Je li Krist donio mir na Zemlju?

Prošlo je više od dvije tisuće godina od Kristovog rođenja. No je li se od tada nešto promijenilo? Je li Krist zaista donio mir na Zemlju?

Kada su anđeli navještavali rođenje Mesije, pjevali su sljedeće: „Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!“ (Luka 2, 14)

Ova se pjesma podudara s Izaijinim proročanstvom o nadolazećem Spasitelju:

„Jer nam se rodi dijete, sir nam se dade. Vlast počiva na plećima njegovim, ‘čudo od savjetnika’ glasi ime njegovo, ‘Jaki Bog, ‘Otac vječni’, ‘Knez mira’. Njegova je punina vlasti, mir nema nikada kraja. Vladat će na prijestolju Davidovu i nad kraljevstvom njegovim. Učvrstit će ga i poduprijeti pravicom i pravednošću od sada dovijeka. Revnost Gospodina nad vojskama to će učiniti.“ (Izaija 9, 6-7)

Prošlo je više od dvije tisuće godina od Kristovog rođenja. No je li se od tada nešto promijenilo? Je li Mesija zaista donio mir na Zemlju? Kako bismo mogli odgovoriti na to pitanje, najprije trebamo otkriti što mir zaista jest i kako se Božje djelo otkupljenja odvijalo tijekom vremena.

Što je mir?

Riječ mir često se puta koristi u političkom smislu i s obzirom na to može se definirati kao odsustvo rata. Ako nacije ne ratuju, smatra se da žive u miru jedna s drugom. Na osobnoj razini, ljudi žive u miru kada su njihovi odnosi u skladu. U općenitijem smislu, mir označava situaciju smirenosti, koja omogućuje ljudima neometano uživanje u životu. Ovdje vidimo da riječ mir može imati više značenja. Ovo trebamo imati na umu kada procjenjujemo je li Krist donio mir na zemlju.

Za kakvom vrstom mira su čeznuli ljudi koji su živjeli u Kristovo vrijeme?

U Kristovo vrijeme, Židovi nisu imali političku neovisnost. Nad njima je vladao Rim. Iako u Kristovo vrijeme nije bilo ratovanja u tom smislu riječi, ljudi su smatrali da žive u političkoj situaciji koja je bila opresivna. Čeznuli su za neovisnošću u političkom smislu i čekali su nadolazećeg Mesiju, za kojeg su vjerovali da će istjerati Rimljane i da će utemeljiti slavno kraljevstvo, slično onome kojeg su utemeljili kraljevi David i Salomon. Neka starozavjetna proročanstva, poput onoga iz Izaije 9, dodatno su osnaživala ovakva vjerovanja.

Kada je narod vidio da Krist propovijeda i čini čuda, narod je razumio da je Krist poseban i da Ga je poslao Bog. Mislili su da je On Onaj na kojeg su čekali. Neki su Ga ljudi čak na silu željeli učiniti kraljem. (Ivan 6, 15) Ovakvu želju za političkom neovisnošću i mirom također su izrazili neki od Kristovih učenika nakon Njegove smrti: „A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga ovo je već treći dan što se to dogodilo.“ (Luka 24, 21) Prije nego što je Krist uzašao na nebesa, Njegovi su Ga učenici pitali sljedeće: „Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?“ (Djela 1, 6)

VIDI OVO: 3 načina kako Isus daje mir našoj duši

Krist još uvijek nije donio mir, za kojeg su se Njegovi učenici nadali

Krist je ovako odgovorio svojim učenicima: „Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.“ (Djela 1, 7-8) Drugim riječima, Krist je ovdje rekao da samo Otac zna vrijeme kada će izraelski narod imati ponovno svoje kraljevstvo. Nije rekao da se to uopće neće dogoditi, nego je rekao da se to neće dogoditi u ono vrijeme kada učenici žele da se dogodi. Umjesto toga, učenici će dobiti silu kako bi kroz cijelu Zemlju mogli širiti Radosnu vijest o Kristu.

Kristov fokus na širenju Evanđelja, što će donijeti duhovnu obnovu, umjesto na političku obnovu i to ne samo za Izraelce, nego za sve narode, dobro odgovara Njegovim riječima koje govore kako Njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta. (Ivan 18, 36) Da, Krist je najavio da se približilo Božje Kraljevstvo. (Marko 1, 14-15) No ovdje je govorio o nebeskom kraljevstvu, a ne o kraljevstvu Izraela. (Matej 4, 17; Matej 10, 7)

Je li Krist obećao da će donijeti mir?

