Što raditi kada dođu teške kušnje?

Iskušenja su neizbježna. Što raditi kada dođu teške kušnje u naš život?

“U moju će se mišicu uzdati.” (Izaija 51, 5)

U vrijeme žestokih iskušenja, kršćanin nema na zemlji ništa u što bi se mogao pouzdati, i stoga je prisiljen osloniti se samo na svog Boga. Kada je njegov brod na kraju izdržljivosti, i nikakva ljudska pomoć ga ne može spasiti, mora se jednostavno i u potpunosti povjeriti providnosti i Božjoj brizi. Sretna je oluja koja slupa čovjeka na stijenu kao što je ova! Blagoslovljen je uragan koji navodi dušu Bogu i samo Bogu!

Ponekad ne dopiremo do našeg Boga zbog mnoštva prijatelja koji su oko nas; ali kada je čovjek toliko jadan, toliko usamljen, toliko bespomoćan da nema gdje drugdje da se okrene – bježi u ruke Oca svojega, i tamo se blagoslovljeno skriva!

PROČITAJTE: Molitva u nevolji

Kada je opterećen nevoljama toliko teškim i toliko posebnim – da ih ne može reći nikome osim Bogu – onda može biti zahvalan za njih, jer će tada naučiti više o Njemu nego u bilo kojem drugom trenutku.

O vjerniče, kojeg oluje bacaju unaokolo, dobra je to nevolja koja te dovodi Ocu tvom. I sada kada se možeš pouzdati samo u svog Boga, pobrini se da staviš svoje potpuno povjerenje u Njega. Nemoj sramotiti svog Gospodina i Učitelja nedostojnim sumnjama i strahovima. Budi jak u vjeri, dajući slavu Bogu.

Pokaži svijetu da je tvoj Bog tebi vrjedniji više od deset tisuća svijetova. Pokaži bogatašu koliko si bogat u svom siromaštvu kada je Bog tvoj pomoćnik. Pokaži snagatoru koliko si jak u svojoj slabosti, kada su ispod tebe vječne Ruke. Budi snažan i vrlo hrabar, i tvoj Bog će se zasigurno, tako sigurno kao što je stvorio nebesa i zemlju, proslaviti u tvojoj slabosti, i povećati svoju moć usred tvojih nevolja.

Autor: Charles Spurgeon