BOG JE VAŠ MIR: 3 stvari zbog kojih trebate prestati brinuti

Umjesto brige, stavimo našu vjeru u Boga za ove tri stvari za koje nam Matej 6,31 govori da trebamo prestati brinuti.

Briga je uobičajen problem kod ljudi, uključujući i kršćane. Mnogi koji ispovijedaju vjeru u Boga, koji je stvorio sve iz ničega, naginju brizi oko stvari koje On lako može srediti. Prijatelji, ako tvrdimo da imamo vjeru kako će Bog nadvladati, ne bismo trebali imati mjesta za brigu.

Ne brinite

Sam Gospodin Isus nam je dao istinitu lekciju o brizi oko naših potreba i želja, s jednostavnim izborom da slijedimo Boga. U Mateju 6,25-27 čitamo kako govori:

“Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vrjedniji od jela i tijelo od odijela? Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vrjedniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat?”

Naravno da je u pravu.

Naša briga ne može dodati nijedan centimetar našem rastu, ne može poboljšati naše uvjete života, niti promijeniti situaciju oko koje se brinemo. Ako ništa drugo, zbog brige našu vjeru stavljamo u nešto drugo, ne u Boga o kome bi trebali misliti.

Briga lako sklanja naš pogled s Boga. Kada brinemo, mi u stvari govorimo da Bog neće ispuniti svoje obećanje. Objavljujemo suprotno od onoga što Psalam 23,6 govori:

“Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U Jahvinu ću domu prebivati ​​kroz dane mnoge.”

Razmišljajte o tome

Kada je David napisao psalam, vjerojatno je bio u divljini, brinući se o očevim ovcama. Bio je tamo, bespomoćan protiv grabežljivaca koji napadaju stado, a opet čitamo da je imao sve što mu je potrebno u Bogu. Sve – osiguravanje potreba, odmor, obnovu, zaštitu, ispravljanje i disciplinu, čak i slavljenje – dolazi od Boga. On nije čak ni čeznuo za ovim stvarima, dane su mu besplatno.

Sve to ga je radovalo, i molim se da i nas raduje također, i da u Jahvinu domu prebivamo kroz dane mnoge.

Ne brinite, ne drhtite

Prijatelji, umjesto brige, stavimo našu vjeru u Boga za ove tri stvari za koje nam Matej 6,31 govori da ne brinemo.

1. Što ćemo jesti?

Ovdje se govori o osiguravanju potreba, našem dnevnom kruhu. Umjesto da brinemo o tome, tražimo od Boga naš svagdanji kruh i živimo životom pravednosti, radeći vlastitim rukama tiho i iskreno na slavu Bogu (vidite Matej 6,11; 1. Solunjanima 4,11-12; Kološanima 3,17).

On će nam dati sve što nam je potrebno. Jednostavno moramo živjeti ispravno u Njegovim očima (vidite Filipljanima 4,19; Psalam 37,25).

2. Što ćemo piti?

Iako se ovo odnosi na vodu ili piće, ovdje se također govori o veličanju. Kao kršćanima, naša radost je u samom Bogu, ne u svjetovnim zabavama, privremenim proslavama koje vidimo oko nas (Psalam 37,4). U Kristu, mi slavimo našu slobodu od grijeha i smrti, naš identitet kao Božje voljene djece u Kristu, i naše ponovno ujedinjenje s Kristom kada se vrati da nas povede sa sobom.

Radujmo se u veličanju Božje dobrote sve vrijeme, svakog dana. Trebali bi slaviti Njegovu ljubav za nas.

3. Što ćemo obući?

Iako ovo jednostavno znači odijelo, ovdje se također govori o toplini, utjesi – o zaštiti i sigurnosti. Bog nam daje utjehu koja nam je potrebna da prođemo kroz nevolje kao Njegovi sljedbenici (vidite Psalam 23). Bog daje svoju zaštitu nama koji se skrivamo pod sjenom Njegovih krila (vidite Psalam 91). Bog će se pobrinuti da nas ništa ne ukrade iz Njegove ruke, i da nas Njegova ljubav nikad ne ostavi (vidite Rimljanima 8,31-39).

Bog će biti vaša utjeha. I da, trebali biste obući sebe u Gospodina Isusa Krista (vidite Rimljanima 13,14).

Autori: JB Cachila, Prijevod: Ivana R.; Izvor: Christian Today

PROČITAJTE JOŠ: