O čemu ovisi hoćete li sačuvati vjeru dok Isus ne dođe? Pitanje nije: Vjerujete li u vječnu sigurnost? Pitanje je: Kako ćete se sigurno sačuvati? Oslanja li se ustrajnost vaše vjere vašu odlučnost? Ili se oslanja na Božje djelo koje nas...
''Pritječite u pomoć svetima u potrebama! Gostoljubivost revno njegujte!'' (Rim 12,13) Koje su nagrade ako se pouzdajemo u Božja obećanja, dajemo obilno i otvaramo svoje domove jedni drugima i potrebitima? 1. Olakšavamo ili barem smanjujemo patnju svetih. To je značenje ovog...
Vjera koja će vas uvesti u vječni život

Vjera koja će vas uvesti u vječni život

Što morate učiniti kako biste znali da su vaši grijesi oprani krvlju Kristovom i da će vas, kad dođe, zaštititi od Božjega gnjeva i uvesti u vječni život? Odgovor je: Pouzdajte se u Krista na način kojim ćete čeznuti...
Skinimo taj dar s police, obrišimo prašinu i krenimo ga koristiti. Promotrite pomno onoga koji je od grešnika podnio takvo protivljenje protiv samoga sebe, da ne sustanete i ne klonete duhom! (Heb 12,3) Jedan je od izvanrednih kapaciteta ljudskog uma usmjeriti...
Bog će izliječiti

Bog će izliječiti na samo jedan način

I Izaija i Jeremija vide nadolazeće vrijeme kada će bolesni, neposlušni i ljudi tvrdoga srca biti nadnaravno promijenjeni.
Kako se boriti protiv nevjere

Kako se boriti protiv nevjere?

Ne brinite se tjeskobno ni za što, već u svemu iznesite svoje potrebe Bogu prošnjom i molitvom, sve u zahvalnosti. (Fil 4,6)
Razmišljajte o ovim riječima koje je Isus molio: ''Oče, htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja, zajedno sa mnom, da promatraju slavu koju si mi dao. (Iv 17,24)
Samo sat vremena nakon toga čitao sam Zahariju, tražeći pomoć za koju sam molio. Došla je.
Bog se raduje u djelima svog stvorenja jer nas ona usmjeravaju iznad svoga postojanja, u samog Boga.
Biblija je prepuna situacija kad se sveti bore sa slomljenim duhom.

NAJNOVIJE