ne brinuti ni za što
Foto: Pexels

Moguće je ne brinuti se ni za što, ako vjerujemo da se Bog brine o nama i našim potrebama. Vjera u Njega isključuje zabrinutost.

“Ne brinite se ni za što; radije se molite za sve; iznesite Bogu sve svoje potrebe, sa zahvalnošću.” (Filipljanima 4, 6)

Biblija nam govori da ne budemo zabrinuti, ali je li to zapravo razuman zahtjev u današnje vrijeme? Kako je moguće biti potpuno oslobođen brige i stresa kada postoji toliko toga za rješavanje? Što ako na kraju neočekivano izgubite posao? Što ako se zdravstveno stanje još više pogorša? Što ako ne uspijete na ispitima? Što ako …?

Razloge za zabrinutost možete pronaći bilo kada i bilo gdje. Nije li onda logično biti zabrinut?

Briga i Bog

Jedno jednostavno pitanje: vjerujete li u Božju Riječ?

“Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.” (Matej 6, 32-33)

Bog je vjeran. To ne znači da ćete dobiti ono što želite, nego ono što je obećao! Pa što nam je Bog obećao? Obećao je da će nam se “dodati sve ostalo.” Znači li to da ćemo na pladnju dobiti baš sve što želimo? Daleko od toga! Ali On će se pobrinuti za naše potrebe!

Uvjet koji moramo prvo ispuniti jest tražiti Božje kraljevstvo i Njegovu pravednost! Kako tražimo Božje kraljevstvo? Jednostavno, vršeći Božju volju! Bog želi da se pokoravamo onome što piše u Bibliji. A kada izvršavamo Njegovu Riječ, Bog obećava da nećemo ostati neblagoslovljeni! Želi da se oslobodimo tjeskobe i brige. Želi da budemo vjerni!

Kako ne brinuti ni za što?

Suprotnost tjeskobi je vjera. U vjeri možete ići kroz život na zemlji i donositi sve odluke s povjerenjem, jer će vas Bog voditi u svakom pojedinom detalju. Vjera je poslušnost Bogu. Vjera je da radite ono što vam Bog kaže prije nego što znate kakav će biti rezultat. Vjera nije u tome da sve razumijete – idete kroz život zato što vjerujete u savršenu Božju brigu o vama!

Čitajte Božju Riječ, molite se Njemu i vršite Njegovu volju, čak i ako ne razumijete sve sitne detalje.

“A znamo da sve zajedno djeluje za dobro onima koji vole Boga, onima koji su pozvani prema njegovoj volji.” (Rimljanima 8, 28)

Pavao u gornjem stihu ne kaže da sve stvari rade zajedno za lak i udoban život! Kaže da sve stvari rade zajedno za naše dobro. Bog točno zna što je potrebno da bismo bili sretni u ovom i sljedećem životu. Čak i ako ne možete odmah razumjeti zašto Bog djeluje na neki svoj način, trebate ustrajati u vjeri i biti Mu poslušni!

Moramo ostaviti sve svoje brige i strepnje iza sebe i jednostavno ići u vjeri. Tražimo prvo Boga i Njegovu blizinu! Sve dok smo vjerni činiti sve što Bog stavi na naša srca, On će biti vjeran da se brine o nama, i sada i u vječnosti. Tada stvarno nema razloga za zabrinutost! Tada možemo biti “zabrinuti za ništa!”

PROČITAJTE JOŠ: