Kad dijete umre: Kamo ono odlazi?

Kad dijete umre, u umu roditelja može se pojaviti upitnik: kamo je njihovo dijete otišlo? Biblija ne daje jasan odgovor na ovo pitanje, ali možemo pronaći dovoljno toga što nas upućuje u pravom smjeru.

Nitko se ne rađa potpuno nevin. Kralj David u Psalmu 51,5 kaže: „Evo, u bezakonju sam sazdan, i u grijehu me zače majka moja.“ Moramo se pokajati od naših grijeha i primiti oprost, svaki od nas.

Dijete ne može razumjeti svoju grešnost

Međutim, djeca i mentalno hendikepirani ljudi ne mogu razumjeti svoju grešnost i svjesno se odlučiti na obraćenje Isusu. Nije li Bog milosrdan i milostivo im dopušta da uđu u nebo? Vjerujem da postoji dovoljno razloga za potvrdan odgovor na ovo pitanje.

David je počinio preljub s Batšebom, ubio njezinog muža i zbog toga izgubio dijete. Kada je dijete bilo bolesno, David je vapio Gospodinu u nadi da će ga čuti i dopustiti da dijete živi. Ali kad je dijete konačno umrlo, David je ustao, okupao se, presvukao i jeo, na zaprepaštenje svojih slugu. Nisu mogli razumjeti kako je mogao sve to učiniti kad je dijete umrlo.

Ovo je Davidov odgovor: „Dok je dijete bilo živo, postio sam i plakao; jer rekoh: ‘Tko zna, možda će mi se Gospod smilovati pa dijete ostane živo.’ Ali sada, kad je umrlo, zašto da ja postim? Mogu li ga više vratiti? Ja ću otići k njemu, ali ono se k meni neće vratiti“ (2. Samuelova 12,22-23). David je vjerovao da je dijete na nebu i da će mu se jednoga dana pridružiti.

Božja ljubav prema djeci je jasna

Biblija nam također daje uvid u Božje srce za djecu kad pogledamo kako se Isus prema njima odnosio. U Mateju 18,1-5 i stihovima 6-9, Isusova ljubav prema djeci vrlo je jasna. Čak nas se uči da budemo poput djece ako želimo ući u kraljevstvo nebesko (stih 3).

Kasnije u Mateju 19,13-15, Isus ponovno pokazuje svoju ljubav prema djeci kada im dopušta da mu se približe i kada ih blagoslivlja. Učenici su dobili oštar ukor od Isusa kada su pokušali spriječiti da mu se djeca približe: „Pustite dječicu, i ne branite im dolaziti k meni — jer takvih je kraljevstvo nebesko“ (stih 14).

Na Bogu je da primijeni pomirenje po Kristu na svaku osobu koju želi. Činjenica je da je Isus pomirenje za naše grijehe, i ne samo za naše, već i za grijehe cijeloga svijeta (1. Ivanova 2,2).

Bog je suveren (Djela 4,24), On je dobar (Psalam 103,8) i On nas voli (Ivan 3,16). Možemo se u potpunosti pouzdati u njega da sudi pravedno i da je pun milosti i ljubavi. Takav je njegov karakter.

Iako Biblija ne navodi izričito da sva djeca koja umiru u mladoj dobi idu u nebo, niti kad točno ulaze u doba odgovornosti, možemo biti sigurni u Božju ljubav prema djeci i veličinu njegove ljubavi prema čovječanstvu.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!