što nije tražio pomoć od Boga. Čak i kad posjetimo liječnika, naša je konačna nada u Bogu, a ne u liječniku.

Mnogo je stihova koji govore o korištenju “medicinskih tretmana”, poput nanošenja zavoja (Izaija 1, 6), ulja (Jakov 5, 14), ulja i vina (Luka 10, 34), lišća (Ezekiel 47, 12), vina ( 1. Timoteju 5, 23) i balzama (Jeremija 8, 22).

Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni

Evanđelist Marko u 5. poglavlju pripovijeda priču o ženi koja je imala problema s neprestanim krvarenjem, problem koji liječnici nisu mogli izliječiti, iako je bila kod mnogih i potrošila je sav svoj novac. Došavši k Isusu, mislila je da će, ako se dotakne ruba Njegove odjeće, ozdraviti; dodirnula je Njegov rub i ozdravila. Isus je, odgovarajući farizejima zašto je proveo vrijeme s grešnicima, rekao: “Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni” ( Matej 9,12 ). Premda je Isusova služba bila da ponajprije ozdravi bolesne duše, iz ovih se stihova mogu izdvojiti sljedeća načela:

1. Liječnik nije Bog. Ponekad može pomoći, ali bit će i prilika kada će samo uzeti novac i ne učiniti ništa.

2. Biblija ne osuđuje odlaske liječniku i korištenje “zemaljskih” lijekova.

3. Treba tražiti Božju pomoć u bilo kojoj tjelesnoj poteškoći. Jakov kaže: “Pati li tko među vama? Neka moli! Je li tko radostan? Neka pjeva hvalospjeve! Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje.” (Jakov 5, 13-14) Bog ne obećava da će uvijek odgovoriti onako kako želimo (Izaija 55, 8-9), ali imamo sigurnost da će sve što čini biti učinjeno u ljubavi i kako je najbolje za nas.

U svakom slučaju “posao” nam je brinuti se o našem tijelu i savjetovati se s liječnikom kada je potrebno. Bog nas je stvorio kao inteligentna bića i dao nam sposobnost stvaranja lijekova i znanja kako ozdraviti tijelo. Dapače, liječnici se mogu promatrati kao Božji dar za nas, sredstvo putem kojeg Bog donosi iscjeljenje i oporavak.

PROČITAJTE JOŠ: