NaslovnicaZanimljivostiJesu li egipatski vračari mogli pretvoriti vodu u krv?

Jesu li egipatski vračari mogli pretvoriti vodu u krv?

Ako su Mojsije i Aron pretvorili svu vodu u krv, to isto egipatski vračari nisu mogli učiniti. Zašto? Jednostavno jer nije ostalo više vode. Gdje su vračari našli vodu da je pretvore u krv?

Izlazak 7, 17-22: “Ovako Jahve poručuje: Ovim ćeš spoznati da sam ja Jahve. Gledaj! Štapom koji imam u ruci mlatnut ću po vodi u Rijeci i pretvorit će se u krv. Ribe će u Rijeci pocrkati, Rijeka će se usmrdjeti i grstit će se Egipćanima piti vodu iz Rijeke.’«Još Jahve reče Mojsiju: »Reci Aronu da uzme svoj štap i pruži svoju ruku povrh egipatskih voda: njihovih rijeka, njihovih prokopa, njihovih jezeraca, svih njihovih vodenih stjecišta, da se pretvore u krv; po svoj zemlji egipatskoj neka je krv, čak i u drvenim i kamenim posudama.« Mojsije i Aron učiniše kako im je Jahve naredio. Podiže Aron svoj štap i naočigled faraona i njegovih službenika mlatnu po vodi u Rijeci. Sva se voda u Rijeci prometnu u krv. Ribe u Rijeci pocrkaše; Rijeka se usmrdje, tako da Egipćani nisu mogli piti vodu iz Rijeke; krv bijaše po svoj zemlji egipatskoj. Ali egipatski vračari svojim vračanjem učiniše isto. Tako faraon ostade tvrdokorna srca: nije htio poslušati Mojsija i Arona, kako je Jahve i kazao.”

Ovdje imamo jedan dobar primjer kako kritičari namjerno ili nenamjerno “ubacuju” kontradikciju u biblijski tekst.

Odgovor na ovo pitanje se nalazi par stihova niže, u stihu koji je ovdje “izbjegnut”:

“Svi su Egipćani počeli kopati oko Rijeke tražeći pitke vode jer nisu mogli piti vode iz Rijeke.” (Izlazak 7,24)

Egipćani su kopali u blizini rijeke ne bi li došli do čiste vode za piće. Voda iz ovih iskopanih rupa nije bila zagađena (krvava) kao ona u rijeci, mogla se piti. Dakle, vračari su imali na raspolaganju dovoljno čiste vode za svoje pokušaje da je pretvore u krv.

Opet, u zapovijedi koju Bog daje Mojsiju, prema načinu na koji se pripovijeda, može se naslutiti da je ovo čudo Mojsije izveo u dva odvojena čina. U prvom, na oči faraona Izlazak 7, 15-17), Mojsije treba udariti štapom po Nilu da bi on bio promijenjen u krv, a poslije toga, u drugom činu on treba pružiti svoju ruku i nad sve ostale vode egipta (Izlazak 7,19), i tek tada ovom nevoljom postaje zahvaćen cijeli Egipat.

Dakle, nakon promjene vode u rijeci Nil, u krv, dok još nije bila zagađena i sva druga voda, vračari su imali na raspolaganju dovoljno čiste vode za svoje eksperimente. Međutim, oni ne uspijevaju, a Mojsije onda izvodi drugi čin ovog čuda.

Ova nevolja s vodom je trajala ukupno sedam dana (Izlazak 7,25).

IZVOR:Siont.net