Kada vam Jehovini svjedoci pokucaju na vrata, pročitajte im ovih 7 biblijskih stihova

Kada vam idući puta Jehovini svjedoci pokucaju na vrata u pokušaju da vam prenesu svoja uvjerenja, samo im pročitajte ovih sedam biblijskih stihova.

Budući da Jehovini svjedoci negiraju Kristovo božanstvo, te propagiraju učenje starog crkvenog heretika Arija (koji je tvrdio da Isus nije Bog, već Božje stvorenje), preporučujemo sedam ključnih stihova iz Biblije koje trebate imati na umu kada se sljedeći puta sretnete s njima.

”U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.” (Ivan 1,11).

”Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac – Bog – koji je u krilu Očevu, on ga obznani. (Ivan 1,18)

”Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!«” (Ivan 20,18)

”Njihovi su i oci, od njih je, po tijelu, i Krist, koji je iznad svega, Bog blagoslovljen u vjekove. Amen.” (Rimljanima 9,5)

”Iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.” (Titu 2,13)

“Znamo: Sin je Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitom, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vječni.” (1. Ivanova 5,20)

”Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koje pravednošću Boga našega i Spasitelja Isusa Krista zapade ista dragocjena vjera kao i nas.” (2. Petrova 1,1)