Odlaze li duše abortirane djece u raj?

Iako Biblija ne spominje abortus ili abortirane bebe, ipak imamo dva ključa koji će nam pomoći da otključamo odgovor na pitanje odlaze li duše abortirane djece u raj.

Abortus kakav postoji danas nije prakticiran u biblijska vremena, i Biblija nikada konkretno ne spominje pitanje abortusa. Jasno je iz Pisma da Bog vidi nerođenu bebu od vremena začeća (Ps 139,13-16). Iako Biblija ne spominje abortus ili abortirane bebe, ipak imamo dva ključa koji će nam pomoći da otključamo odgovor na pitanje odlaze li duše abortiranih beba idu u raj.

Što kaže Biblija?

Prvi ključ je iz jedinog pasusa u Bibliji gdje se konkretno govori o smrti nedonoščeta. U 2. Samuelovoj 12, saznajemo o Davidovoj aferi s Bat Šebom, ženom drugog čovjeka. Davida je prorok Natan obavijestio da će dijete začeto u tom jedinstvu umrijeti. David je onda započeo s molitvom i postom, tražeći od Gospodina da ne izvrši svoj sud. Kada je dijete umrlo, David je prestao posti i pojeo je nešto.

Kada su ga upitali zbog čega se tako ponaša, David izgovorio riječi zabilježene u 2. Samuelovoj 12,23, “A sada, kad je umrlo, čemu da postim? Mogu li ga vratiti? Ja ću otići k njemu, ali se ono neće vratiti k meni.”

Davidove riječi odražavaju jasno razumijevanje da se dijete neće vratiti na zemlju, već da će David jednog dana biti u raju sa svojim djetetom. Ovo ukazuje ne samo na Davidovu sigurnost za budućnost u nebu (Psalam 23,6), već i na sigurnost da će i njegovo dijete dijeliti budućnost. Iz ovog izvještaja, možemo zaključiti da djeca koja umiru idu u raj.

PROČITAJTE: Odlaze li mala djeca u raj kada umru?

Drugi ključ za razumijevanje ovog pitanja je shvaćanje karaktera i osobina Božjih. Bog pravde mora kazniti grijeh, jer nas Biblija uči “plaća je grijeha smrt” (Rimljanima 6,23). Niti rođeno, niti nerođeno dijete ima priliku da zgriješi svojevoljno; ipak, svako začeto dijete nosi grešnu prirodu od Adama (Psalam 51,5) i stoga mu mora biti suđeno.

U isto vrijeme, Bog otkriva sebe kao Boga dobrote i milosti (Ps 136,26). On je “svet u svim svojim djelima” (Psalam 145,17). Može biti da je Bog, u svojoj milosti, primijenio Kristovu žrtvu na nerođene žrtve abortusa. Znamo da je krv Kristova dovoljna za to. Nakon svega, Isus je umro za grijehe cijelog svijeta (1 Ivanova 2,2).

Biblija ne govori konkretno da li nerođeno dijete koje umire ide u raj

Bez jasnog odjeljka, možemo samo nagađati. Ipak, znamo za Božju ljubav, dobrotu i suosjećajnost. Znamo za Davidovo uvjerenje da će opet biti sa svojim djetetom. I znamo da je Isus pozivao djecu da dođu Njemu (Luka 18,16). Na temelju ovih činjenica, vjerujemo da je logično zaključiti da su djeca odmah u prisustvu Božjem kada se njihovi životi prekinu abortusom.

Izvor: Gotquestions.org

NAJNOVIJE!