Krist još uvijek nije ispunio obećanje da će donijeti mir na Zemlju. U stvari, najavio je baš suprotno: „Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač.“ (Matej 10, 34-39) Krist dalje govori da će ljudi, nakon što se odluče slijediti Ga, naići na protivljenje kod onih koji su odbacili Krista. Čak će i obitelji biti podijeljene, tako da pojedini članovi mogu postati neprijatelji onima koji vjeruju u Njega. Povijest pokazuje da je Krist bio u pravu. Ljudi su zbog svoje vjere bili odbacivani i progonjeni. Ratovi su vođeni u ime religije. Kristovo ime na Zemlji nije donijelo mir, nego je potaknulo brojna neprijateljstva.

No ipak, Njegovo obećanje za Njegove učenike glasi: „Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.“ (Ivan 14, 27) No ovaj mir razlikuje se od svjetovnog mira. Krist je najprije zabrinut za odnos ljudi s Bogom. Ako je naš odnos s Bogom ispravan, međuljudski odnosi također će se promijeniti.

Mir s Bogom

Čovječanstvo je u osnovi u ratu protiv Boga. Naši praroditelji, Adam i Eva, bili su neposlušni Bogu, a i mi danas činimo isto. Naš grijeh budi Božji gnjev, što će dovesti do vječne kazne u paklu ako se ne promijenimo. Stoga, od ključne je važnosti da nam naši grijesi budu oprošteni i da naš odnos s Bogom bude obnovljen. Bog jako čezne da se pomirimo s Njime, da je dao svoga jedinorođenog Sina kako bi to bilo ostvarivo. (Ivan 3, 16) Božji Sin postao je čovjekom kako bi ponio naše grijehe i kako bi otvorio put obnove naših odnosa s Ocem. To je bila primarna misija Mesije na Zemlji. Krist nam nudi oprost i želi očistiti naša srca od grijeha, nakon čega više nećemo biti u sukobu s Bogom.

Rimljanima 5, 1 ovo dobro sažima: „Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu.“

Srce mira

Biti u miru s Bogom mijenja sve. To nam omogućava osobno iskustvo mira, čak i kada oko nas bijesne ratovi i nemiri, jer su naša srca pronašla počinak i jer znamo da se naš nebeski Otac brine za nas.

„Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.“ (Filipljanima 4, 6-7) Ovaj mir je plod Duha Svetoga, koji boravi u našim srcima. (Galaćanima 5, 22)

Mir s drugim ljudima

Do sukoba može doći ako mi vjerujemo u Krista, a ljudi oko nas ne. No bez obzira na to, Krist nas potiče na život u miru sa svima, koliko je to moguće. (Rimljanima 12, 18) Na taj način crkve postaju ”mirne luke” u ovom slomljenom svijetu, u kojem smo mi kao vjernici pozvani da budemo mirotvorci. (Matej 5, 9)

VIDI OVO: BOG JE VAŠ MIR: 3 stvari zbog kojih trebate prestati brinuti

Mir na Zemlji

U posljednja vremena, Krist će uništiti svaku vladavinu i svaku vlast koja Mu se protivi. (1. Korinćanima 15, 24-25) To će značiti završetak rata između Njega i Sotone, jer će tada Sotona biti u potpunosti uništen. Nakon toga, Bog će proglasiti završetak između ratova ljudi i stvorit će novu Zemlju, gdje će vladati vječni mir. Nakon toga će konačno u punini vladati mir na Zemlji. Kako bismo dobili maleni pred okus toga, možemo pročitati starozavjetna proročanstva kao što su Mihej 4, 2-4; Zaharija 9, 9-10 i Izaiju 2, 4.

Zaključak

Krist jest donio mir. Pružio je čovječanstvu priliku za izmirenje s Bogom i potiče nas na međusobni život u miru. No, sve dok postoje ljudi koji odbacuju Krista, na Zemlji će postojati ratovi i sukobi. Ovome će doći kraj nakon što se Krist vrati u slavi i nakon što utemelji svoje Kraljevstvo pravednosti i mira.

Autorica: Gretje Commelin; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net